Інформація про новину
  • Переглядів: 234
  • Дата: 18-02-2022, 23:49
18-02-2022, 23:49

10.5. Польові транзистори

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  10.4. Біполярний транзистор
Наступна сторінка:   10.6. Тиристори

Фізичні принципи, що покладені в основу польових транзисторів, були відомі давно, однак їх реалізація зазнала суттєвих технічних складнощів.

У польових транзисторах використовують ефект впливу поперечного електричного поля на провідність каналу, по якому рухаються носії електричного заряду.

Польові канальні транзистори мають суттєві переваги, до яких перш за все належать: великий вхідний опір приладів (1010—1015 Ом), велика стійкість до проникаючого випромінювання (допускається рівень випромінювання на 3-4 порядки більший, ніж для біполярних транзисторів), малий рівень власних шумів, малий вплив температури на підсилювальні властивості.

Польові транзистори виготовляють двох типів: із затвором у вигляді р-л-переходу та з ізольованим затвором.

Пристрій транзистора із затвором у вигляді р-л-переходу схематично представлений на рис. 10.13.

Найпростіший польовий транзистор утворений із тонкої пластинки напівпровідникового матеріалу з одним р-л-переходом у центральній частині та з невипрямляючими контактами по краях (рис. 10.13). Дія цього приладу базується на залежності товщини р-л-переходу від прикладеної до нього напруги. Оскільки р-л-перехід (запірний прошарок) майже цілком позбавлений рухомих носіїв заряду, його провідність практично дорівнює нулю. Таким чином, у пластинці напівпровідника утворюється струмопровідний канал, переріз якого залежить від товщини р-л-переходу (запірного прошарку). Якщо увімкнути джерело живлення Е2, як показано на рис. 10.13, то через пластинку

напівпровідника між невипрямляючими контактами потече струм. Напівпровідникова ділянка, від якої починають рух основні носії, називається витоком, а ділянка, до якої вони рухаються через канал, - стоком.

Напівпровідникова ділянка, що використовується для керування величиною струму, який протікає через канал, називається затвором. До кожної з ділянок приєднуються виводи, що носять відповідні назви (витоку, стоку і затвора). Величина струму в каналі (при £2 і /?н = const) залежить від опору пластинки між стоком і витоком, тобто від ефективної площі поперечного перерізу каналу.

Джерело Ελ створює негативну напругу на затворі, що спричиняє збільшення товщини р-л-переходу та зменшення перерізу каналу.

Зі зменшенням перерізу каналу збільшується опір між витоком і стоком та знижується величина струму /с. Зменшення напруги на затворі викликає зменшення опору каналу і зростання струму /с. Отже, струм, що протікає через канал, можна модулювати сигналами, позитивними відносно затвора.

Оскільки р-л-перехід затвора увімкнений у зворотному напрямку, вхідний опір приладу дуже великий.

Негативна напруга, яка прикладена до затвора (відносно витоку), може викликати таке розширення р-л-переходу, при якому струмопровідний канал виявиться перекритим. Ця напруга називається граничною (або напругою відсічки).

До р-л-переходу затвора прикладена не тільки напруга Εν а й напруга, яка виділяється на розподіленому опорі каналу і створена струмом, який протікає

від витоку до стоку. Тому ширина р-п-переходу в стоку збільшиться, а ефективний переріз каналу відповідно зменшиться.

Прилади цього типу називаються польовими (канальними) транзисторами з керуючим р-п-переходом. Робота цих транзисторів базується на модуляції ефективного перерізу каналу, що здійснюється зміною товщини запірного шару зворотно зміщеного р-л-переходу.

У наш час значне поширення одержали польові транзистори з ізольованим затвором, так звані МДН-транзистори (метал - діелектрик - напівпровідник) або МОН-транзистори (метал - оксид - напівпровідник).

У транзисторах з ізольованим затвором модуляція провідності каналу здійснюється за допомогою металевого електрода, відділеного від каналу тонким шаром діелектрика. Різновидом польових транзисторів з ізольованим затвором є прилади, у яких відсутня керована провідність між ділянками стоку і витоку при напрузі між затвором і витоком, що дорівнює нулю. Це МДН-транзистори з індукованим каналом.

Слід зазначити, що транзистори з керуючим р-л-переходом працюють тільки в режимі збіднення (звуження) каналу. МДН-транзистори із вбудованим каналом працюють у режимі збіднення і збагачення каналу носіями, а МДН-транзистори з індукованим каналом - тільки в режимі збагачення.

Розглянуті польові транзистори можуть мати канал як з електронною, так і з дірковою провідністю.

На рис. 10.14 показані умовні позначення різних типів польових транзисторів.

Рис. 10.14. Умовні позначення різних типів польових транзисторів: 1 - МДН-транзистор із вбудованим каналом л-типу;

2- МДН-транзистор із вбудованим каналом р-типу;

З - транзистор із керуючим р-л-переходом та каналом л-типу; 4- транзистор із керуючим р-л-переходом та каналом р-типу

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  10.4. Біполярний транзистор
Наступна сторінка:   10.6. Тиристори^