Інформація про новину
  • Переглядів: 303
  • Дата: 21-06-2022, 21:50
21-06-2022, 21:50

3. Світ навколо - система чи сукупність?

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  2. Природні явища і об'єкти
Наступна сторінка:   4. Хто такі дослідники

Чи є зв'язок між елементами?

1. Висип із коробки деталі конструктора. Відклади кілька з них убік. Перемішай деталі. Розклади їх за кольорами, згрупуй цеглинки й шестерні. Склади з деталей конструкцію, в якої всі деталі взаємопов'язані. Спробуй тепер відкласти кілька деталей убік або відокремити цеглинки від шестерень. Поміркуй, у якому з двох випадків ішлося про систему, а в якому — про сукупність.

2. Розглянь малюнок 3.2. На яких ілюстраціях зображено системи? Доведи, що це справді системи, а не сукупності. Чому, на твою думку, організм називають системою систем?

Знайомся: система

Згадай свою дорогу до школи. Ти бачиш об’єкти живої і неживої природи, рукотворні об’єкти (наведи приклади об’єктів кожного типу). Далі ти приходиш до школи й зустрічаєш різних дітей, учителів і вчительок. Та якщо придивитися, то в школі все доволі організовано. Адже діти за віком об’єднані в класи, які працюють за розкладом. О 12:00 ви всім класом обідаєте. Учні й учениці навчаються, учителі й учительки навчають, кухарська бригада готує страви, у всіх свої ролі й обов’язки. Так само в природі. Об’єкти живої і неживої природи пов’язані й виконують властиві кожному функції. Проте деякі об’єднані в сукупності, а деякі — в системи. У чому ж відмінність?

Речі, які є складниками сукупності, не залежать одна від одної. Немає взаємозв’язків між деталями конструктора, які щойно висипали з коробки. Їх об’єднує те, що вони перебувають у тому самому місці. Якщо відкласти кілька деталей убік або відсортувати за кольорами, то це суттєво не вплине на сукупність, вона існуватиме й далі.

Інша річ — система. Наприклад, конструкція, складена з деталей. Якщо зламається хоча б одна деталь, то порушиться вся система, вона не зможе функціонувати.

Сукупність — це загальна кількість чогось, певний набір.

Система — це порядок або структура, частини якого/ якої взаємопов'язані.

Якими бувають системи?

Тепер разом класифікуймо деякі системи.

Ліс, поле, степ — це системи (екосистеми). Вони утворені організмами, що взаємодіють між собою, і чинниками неживої природи, які на них впливають.

Такими чинниками є світло, температура, вода тощо. Хоч якими б різними були організми однієї екосистеми, кожний виконує в ній певну функцію. Розглянь харчові взаємозв’язки між групами організмів (с. 9). Назви ці екосистеми.

Усе різноманіття систем умовно можна поділити на природні й штучні, тобто створені людиною. Розглянь ще раз малюнок 3.2, укажи, які із систем природні, а які штучні. Чи можна ці системи поділити за іншим принципом? Спробуй це зробити за такими ознаками: водне середовище, наземно-повітряне середовище, техніка, іграшка, організм.

Наш дім — це теж система, де є опалення, водопостачання і відведення стоків. Розробники й розробниці зараз активно працюють над удосконаленням «розумного будинку», у якому пристрої регулюють температуру, вологість, можуть умикати пилосмок за необхідності (мал. 3.4).

Наша планета — теж система, у якій взаємодіють як природні, так і штучні явища й об’єкти. До того ж сама Земля є частиною іншої системи — Сонячної. Людина живе в соціумі, тобто поряд з іншими людьми. Тож її поведінка регульована системою моралі і права. Про ці системи ти дізнаватимешся в курсі історії та правознавства.

Людина ХХ століття створила мережу «Інтернет» — велетенську інформаційну систему, функціонування якої ти вивчатимеш на уроках інформатики.

1. Наведи приклади сукупностей, систем.

2. Сформулюй відкриті й закриті запитання (одне чи кілька) до кожного абзацу параграфа, запиши їх у таблицю.

Таблиця 1.

Відкриті й закриті запитання

Запитання, яке починається зі слів

що, хто, із чого, у яких, у скільки, які, чи тощо

чому, для чого, що станеться, якщо, як ти ставишся до тощо

   

Це завдання стосується також усіх наступних параграфів підручника. Адже правильно поставити запитання — це здолати пів шляху до знаходження правильної відповіді!)

3. Назви органи, зображені на малюнку 3.5. Які функції вони виконують? Яку систему утворюють ці органи?

4. Проведи дослідження (на вибір).

Запитую природу

Визнач те, що хочеш дослідити. Сформулюй запитання, на яке прагнеш знайти відповідь самотужки.

Зроби припущення: що, на твою думку, відбудеться і чому?

Визнач усі матеріали, які використовуватимеш.

Склади план дій, зазнач, що робитимеш.

Зафіксуй результати: чи справдилося припущення?

Сформулюй висновки: що вдалося з'ясувати? Поясни чому.

Спостереження за змінами в навколишньому середовищі

Визнач об'єкти, які підлягають спостереженню.

Зафіксуй за допомогою відповідних приладів стан погоди, яку спостерігаєш зараз. Проведи вимірювання наступного дня і порівняй їх (або порівняй значення з тими, що наведені в зведеннях про погоду). Які зміни в природі відбулися за тиждень? Як вплинула господарська діяльність людини на природу твого краю? Які методи дослідження природи було застосовано у дослідженні?

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  2. Природні явища і об'єкти
Наступна сторінка:   4. Хто такі дослідники^