Інформація про новину
  • Переглядів: 129
  • Дата: 27-07-2022, 10:04
27-07-2022, 10:04

17. Моє коло спілкування

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  16. Культура споживання
Наступна сторінка:   18. Я в команді

Яке значення має спілкування в житті людини? Назви професії людей, для яких розвинені навички спілкування є необхідністю.

Як ти гадаєш, навички спілкування потрібно розвивати чи вони набува-ються незалежно від наших зусиль?

Спілкування та здоров’я

Спілкування — це обмін між людьми інформацією, думками, враженнями, емоціями за допомогою мовлення, писемності (вербально) та пози, жестів, поглядів, міміки (невер-бально).

1. Чи завжди доцільно спілкуватися вербально? Чому?

2. Установи відповідність прикладів вербального та невербального спілкування.

3. Які жести невербального спілкування ти найчастіше застосовуєш, спіл куючись зі своїми друзями?

Ознайомся з інформацією про вміння спілкуватися.

Спілкування є найбільш ефективним, якщо людина володіє літературною мовою, викладає свої думки зв'язно та послідовно, використовує в мові точні терміни, дає влучні характеристики, не вживає жаргонних слів і слів-паразитів. Уміння слухати також надзвичайно важливе для результативного спілкування. Під час розмови потрібно дотримуватися порад активного слухання.

1. Завжди дивися на свого співрозмовника/співрозмовницю. Переконайся,

що твої поза й жести свідчать про уважне слухання. Підтримуй співрозмовника/співрозмовницю схвальними кивками голови, заохочуй його/ її короткими словами й висловами: так, добре, зрозуміло, і що.

2. Якщо тобі щось незрозуміло — перепитай чи вияви своє нерозуміння невербально.

3. Слухай не лише інформацію, а й спостерігай за емоціями співрозмов-ника/співрозмовниці, за його/ії виразом обличчя, тоном голосу, швидкістю мовлення тощо. Звертай увагу на те, чи не суперечать невербаль-ні сигнали словесній інформації.

4. Під час розмови не відволікайся на телефонні дзвінки та інші справи, наприклад події за вікном.

Які поради були для тебе новими, а якими ти вже користуєшся?

Що ти відчуваєш, коли твій співрозмовник/співрозмовниця відволікається на соціальні мережі або телефонні дзвінки?

Чи соромишся ти перепитувати співрозмовника? Чому?

Як уміння спілкуватися впливає на твоє здоров'я, розвиток і самопочуття?

Спробуй вислів: «Я піклуюся про здоров'я — чищу зуби вранці та ввечері» вимовити з різним емоційним забарвленням, тоном голосу та виразом обличчя. Чи змінилося для тебе розуміння вислову?

Проаналізуй наведені в таблиці стилі спілкування.

Ознаки

поведінки

Характерні

риси

Як змінити поведінку

Агресивний стиль спілкування

Різкий, неввічливий, підвищений тон голосу, погроза, ворожий погляд, лайка, агресія, застосування фізичної сили

Піднесення власних прав над правами інших людей

Вислухай думку іншого — вона має право на існування. Уяви наслідки своїх вчинків. Оціни почуття тих, хто тебе оточує. Намагайся розмовляти спокійніше й тихіше. Не нехтуй правами інших людей — це неприпустимо, домовляйся про правила спілкування

Пасивний стиль спілкування

Понурий погляд, невпевнені рухи, нерішучість, невміння висловити відмову

Нехтування власними правами заради прав інших

Не бійся висловлювати свої думки. Відстоюй особисті інтереси, адже від народження всі люди мають однакові права й можливості. Відвідуй секції чи гуртки, досягай поставленої мети

Упевнений стиль спілкування

Сміливий і відкритий погляд, доброзичливе ставлення до інших людей, упевненість у собі

Повага до думок та інтересів інших людей, готовність відстоювати свої думки та інтереси

Розвивай свої якості характеру, особливо вольові риси, толерантність і гнучкість

Який зі стилів найбільше сприяє здоров'ю, безпеці та добробуту? Чому?

У який ситуації можна використати певний стиль спілкування? Наведи приклади.

Визнач, який вид поведінки найбільше сприятиме корисному та приємному спілкуванню з однолітками.

Об'єднайтеся у пари. Потренуйтеся спілкуватися ефективно, використовуючи поради експертного кола та різні стилі спілкування.

1. Розіграйте ролі вчителя та учнів у запропонованих ситуаціях. Кілька разів змініть тон і поведінку з агресивної на пасивну та впевнену.

Учитель зробив зауваження учениці через запізнення на урок. Учителька запитує, чи все зрозуміло, а учневі потрібно дещо уточнити.

2. Розіграйте ситуації, під час яких повчіться впевнено відповідати «Ні!» на неприйнятні пропозиції.

Запрошують піти з уроків Пропонують цигарки Наказують зіпсувати чужі речі Вимагають дати списати виконані завдання Примушують кепкувати з інших, принижувати їх словами та діями.

3. Зробіть висновки.

До якого стилю спілкування слід прагнути? Чому?

Який стиль спілкування варто застосовувати в ситуаціях, які для тебе неприйнятні?

Подумай, як слід поводитися, щоб спілкування приносило користь. Поміркуй, чи потрібна тобі допомога в налагодженні стосунків із кимось. Хто тобі може допомогти?

Моє коло спілкування

Кожен із нас потребує особистого простору, де почуватиметься комфортно та психологічно захищено. Такий уявний особистий кордон потрібно поважати. Людина сама вирішує, хто може перетинати або торкатися його. Існують певні допустимі відстані, яких необхідно дотримуватися під час спілкування у школі, у транспорті, у громадських місцях.

Особистий простір

Чи трапляється так, що іноді тобі стає незатишно в натовпі людей?

Чи відчуваєш ти роздратування, коли хтось близько підходить до тебе? Що ти відчуваєш, коли хтось бере твої речі або займає твоє місце у класі? Як поважати особистий простір іншої людини?

Як дотримання відстані впливає на складники здоров'я та добробуту?

Як необхідно вчинити, коли порушують твій особистий простір?

Досліди своє коло спілкування.

1. Згадай і проаналізуй, із ким тобі доводиться спілкуватися протягом дня, тижня. Знайди місце кожного в колі твого спілкування. Запиши імена у схему в

2. Обери колір позначки/підкреслення та вияви, з ким: у тебе складаються найбільш позитивні стосунки; виникають постійні суперечки і спілкуватися не хочеться, але доводиться з різних причин.

3. Поміркуй, хто є твоїм найкращим порадником і захисником у житті.

4. Визнач, хто з дорослих найбільше опікується твоїм здоров'ям, безпекою, навчанням і зростанням.

5. Яким чином ти виражаєш повагу до дорослих людей, які належать до близького кола спілкування?

6. За результатами дослідження: поміркуй, із ким ти хочеш налагодити більш дружні стосунки; склади правила, за якими ти будуватимеш стосунки з людьми залежно від своїх симпатій або антипатій; визнач, якої допомоги ти потребуєш і з яких питань.

1. Поміркуй над порадами видатного українського педагога Василя Су-хомлинського. Поясни їх. Яка настанова є слушною особисто для тебе?

Не можна заходити в суперечку із шанованими й дорослими людьми. Не гідно людської мудрості й розсудливості поспішно висловлювати сумнів щодо істинності того, що радять старші.

Якщо в тебе просяться на язик якісь сумніви, придерж їх у голові, поміркуй, а потім спитай у старшого так, щоб не образити.

2. Розглянь малюнки. Дай відповіді на запитання.

Чи правильно розподілено обов'язки між членами родини на малюнках? Обґрунтуй свою думку.

Чи поділяють у сучасних родинах обов'язки на чоловічі та жіночі?

Поясни, чому для добробуту та злагоди кожен у родині має виконувати посильну роботу й мати певні обов'язки.

Як спільно проведений час у справах по господарству або під час дозвілля впливає на взаєморозуміння та стосунки між батьками й дітьми?

Дружнє коло спілкування серед однолітків

У кожного є особливості — своя «каструлька», як у Анатоля, героя мульфільму. У когось вона зовсім маленька, непомітна, та й до того ж добре захована.

Але буває, що каструлька в усіх на очах, а людина не вміє з нею справлятися. Це заважає жити, спілкуватись з іншими людьми. Що ж робити? Переглянь мультфільм.

Які емоції викликало в тебе відео?

Яким був герой на початку сюжету? Що заважало йому спілкуватися? Як Анатоль навчився використовувати свою особливість на благо соб та іншим? Хто йому допоміг? Як змінилося життя героя?

Чи маєш ти особливість, яка заважає тобі спілкуватися з однолітками?

1. Прочитай твір п'ятикласника. Дай відповіді на запитання.

Бути дружним класом — це, на мій погляд, означає мати однакові або схожі погляди на людські чесноти й недоліки. Саме так утворюється відповідна атмосфера у класі. Дружний клас — це не тільки веселі розваги, а й уміння сприймати чужий біль як власний, своєчасно приходити на допомогу однокласникові чи однокласниці. Або у хвилини щастя — день народження чи якась особиста перемога — щиро радіти всім разом на класному святі. А ще дружний клас — це вміння упередити однокласника від поганого вчинку і підтримати його.

Дружний клас — це коли багато «я» зливаються в одне «ми», як струмочки, що течуть в одному напрямку, об’єднуючись в одну річку!

Чи можна погодитися з думкою автора про шкільну дружбу?

Чи вважаєш ти, що шкільна дружба насамперед залежить від ставлення хлопчиків і дівчаток одне до одного?

Що, на твою думку, допомагає, а що заважає дружити?

2. Доповни характеристику справжнього друга.

Щирий, чесний, вірний, відданий...

Чи можеш ти назвати себе справжнім другом / справжньою подругою?

3. Ознайомся з листами, які написали твої однолітки шкільному психологові. Склади поради, як слід діяти в таких ситуаціях.

У мене чимало друзів. Я легко знаходжу спільну мову з хлопцями й дівчатами. Умію їх слухати, вмію співчувати, можу дати пораду. Я весела, жартівлива. Це багатьом подобається, тому однолітки прагнуть спілкуватися зі мною. Та близької подруги в мене немає, тому іноді я відчуваю себе дуже самотньою, навіть плачу. Як же мені бути?

До п’ятого класу в мене було багато приятелів, мені подобався наш дружний клас. А потім моя родина переїхала в інше місто. Усе літо я переживав: як зустріне мене нова школа? Усе склалося добре, хлопці в моєму новому класі доброзичливо прийняли мене і ще кількох новеньких. Я трохи заспокоївся. Але все ж почуваюся самотнім, справжнього друга собі не знайшов, хоча з тих пір минув уже цілий рік.

Протидія булінгу

Булінг (цькування) — це агресивна, неприємна поведінка однієї дитини (групи дітей) стосовно іншої, що виявляється у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Кібербулінг — це цькування через Інтернет, соціальні мережі та інші засоби електронних комунікацій.

Переглянь відео. Дай відповіді на запитання, виконай завдання.

Що спричиняє булінг? Що відчуває дитина, яку ображають? А кривдники та спостерігачі події?

Чи обізнаний/обізнана ти про такі випадки у твоїй школі? Чому не слід приєднуватися до тих, хто принижує інших? До кого можна звернутися по допомогу у випадку булінгу?

1. Розглянь ситуації. Порадь, як потрібно діяти, використавши правила спілкування та знання про впевнену поведінку.

Тебе ображає кращий друг чи подруга.

Хлопець хоче запросити на свій день народження однокласницю, але вона відмовляється через те, що в класі пліткуватимуть про їхню дружбу. Дівчині подобається новенька однокласниця, над якою почали насміхатися і придумали їй прізвисько. Тому дівчина не знає, як подружитися і як поводитися в такий ситуації.

Щодня семикласник «позичає» кишенькові гроші в п'ятикласника, боргу наступного дня не віддає. Однокласники п'ятикласника не радять йому сваритися зі старшим учнем.

Дівчина не дала списати виконану домашню роботу однокласникам, за що вони оголосили їй бойкот у соціальній мережі.

2. Розіграй із товаришами ситуацію звернення по допомогу до дорослих, яким ти довіряєш, до соціальної служби або за телефоном довіри у випадках булінгу або якщо порушуються твої права або права однолітків.

Обміркуй набуті знання та навички з теми.

Чи можеш ти сказати?

Я знаю коло свого спілкування.

Я розвиваю навички спілкування.

Я вмію ефективно спілкуватися.

Я знаю, куди й до кого звертатися по допомогу у випадку булінгу чи порушення моїх прав.

Продовж речення.

Я розумію, що булінг це...

Я прагну набути навичок упевненої поведінки.

Я не підтримую групи, які булять тому, що.

Я не пройду повз людину, яка потребує допомоги тому, що.

1. Визнач, наскільки ти активний/активна у спілкуванні. Виконай тест. Оціни кожен вислів від 0 до 4 балів.

Обчисли суму балів і визнач свою активність у спілкуванні.

1-12 балів — ти стриманий/стримана, надаєш перевагу не спілкуванню, а читанню книжок. Тобі не дуже легко контактувати з людьми.

13-24 бали — ти маєш спокійні стосунки з людьми й відповідаєш за свої вчинки.

25-36 балів — ти активний/активна в розмові, багато говориш, любиш жарти та каверзні запитання, нестриманий/ нестримана.

2. Знайди вправи, які допоможуть розвинути навички невербального спілкування. Визнач, у співпраці з ким ти можеш їх виконувати.

3. Ознайомся із ситуацією. Поміркуй, що є причиною непорозуміння. Що ти порадиш дівчині та її батькам? Обери та прокоментуй запропоновані варіанти вирішення проблеми або запропонуй власні ідеї.

Батьки наполягають на тому, щоб у п’ятницю ввечері донька виконала всі домашні завдання. Дівчина не погоджується, бо навчальний тиждень був важким, вона стомилася й хоче приєднатися до друзів, які грають у волейбол. У родині виникла сварка.

Дівчина стомлена й ображена через вимоги батьків. Вона думає, що рідні не хочуть, аби вона спілкувалася з друзями.

Батьки запланували під час вихідних відвідати бабусю та дідуся, але доньці про свої плани не повідомили. Дівчина хотіла відпочити, а домашні завдання виконати у вихідні.

Дівчина повинна спокійно пояснити батькам, що втомилася і хоче відпочити від занять. Батькам варто заздалегідь повідомляти про свої плани.

Слід відпустити доньку на вулицю, виділити час на виконання завдань у суботу вранці або в неділю повернутися додому раніше.

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" 5 клас Гущина, Василашко

 
Попередня сторінка:  16. Культура споживання
Наступна сторінка:   18. Я в команді^