Інформація про новину
  • Переглядів: 454
  • Дата: 18-02-2022, 22:44
18-02-2022, 22:44

3.6. Перетворення механічної енергії на електричну. Модель генератора електричної енергії

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  3.5. Провідник зі струмом у магнітному п...
Наступна сторінка:   3.7. Перетворення електричної енергії н...

Нехай у магнітному полі провідник довжиною / під дією вантажу рухається по вказаних напрямках (рис. 3.14). Тоді відповідно до закону електромагнітної індукції в цьому провіднику ЕРС індукції

Під дією цієї ЕРС у ланцюзі почне проходити струм /. Відповідно до закону Ома для всього кола,

Очевидно, що в резисторах R і RBH витрачається енергія і відбувається процес перетворення механічної енергії на електричну.

При цьому на провідник довжиною І діє електромагнітна сила

напрямок якої визначають за правилом лівої руки. За сталої швидкості сила G = F. Знайдемо співвідношення між механічною і електричною потужністю для цього стану. Помножимо рівняння для Е на струм /:

(З.б)

де Fv - механічна потужність, яка розвивається під час руху вантажу; l2R - електрична потужність, яка споживається у навантаженні;

I2Rвн - потужність втрат у провіднику.

Отже, механічна енергія за переміщення провідника в магнітному полі перетворюється на електричну. Розглянута модель є моделлю найпростішого генератора електричної енергії.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  3.5. Провідник зі струмом у магнітному п...
Наступна сторінка:   3.7. Перетворення електричної енергії н...^