Інформація про новину
  • Переглядів: 418
  • Дата: 25-12-2021, 02:05
25-12-2021, 02:05

57. Біосфера як цілісна система

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  56. Стабільність екосистем та причини ї...
Наступна сторінка:   58. Захист та збереження біосфери

Поміркуйте

Чи є на нашій планеті місця, де відсутні живі організми?

Згадайте

Які існують домени живих організмів?

Яка група організмів на нашій планеті є найбільш чисельною?

Біосфера

Поняття «біосфера» (від грец. біос — життя) запропонував 1875 року австрійський геолог Е. Зюсс. Учення про біосферу як особливу частину Землі, населену живими організмами, створив український учений В. І. Вернадський. Хоча, на його думку, уперше до цієї ідеї наблизився французький біолог Ж.-Б. Ламарк.

Біосфера не утворює окремої оболонки Землі, а є частиною геологічних оболонок земної кулі, заселених живими організмами. Вона займає верхню частину літосфери, усю гідросферу та нижній шар атмосфери. Це єдина глобальна екосистема вищого порядку.

Компоненти біосфери

Біосфера складається з чотирьох компонентів, які є важливими для її нормального функціонування.

Компоненти біосфери

Речовина

Опис

Приклади

Жива

Уся сукупність організмів на планеті Земля

Бактерії, рослини, тварини, гриби

Біогенна

Речовина, створена й перероблена живими організмами за всю історію біосфери

Вугілля, торф, осадові породи (крейда), кисень і вуглекислий газ атмосфери

Косна

Продукти й речовини, утворені без участі живих організмів

Базальт, граніт, нефрит

Біокосна

Створюється одночасно під упливом як неорганічних факторів, так і живих організмів. Живі організми відіграють у цьому процесі головну роль

Ґрунт, мул

Ноосфера

Володимири Вернадський ще в першій половині ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу (термін запропонували 1927 року французькі вчені Е. Леруа та П. Т. де Шарден). Спочатку Вернадський розглядав ноосферу (від грец. ноос — розум) як особливу «розумову» оболонку Землі, що розвивається поза біосферою. Однак згодом він дійшов

висновку, що ноосфера — це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку.

Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження й поліпшення стану природного середовища.

Біосфера — глобальна екосистема

Біосфера має ієрархічну структуру. Окремі організми утворюють популяції. Декілька популяцій, що взаємодіють між собою, становлять біоценоз. Біоценози, які населяють певні біотопи, утворюють екосистеми. Біосфера — це екосистема вищого порядку, що поєднує будь-які інші екосистеми Землі. Для біосфери характерні всі властивості екосистем.

•Біосфера містить у собі живі організми, які населяють Землю, а також середовище їхнього існування: океани, сушу, атмосферу.

•У ній є всі компоненти трофічних ланцюгів: продуценти (автотрофи), консументи й редуценти (гетеротрофи).

•У ній існують відносно замкнені потоки речовини й енергії між біотичною й абіотичною частинами (колообіги речовин і енергії).

•Біосфера як екосистема має стабільність. Оскільки біосфера поєднує в собі всі екосистеми на планеті, її називають «глобальною» екосистемою.

Ключова ідея

Біосфера — це сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку. Ноосфера — це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. Основними компонентами біосфери є жива, біогенна, косна та біокосна речовини.

Перевірте свої знання

1. Що таке біосфера? 2. Що таке ноосфера? 3. Які компоненти входять до складу біосфери? 4*. На конкретних прикладах поясніть, як компоненти біосфери взаємодіють між собою. 5*. Спроби створити абсолютно ізольовану від біосфери штучну екосистему поки що закінчувалися невдачею. Такі екосистеми могли функціонувати лише досить короткий час. Які фактори могли призвести до таких невдач?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  56. Стабільність екосистем та причини ї...
Наступна сторінка:   58. Захист та збереження біосфери^