Інформація про новину
  • Переглядів: 672
  • Дата: 9-06-2022, 11:35
9-06-2022, 11:35

8. Із чого все складається

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  7. Що нас оточує
Наступна сторінка:   9. Які властивості у твердих тіл

Усі речовини складаються з атомів і молекул. Ми не бачимо їх, бо вони дуже дрібні. Їхнє розташування, рух і взаємодія визначають, у якому стані перебуває речовина - твердому, рідкому чи газуватому

1.1 Доки можна дробити речовину. Будь-яке тіло складається з частин. Крейда кришиться на дрібненькі шматочки, коли ми пишемо на дошці, а олівець - коли пишемо на папері. Назва теми нашого уроку складається з 20 букв, а олівець - з грифельного стрижня і двох склеєних між собою дерев’яних половинок. А що є найменшою частинкою грифельного стрижня чи паперу?

Учені довели, що всі предмети, усі організми (і ми з вами), наша Земля і всі об’єкти в космосі складаються з найдрібніших частинок речовини. Тіла здаються нам суцільними лише тому, що ми не бачимо цих частинок, вони дуже малесенькі. Стіна, яка складається з окремих цеглин, здаля теж здається нам суцільною (мал. 31).

Частинки однієї і тієї ж речовини однакові. Частинки кисню, вуглекислого газу, води, кухонної солі відрізняються між собою будовою та розмірами.

Найдрібніша частинка речовини - молекула (з латини -«маленька маса»). Молекули складаються з атомів.

■2. Чи можна побачити атоми та молекули. Молекули й атоми не видно навіть у найсильніший оптичний мікро

скоп. Але за допомогою сканувального тунельного мікроскопа можна розрізняти і переміщувати атоми. На кадрі найменшого у світі анімаційного фільму «Хлопчик та його атом» (мал. 32) світлі цяточки - окремі атоми. Фільм увійшов до «Книги рекордів Гіннеса», адже всередині людської волосини вмістилися б 1000 його кадрів.

Якби розміри атома збільшити до однієї десятої частки міліметра (тоді ми б його побачили), то піщинка перетворилася б на 110-ме-трову скелю, мураха збільшилася б до розмірів океанського лайнера, а зріст людини становив би 1700 км.

Як змоделювати атоми та молекули. Найпростіше виготовити кулестрижневу модель молекул, з’єднавши кульки-атоми з пластиліну сірничками, трубочками або паличками (мал. 33). Однак такі моделі мають недолік: складається помилкове враження, що атоми у молекулі далеко одне від одного, а простір між ними не заповнений. Насправді ж атоми в молекулах щільно прилягають одне до одного. Це добре відображено у напівсферичній моделі молекул (мал. 33).

Переважна більшість речовин складається з молекул. Молекули можуть бути двоатомні, триатомні та багатоатомні.

Мал. 33. Моделі молекул: двоатомні: 1 - кисню, 2 - азоту,

3 - водню; триатомні: 4 - вуглекислого газу, 5 - озону, 6 - води

Зробіть моделі молекул з пластиліну. З яких ще матеріалів можна їх виготовити?

^^^4. Чим відрізняються тверді тіла, рідини і гази. Усі

речовини можуть перебувати у трьох агрегатних станах -твердому, рідкому та газуватому.

У твердих тілах частинки речовини розташовані впорядковано і дуже щільно. Вони сильно притягуються між собою і можуть лише легенько коливатися, не змінюючи свого положення (мал. 34, 1).

Мал. 35. Агрегатні стани води: 1 - твердий, 2 - рідкий,

3 - газуватий. Зверни увагу, що водяна пара є і над поверхнею рідини, і в бульбашках повітря

У рідинах частинки речовини теж розташовані близько одна до одної. Але сили притягання між ними слабші, і вони можуть вільніше рухатися, час від часу змінюючи своє положення (мал. 34, 2).

У газах частинки речовини рухаються вільно, відстані між ними великі, вони час від часу зіштовхуються між собою і стінками посуду (мал. 34, 3). Розглянь малюнок 35 і порівняй розташування частинок у трьох станах речовини.

За високих температур атоми і молекули речовини розпадаються на елементарні частинки - електрони, нейтрони і протони. Так утворюється плазма - четвертий агрегатний стан речовини. Зорі й тіла міжзоряного простору перебувають у стані плазми. Плазма - найпоширеніший стан речовини у Всесвіті.

Агрегатний стан речовини може змінюватися (мал. 36). Під час нагрівання тверді тіла плавляться, під час охоло-

дження рідини тверднуть, а гази (пара) конденсуються. Випаровування відбувається за будь-яких температур.

Поясни, як відбуваються явища, зображені на малюнку 36.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Усі речовини, незалежно від агрегатного стану, складаються з найдрібніших, невидимих оку частинок. Молекула - найдрібніша частинка речовини.

У твердих тілах частинки розташовані дуже щільно, сильно притягуються між собою, коливаються, не змінюючи положення.

У рідинах частинки розташовані щільно, але далі, ніж у твердих тілах. Слабше притягуються і можуть змінювати своє положення.

У газах частинки розташовані на великих відстанях, слабо притягаються, рухаються швидко і в усіх напрямках.

ЗАПИТАННЯ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Порівняй тверді тіла і рідини, рідини і гази. Що спільного та відмінного у їхній будові та властивостях?

2. Наведи по три приклади речовин у твердому, рідкому та газува-тому станах.

3. З дозволу батьків проведи експерименти за малюнком 36.

4. Дістань з холодильника пляшку води і залиш на деякий час у теплій кімнаті. Чому вона вкрилася краплинками?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Біда, Гільберг 

 
Попередня сторінка:  7. Що нас оточує
Наступна сторінка:   9. Які властивості у твердих тіл^