Інформація про новину
  • Переглядів: 386
  • Дата: 23-04-2022, 20:06
23-04-2022, 20:06

Прийоми виконання ескізів одягу

Категорія: Ескізування одягу

Попередня сторінка:  Традиційні ескізні техніки в художньо...
Наступна сторінка:   Види й особливості зображення елемент...

Для виконання ескізів використовують різні способи й тенденції, що залежать від графічного задуму проекту, а також індивідуальні прийоми роботи виконавця. Наведемо кілька з них.

Природний прийом — ескізи виконують у реалістичній, академічній манері, з незначною видозміною пропорцій та деталей одягу (мал. 9.19).

Прийом-узагальнення — зображення на ескізах стилізовані, абстрактні, іноді карикатурні (мал. 9.20).

Синтетичний прийом — модель на ескізі ледь помітна. Увага має бути зосереджена на одязі: голову зображують подібною до овалу, руки та ноги — тонкими штрихами (мал. 9.21).

Декоративний прийом — ескіз створюють тільки для досягнення естетичної мети, візуального ефекту. Оригінальне зображення перетворює модель на казковий, фантастичний витвір, порушуючи чіткість сприйняття контурів одягу (мал. 9.22).

Запитання та завдання

1. Назвіть традиційні ескізні техніки в художньому проектуванні.

2. Які особливості роботи аквареллю?

3. Які техніки використовують для створення структури?

4. Назвіть засоби художньої виразності в графіці.

5. Які є техніки для створення ефектів в ескізуванні?

6. Визначте прийоми виконання ескізів.

Вправа 1. Простим олівцем проведіть на аркуші паперу лінії різної довжини та товщини в будь-яких напрямках — вертикальні, горизонтальні, паралельні, перпендикулярні, під різним нахилом, такі, що перетинаються. Досягайте легкості, упевненості в роботі з олівцем, у проведенні ліній — одним чітким рухом. Одночасно перевіряйте можливості олівця як засобу малювання.

Вправа 2. Нанесіть на зображення будь-якого предмета штрихи в місцях, що дають можливість виявити об’єм предмета.

Вправа 3. Починаючи працювати з аквареллю, навчіться покривати фарбою весь простір аркуша-основи, використовуйте також вправу з рівномірного заповнення фарбою прямокутників або квадратів, зображених на аркуші паперу.

Вправа 4. Намалюйте олівцем на аркуші паперу різні геометричні та довільні за формою фігури, хвилясті криві лінії. Наведіть зображення гелевою ручкою, відпрацьовуючи чіткість повторення ліній.

Ескізні техніки

Вправа 1. Виконайте змішування фарб основних кольорів, щоб сформувати навички отримання повного кольору. Змішуйте сині фарби із жовтими, сині із червоними, червоні із жовтими. Отримані кольори часто виходять складнішими, ніж ті, що належать до набору акварельних фарб.

Вправа 2. Для тренування окоміру неодноразово повторюйте відкладання відрізків заданої довжини, призвичайтеся до відкладання «на око» 1,2, З см ... . Обравши простий за формою предмет, «на око» визначте його пропорції, потім відтворіть їх на малюнку.

Вправа 3. Наведіть приклади та зобразіть на малюнку абстракти й стилізоване зображення моделі одягу.

Вправа 4. Виконайте ескіз моделі одягу за допомогою комбінованої техніки. Які складові техніки застосовані? Назвіть їхні переваги. Як вони доповнюють одна одну?

 

 

Це матеріал з підручника "Практичне ескізування одягу" Горбатюк 2021

 
Попередня сторінка:  Традиційні ескізні техніки в художньо...
Наступна сторінка:   Види й особливості зображення елемент...^