Інформація про новину
  • Переглядів: 371
  • Дата: 25-12-2021, 02:04
25-12-2021, 02:04

55. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  54. Харчові зв’язки, потоки енергії та ...
Наступна сторінка:   56. Стабільність екосистем та причини ї...

Поміркуйте

Які фактори можуть упливати на життєдіяльність організмів?

Згадайте

Як верблюд пристосований до життя в умовах пустелі?

Як дуб адаптований до життя на території України?

Екологічні фактори

На організми впливають різні чинники середовища: екологічні фактори, які за своєю природою можуть бути абіотичними, біотичними й антропогенними. Аби адаптуватися до відповідного середовища існування й запобігти негативному впливу таких факторів, живим організмам треба в якийсь спосіб пристосовуватися.

Екологічні фактори

Тип факторів

Характеристика факторів

Абіотичні

Чинники неживої природи — фізичні та хімічні умови середовища. До них належать температура, вологість, світло, рух повітряних мас (вітер), течія й солоність води, опади, сніговий покрив, магнітне поле Землі

Біотичні

Під біотичними чинниками середовища розуміють взаємний вплив живих організмів одне на одного. Умовно біотичні чинники можна поділити на внутрішньовидові та міжвидові.

Внутрішньовидові чинники виявляються через уплив особин певного виду одна на одну й конкуренцію за різні ресурси, наприклад, боротьба за територію, їжу, статевого партнера. Міжвидові чинники дуже різноманітні. У процесі еволюції сформувалося кілька типів міжвидових взаємовідношень (конкуренція, хижацтво, паразитизм, коменсалізм тощо). Усі вони є міжвидовими біотичними чинниками

Антропогенні

Це чинники, зумовлені діяльністю людини. До них належать забруднення середовища, необмежене полювання, руйнування середовища існування, занесення нових видів тощо

Екологічні фактори поділяють також на ресурси й умови. Ресурси — це елементи середовища проживання, які організм споживає (їжа, вода, кисень, вуглекислий газ). Їхня кількість у результаті взаємодії з організмом може зменшуватися. Умови — це елементи середовища проживання, які організм не споживає (температура, освітленість, атмосферний тиск).

Уплив екологічних факторів на живі організми

Щодо будь-якого фактора середовища живі організми мають так званий діапазон стійкості (витривалості). Якщо інтенсивність якого-небудь чинника виходить за межі толерантності, живі організми гинуть. Так, якщо слон потрапить у місцевість із температурою повітря -20 °С, то він досить швидко загине. Тому організми намагаються жити в умовах, де фактори не виходять за межі толерантності й до яких вони найкраще пристосовані. Такі умови називають біологічним оптимумом для певного виду організмів.

Більшість екологічних факторів змінюється незалежно один від одного. І досить важко підібрати місце проживання так, щоб усі фактори були в межах біологічного оптимуму. Тому зазвичай деякі з чинників мають більший вплив на живі організми, ніж інші. Фактор, який найбільше впливає на виживання, називають обмежувальним (лімітуючим). Лімітуючими факторами можуть бути температура, тиск, солоність води, хижаки тощо.

Якщо рівень одного фактора виходить за межі толерантності, то звужується діапазон витривалості й до інших факторів. Наприклад, за умови низького вмісту Нітрогену в ґрунті знижується посухостійкість злаків; голодна тварина стає більш уразливою для хижаків і чутливою до холоду.

Ключова ідея

На організми впливають різні чинники середовища: екологічні фактори, які за своєю природою можуть бути абіотичними, біотичними й антропогенними. Організми намагаються уникати впливу негативних факторів і жити в умовах, до яких вони найкраще пристосовані. Такі умови називають біологічним оптимумом для певного виду організмів.

Перевірте свої знання

1. Що таке екологічні фактори? 2. На які групи поділяють екологічні фактори? 3. Порівняйте між собою абіотичні й біотичні фактори. 4. На конкретних прикладах поясніть, як на екосистеми впливають антропогенні фактори. 5*. Використовуючи конкретний приклад, поясніть, які умови будуть біологічним оптимумом для виду організмів. 6*. Що таке лімітуючі фактори? Наведіть приклади.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  54. Харчові зв’язки, потоки енергії та ...
Наступна сторінка:   56. Стабільність екосистем та причини ї...^