Інформація про новину
  • Переглядів: 429
  • Дата: 21-06-2022, 21:58
21-06-2022, 21:58

11. Досліджуємо рух

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  10. Речовини навколо нас
Наступна сторінка:   12. Досліджуємо взаємодію

Яке тіло рухається, а яке — ні?

1. Чи можеш зробити так, щоб машинка одночасно рухалась і перебувала у спокої (мал 11.1)? Які словосполучення із переліку ти використаєш, щоб дати означення руху цього іграшкового автомобіля: переміщується, змінює положення, за певний час, обертаються колеса, в просторі, діє сила. Перевір свою відповідь із визначенням механічного руху на с. 52.

2. Роздивися малюнок 11.2 і дай відповіді на запитання.

Які тіла рухаються, а які перебувають у спокої?

Що на малюнку свідчить про рух насінини клену?

Як здогадатися, що літак летить?

Чи дійсно рухається карусель? Як це позначити?

Які з тіл рухаються прямолінійно, а які криволінійно (обертаються, коливаються)? На підставі чого зробиш такий висновок?

Що зумовлює коливання дерева? Як називають рух повітря? А рух води?

3. Розглянь малюнок 11.3, а. Яку відстань проходить автомобіль за 5 с? Яка його швидкість? Чи змінилась його швидкість за наступні 5 с? Розглянь малюнок 11.3, б. Яка швидкість автомобіля за перші 5 с? За наступні 5? Гальмує чи пришвидшується автомобіль? Розглянь малюнок 11.3, є. Яка швидкість автомобіля за перші 10 с? Скільки часу затрачено для переміщення автомобіля на наступні 100 м?

Укажи, в яких випадках швидкість руху автомобіля не змінювалась, тобто він рухався рівномірно. А в яких — змінювалась?

4. Дізнайся, скільки часу тобі потрібно, щоби подолати відстань 5 метрів у звичному темпі. Занотуй цей час. З'ясуй, як далеко ти можеш переміститися в звичному темпі за 50 секунд.

Чи може тіло одночасно рухатись і перебувати в спокої?

Давньогрецький вчений Птоломей спостерігав за рухом Сонця на небі й дійшов висновку, що воно обертається навколо Землі. Сьогодні ми знаємо, що насправді все навпаки — це Земля рухається навколо Сонця, хоча цього й не видно з нашої планети. А отже, поняття руху — відносне. Тож якщо ти зараз читаєш цей підручник, то перебуваєш у спокої відносно кімнати чи класу. А відносно Сонця мчиш разом із Землею зі швидкістю 30 км/с.

Механічним рухом називають зміну положення тіла чи його частин відносно інших тіл із плином часу.

Як можна схематично показати рух тіла?

Напрямок руху й шлях зображають відповідними стрілочками й лініями. Наприклад, як рух крилатки на малюнку 11.2. А от слід літака в небі видно й без позначень.

Рух притаманний і тілам, і середовищам. Рухаються природні й рукотворні об’єкти: тварини, транспортні засоби, вода й гази. Обертаються планети навколо Сонця, колеса автомобіля. Звук і світло — це теж прояви руху!

За видом траєкторії рухи класифікують на прямолінійні і криволінійні.

Уявну лінію, якою рухається тіло, називають траєкторією руху.

Як визначити швидкість руху тіла?

Швидкість руху — фізична величина, що характеризує стрімкість зміни положення тіла.

Швидкість руху вимірюють в м/с, м/хв, км/год тощо.

Ту саму відстань можна подолати швидше або повільніше, із зупинками або неперервно. Отже, швидкість може змінюватися. Коли ж вона лишається сталою, то такий рух є рівномірним. Рівномірно може рухатися автомобіль на певних ділянках шосе. Рух літака в небі також рівномірний. Натомість на злітній смузі він набирає швидкість і рухається нерівномірно.

1. На які види поділяють рухи за виглядом траєкторії? За швидкістю?

2. Розглянь малюнок 11.4. Які рухи є прямолінійними рівномірними? Які рухи є рівномірними обертальними? З додаткових джерел інформації дізнайся швидкість руху гепарда. Порівняй час, за який Місяць обертається навколо власної осі та навколо Землі.

3. Укажи, відносно кого/чого ти перебуваєш у спокої, коли їдеш у шкільному автобусі: а) водія автобуса; б) дерев обабіч дороги; в) будівлі школи.

4. Літературний герой Філеас Фогг здійснив кругосвітню подорож за 80 днів. Визнач, якою була б його швидкість, якби Філеас Фогг рухався рівномірно вздовж екватора. Скористайся додатковими джерелами інформації, щоб дізнатися дані, яких бракує.

5. Велосипедист за перші 5 хв проїхав відстань 5 км, а за наступні 1/6 год — 10 км. Визнач швидкість руху велосипедиста в кожному разі. Яким був його рух: рівномірним чи нерівномірним? Чому?

6. Відстань 336 км автомобіль проїхав за 4 год, а мотоцикл відстань 126 км — за 3 год. У скільки разів швидкість автомобіля більша за швидкість мотоцикла?

7. Виміряй швидкість власного руху від дому до школи (або на іншому шляху). За який час ти долаєш стометрівку на уроках фізкультури? Який твій власний рекорд швидкості?

8. Упорядкуй шкалу (таблицю) рекордів швидкості в природі й техніці. Скористайся додатковими джерелами.

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Засєкіна 2022

 
Попередня сторінка:  10. Речовини навколо нас
Наступна сторінка:   12. Досліджуємо взаємодію^