Інформація про новину
  • Переглядів: 143
  • Дата: 1-07-2022, 22:08
1-07-2022, 22:08

34. Узагальнення теми 5 «Історія України та її дослідники»

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  33. Україна — незалежна європейська де...
Наступна сторінка:   Термінологічний словник до курсу "Іст...

У темі 5 «Історія України та її дослідники» ти ознайомився/ ознайомилася з історичними подіями і процесами, які відбувалися в Україні впродовж багатьох тисяч років.

Залюднення території України почалося майже мільйон років тому. Перші люди за зовнішністю, розумовим розвитком і способом життя відрізнялися від сучасних. Згодом територію України заселили сучасні люди. Вони перейшли від мисливства та збиральництва як основних занять до землеробства та скотарства. Най-відомішою землеробською культурою була трипільська. Разом з трипільцями існувала середньостогівська культура скотарів. Згодом тут поселились кімерійці, скіфи, сармати. На морському узбережжі свої міста заснували грецькі поселенці. На початку нашої ери з’явилися перші писемні згадки про слов’ян, які поступово заселили значні території Східної Європи. Основні джерела дослідження давньої історії України — археологічні. Зачинателем археології України є Вікентій Хвойка.

У часи середньовіччя на території України існувала одна з найбільших держав Європи Русь-Україна. Вона мала високий рівень розвитку культури та господарства. Про це відомо з писемних пам’яток, зокрема з «Повісті минулих літ», й археологічних досліджень. У XII—ХІІІ ст. Русь-Україна розпалася на окремі князівства. Саме тому вона не змогла протистояти монголам і потрапила у залежність від них на сотню років. На заході Русі у середині ХІІІ ст. утворилося Королівство Русь, яке продовжило традиції Русі-України. Через його ослаблення руські землі опинилися в середині XIV ст. у складі сусідніх держав: Великого Литовського князівства, Польського та Угорського королівств, Молдовського князівства. У Північному Причорномор’ї кримські татари вибороли незалежність від монголів і створили Кримське ханство.

У XVI ст. більша територія України була у складі багатонаціональної та багатоконфесійної Речі Посполитої. Влада в країні належала шляхті, селяни виконували повинності на її користь, деякі міста отримали самоврядування. У прикордонних зі степом землях зародився новий військовий стан — козацтво. Козаки мали власну столицю — Запорозьку Січ. Їхня боротьба за землю та права вилилася в кілька повстань. Найбільше з них у середині ХVП ст. привело до утворення козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини). Втручання інших держав у справи козацької держави спричинило її розкол і залежність від сусідів. Події Гетьманщини описані в «козацьких» літописах. Найагре-сивнішим сусідом України було Московське царство, яке згодом стало називатися Російською імперією. Саме вона наприкінці ХVШ ст. ліквідувала Січ і Гетьманщину, приєднала Кримське ханство та значну частину території Речі Посполитої. У ХІХ ст. українські землі були поділені між Російською та Австрійською імперіями. Деякі представники української інтелігенції активно боролися за економічні, політичні, культурні права українців.

На початку ХХ століття спалахнула Перша світова війна. Українці опинилися у військах Австрійської та Російської імперій, які воювали між собою. Спричинене війною тяжке життя людей призвело до руйнування імперій. У Києві в 1917 р. було сформовано Українську Центральну Раду, яка утворила Українську Народну Республіку. На Заході України постала Західноукраїнська Народна Республіка. Їм вдалося ненадовго об’єднатися для боротьби проти ворогів. У 1921 р. Лівобережну та Правобережну Україну захопили російські більшовики, а Захід України — Польща, Румунія, Чехословаччина. Радянська влада прагнула придушити опір українських селян, влаштувавши Голодомор у 1932—1933 рр., від якого загинули мільйони людей. Багато українців перебувало в концтаборах і тюрмах, сотні тисяч було розстріляно. У 1939 р. Радянський Союз і нацистська Німеччина розпочали Другу світову війну. В ній багато українців воювали в лавах Української повстанської армії проти нацистів і проти радянських військ. Україна дуже постраждала від війни. Радянські війська, знову захопивши всю територію України, жорстоко придушили опір українців і їхнє прагнення до незалежності. Така політика тривала і надалі, особливо проти дисидентів.

Із часом радянська країна ослабла. Спроби її керівництва оновити країну поглибили кризу. Розпад Радянського Союзу був неминучим. У 1991 р. було проголошено державну незалежність

України. Її розбудова почалася в складних умовах. Було обрано Президента, прийнято демократичну Конституцію України. Розвиток незалежної України відбувався непросто. Не завжди керівництво країни діяло ефективно і на користь усього суспільства. Щоб захистити демократію, українці виходили на мітинги. У 2013 р. почалася Революція гідності, в результаті якої було проголошено проєвропейський напрям розвитку України. У цей час Росія розпочала війну проти України, захопивши Крим, частину Луганської і Донецької областей. Сучасний розвиток України триває в складних умовах. Несхибним є її курс на європейські цінності, дотримання прав людини та демократію.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Який період в історії України тебе найбільше вразив? Чому? Склади план свого повідомлення не менше ніж із п'яти пунктів.

2. Заповни в зошиті хронологічну таблицю за поданим нижче зразком, використавши дані з теми «Історія України та її дослідники». Загальна кількість подій має бути не менше десяти.

Подія

Роки

Століття

     

3. Зістав подані історичні пам'ятки з назвою області, де вони розташовані, та зазнач, що про них відомо. Скористайся пошуковими системами, щоб з'ясувати це за наведеними ознаками.

4. Напиши три тези, щоб обґрунтувати необхідність збереження та охорони історичних пам'яток.

5. Склади ілюстровану мапу думок до одного з параграфів теми.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  33. Україна — незалежна європейська де...
Наступна сторінка:   Термінологічний словник до курсу "Іст...^