Інформація про новину
  • Переглядів: 280
  • Дата: 21-06-2022, 21:49
21-06-2022, 21:49

1. Земля і Всесвіт

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  83. Енергетичні проблеми в Україні і св...
Наступна сторінка:   2. Природні явища і об'єкти

Що тобі відомо про Всесвіт?

Всесвіт — це весь навколишній світ. Він утворився близько 14 мільярдів років тому й до цього часу залишається достеменно невивченим. Величезний простір Всесвіту заповнений туманностями, зорями, чорними дірами, планетами та іншими об’єктами, які об’єднані в безліч гігантських систем, що називають галактиками.

Поміж них є наша — Молочний (або Чумацький) Шлях.

У цій галактиці налічують близько 300 мільярдів зір. Для порівняння: простим оком на всьому небі можна побачити лише 6000 зір. А в умовах великого міста — не більше 1000-2000. Подумай, чому змінюється кількість зір, які можна побачити?

Зорі — розжарені газові кулі. Зорі бувають карликові, тобто зовсім маленькі, а бувають гіганти й надгіганти. Найближчою зорею до нас є Сонце — жовтий карлик.

Сонячна система утворилася понад 4 мільярди років тому. Її основні складники — 8 планет, супутники планет, астероїди, комети, карликові планети, космічний пил і газ.

Планети — небесні тіла, що рухаються своїми орбітами навколо зорі. Вони не випромінюють світло, а лише відбивають його.

А чи багато ти знаєш про нашу планету?

Ти живеш на чудовій планеті Земля, яка отримує від Сонця достатньо сонячного світла й тепла, на якій є вода (гідросфера) і повітря (атмосфера), природні ресурси й усі необхідні умови, що забезпечують життя (біосфера). Усе на Землі взаємопов’язане й перебуває в безперервному русі (мал. 1.2, а). Сама Земля обертається навколо Сонця і навколо власної осі. Унаслідок цього відбуваються періодичні зміни в природі (мал. 1.2, б). Назви їх.

Різні ділянки Землі мають свій рельєф, кліматичні умови, неповторний тваринний і рослинний світ.

Природні ресурси: мінеральні, водні, земельні, біологічні, природно-рекреаційні (від лат. recreatio — відновлення сил).

Земля має п’ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Південний та Північний Льодовитий. Вони омивають землі шести континентів (материків): Африки, Євразії, Південної і Північної Америки, Австралії та Антарктиди.

1. Розглянь малюнок 1.3. Запиши свою космічну адресу за зразком: галактика, система, планета, материк, країна, населений пункт.

У цьому завданні застосовано інфографіку — метод представлення інформації у вигляді ілюстрацій та графіків.

2. Змоделюй (індивідуально, у парі чи групі) Сонячну систему.

1) Знадобляться: рулетка, два кавуни, дві дині, два яблука, волоський горіх, виноградина — вони в моделі правитимуть за планети.

2) Правильно встанови відповідність між фруктами та планетами.

3) Визнач, що буде Сонцем. На відстані 40 см від нього розташуй Меркурій, 70 см — Венеру, 1 м — Землю, 1 м 50 см — Марс, 5 м — Юпітер, 9 м — Сатурн, 19 м — Уран і аж на відстані 30 м — Нептун .

У цьому завданні застосовано моделювання — метод дослідження природи, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).

3. Назви самостійно всі материки на малюнку 1.4. Скористуйся картою в електронному додатку, щоб перевірити відповідь.

У цьому завданні використано картографічний метод дослідження, у якому карта є моделлю досліджуваного об'єкта.

4. Обчисли тривалість світлового дня восени, взимку, навесні, влітку (мал. 1.5.). Якої пори року вона найдовша? Чому дні бувають довгі й короткі? На які процеси в живій природі це впливає?

У цьому завданні застосовано методи спостереження і вимірювання.

Спостереження — метод дослідження, що полягає в навмисному сприйнятті об'єкта задля пізнання його вигляду, властивостей і закономірностей.

Вимірювання — метод визначення величини чого-небудь порівняно з її одиницею. Для вимірювання зазвичай застосовують спеціальні прилади або якусь мірку.

5. На малюнку 1.6 зображено деякі ресурси, які використовує людина. Назви їх. Подумай, який із цих ресурсів найдорожчий? Чи можна визначити, який ресурс найважливіший?

У цьому завданні реалізовано оцінювання — визначення якості, цінності, вартості, гідності кого-, чого-небудь. Оцінювання може бути якісним (описовим) або кількісним (із числовим значенням).

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  83. Енергетичні проблеми в Україні і св...
Наступна сторінка:   2. Природні явища і об'єкти^