Інформація про новину
  • Переглядів: 157
  • Дата: 1-07-2022, 19:44
1-07-2022, 19:44

3. Правила співжиття в суспільстві

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  2. Що таке суспільство
Наступна сторінка:   4. Що таке історія

Наведи приклади поваги одних людей до інших.

1. Права людини

Кожна людина від народження є рівною з іншими людьми і має рівні з ними права. Так проголошено в Загальній декларації прав людини, яка є головним документом про права людей на Землі:

«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства».

Права людини — комплекс можливостей, необхідних для існування та розвитку людини в суспільстві. 1 2

1. Які головні ознаки визначають права людини?

2. Як би ти пояснив/пояснила цю статтю тим, хто не за-думувався/не задумувалася про права людини?

Як бачимо, основою прав людини є людська гідність і рівність. У будь-якому суспільстві людині мають бути забезпечені достатні умови і гарантовані права, щоб вона могла жити з почуттям людської гідності.

Людство, пройшовши через багато конфліктів і війн, зрозуміло цінність життя кожної людини. Це розуміння є основою норм і правил співжиття людей у суспільстві й у світі. Гарантією справедливих відносин між ними є права людини. Їх нікому не можна порушувати.

Чи вважаєш ти ситуацію, що наведена на малюнку, прикладом порушення прав людини? Чому?

Цінності, на яких ґрунтуються права людини

1. Розглянь схему і поясни, як ти розумієш подані в ній цінності.

2. Запропонуй інші цінності, без яких неможливе забезпечення прав людини.

Права людини об’єднують у групи за різними критеріями.

Групи прав

Права

1

2

1. Громадянські (особисті) права

Право на життя; свобода місця проживання і пересування; свобода совісті, думки, слова, віросповідання; таємниця листування, телефонних розмов

2. Політичні права

Свобода зборів, мітингів, заснування політичних організацій;

Продовження таблиці

1

2

 

право обирати і бути обраним в органи влади1, брати участь в управлінні державою

3. Соціальні та економічні права

Право на достатній рівень життя; право на відпочинок і дозвілля; право на охорону здоров’я; право на працю та її оплату; право власності

4. Культурні права

Право на освіту;

право на користування досягненнями людства; свобода творчості;

право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності

У 1991 р. Організація Об’єднаних Націй (ООН), до якої входять майже всі країни світу, прийняла Конвенцію2 про права дитини, де зафіксовано більше тридцяти прав дітей.

Розглянь малюнки нижче. Про порушення яких прав людини вони свідчать?

1. Уважно переглянь онлайн-інформацію про права дитини (

https://www.unicef.org/ukraine/uk/

convention). Які права дитини охарактеризовано на сайті?

2. Чому права людини, що записані в Загальній декларації прав людини, відповідають правам дитини, які подані в Конвенції ООН про права дитини?

1 Органи влади — організація, що має владу.

2 Конвенція — вид міжнародного договору.

2. Демократія і свобода

Для того щоб співіснувати в суспільстві, людям потрібно узгоджувати всі рішення. Цій меті слугує демократія.

Демократія — процес прийняття важливих для суспільства рішень волею більшості зі збереженням прав меншості.

Термін «демократія» походить від грецьких слів «демос» (народ) і «кратос» (влада) й означає, що народ є джерелом влади. Тільки він може довірити здійснення владних повноважень конкретним політичним організаціям, людям. Отже, демократія здійснюється «іменем народу, силами народу і для народу». Вона неможлива без свободи людини. Свобода — це право і можливість робити все, що потрібно і подобається, але не завдаючи шкоди правам інших людей.

Для того щоб спільнота, суспільство чи країна були демократичними, всі справи в них мають бути організовані за такими принципами:

1. Визнання прав і свобод людини.

2. Дотримання встановлених правил взаємодії.

3. Участь громадян у прийнятті рішень і обранні влади.

4. Виконання законних рішень.

5. Самоврядування (самоуправління) місцевих громад.

6. Поділ влади на законодавчу (ухвалення рішень), виконавчу (втілення рішень у життя) та судову (контроль за дотриманням установлених правил).

1. Як можна назвати цього птаха? Чому? 2

2. Поясни єдність демократії та прав людини.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Перед вами пам’ятник, назва якого — «Свобода, що осяює світ», відомий як «Статуя Свободи» (Нью-Йорк, США). Висота пам’ятника від землі до кінчика смолоскипа — 93 метри (разом з підставкою і п’єдесталом). Висота статуї — 46 метрів. Зелений колір — це колір міді, що змінився під дією повітря. Статую виготовили у Франції, привезли по частинах і встановили в 1886 р. Корона, до якої можна дістатися, подолавши 356 сходинок, є також оглядовим майданчиком для відвідувачів.

Про що спонукає тебе думати назва цього унікального пам’ятника?

Демократія не допускає дискримінації.

Дискримінація — позбавлення або обмеження прав людини на підставі будь-якої ознаки.

В історії відомі випадки невизнання прав жінок, темношкірих людей, осіб з інвалідністю, релігійних меншин тощо. І тільки поширення ідей про рівність, багатолітня боротьба за права людей сформували переконання в необхідності ухвалити і впровадити в життя справедливі закони.

1. Поясни зміст малюнків на с. 23. Порівняй своє пояснення зі змістом статті, поданої під малюнком.

2. Зобрази візуально статтю 17 Конвенції ООН про права дитини: дитина повинна мати «доступ до інформації і матеріалів із різних національних та міжнародних джерел».

3. Правила і закон

Демократія забезпечує ухвалення потрібних для суспільства рішень про правила взаємин між людьми.

Стаття 2. Заборона дискримінації.

Жодна дитина не повинна піддаватись дискримінації через колір її шкіри, стать, мову, релігію, думку, країну походження, бідність чи багатство, фізичні вади або належність до етнічної меншини.

Стаття 7. Ім'я та громадянство.

Кожна дитина з моменту її народження має право на ім'я, набуття громадянства та на догляд з боку своїх батьків.

Стаття 15. Право на мирне публічне зібрання. Кожна дитина має право збиратися разом з іншими дітьми, приєднуватися або утворювати організацію чи об'єднання за умови, що не будуть порушуватися права інших осіб.

Правило — вимоги, яких дотримуються люди в конкретній діяльності.

Правила створюють з метою полегшення вибору поведінки, способів діяльності людей у різноманітних ситуаціях.

У давні часи таку роль виконували неписані правила — табу, звичаї, традиції, які передавали усно від покоління до покоління. Подібно до них ви демократично домовляєтеся під час ігор про те, як треба поводитися в різних ситуаціях. Правила можуть змінюватися, адже в людей виникають нові обставини і нові потреби.

1. Чому важливо дотримуватися встановлених правил?

2. До яких наслідків призводить порушення правил?

Однакові для всіх правила потрібні для того, щоб узгодити життя людей у державі.

Загальнообов'язковим правилом (правилами), яке має найвищу силу, є закон.

Органи державної влади віддавна затверджували закони у письмовій формі, щоб ніхто не зміг перекрутити їх зміст. За порушення закону неминуче покарання. І що складніше порушення, то суворіше покарання.

Кількість законів постійно збільшується, і всі їх знати неможливо. Кожній людині важливо знати ті закони, які можуть впливати на її життя. Незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Це варто пам’ятати завжди.

1. Чому важливо дотримуватися законів?

2. Чому покарання за порушення закону наявне в законодавстві всіх держав?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. У чому цінність поваги до прав людини всіма людьми?

2. Наведи приклади правил, яких ти дотримуєшся щодня.

3. Які думки закладені в народні прислів'я і вислови:

«Закон любити — в мирі жити»;

«Де закони виповняють, там усі праві бувають»;

«Закон — не ціпок: через коліно не поламаєш»;

«Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншому»;

«Бережи порядок, і порядок збереже тебе» (латинське прислів'я); «Закони створені для того, щоб сильний не був усемогутнім» (латинське прислів'я)?

РОБЛЮ

1. Прочитай тези щодо того, чому не можна порушувати закони, й обери тезу, яку б ти поставив/поставила на перше місце.

Закон порушувати не можна, тому що: не можна завдавати шкоди іншим людям; можуть покарати за порушення закону; це поганий приклад для інших;

якщо злочинця не знайдуть, то виникне недовіра між людьми; без закону в суспільстві настане хаос; це порушує права і свободи людини.

2. Склади перелік прав, які відповідають кожному рівню піраміди потреб людини.

3. Намалюй піктограми до п'яти обраних прав дитини.

ДУМАЮ

1. Який зв'язок існує між правами і свободами людини, демократією та законами?

2. Пригадай, як демократичні рішення відображені в літературних творах і фільмах. Чому такі рішення можна вважати демократичними?

3. Чим закони природи відрізняються від законів, прийнятих людьми?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  2. Що таке суспільство
Наступна сторінка:   4. Що таке історія^