Інформація про новину
  • Переглядів: 525
  • Дата: 2-02-2022, 08:51
2-02-2022, 08:51

30. Функції та методи списків в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  29. Поняття одновимірного масиву. Списк...
Наступна сторінка:   31. Опрацювання елементів списку в Python

Для розв’язування багатьох задач опрацювання сукупностей однотипних даних мова Python має вбудовані функції та методи списків. Із методом append() ви вже знайомі. Застосування функцій та методів списків допомагає легко і швидко розв’язувати складні прикладні завдання.

Методи списків

Виклик методів має загальний синтаксис:

Назва_списку. Назва_методу(<параметри>)

Зауважимо, що методи списків змінюють сам список, тому результат виконання не потрібно зберігати в іншу змінну.

Розглянемо на прикладі списку а = [2, 15, 3, -5, 3] деякі методи списків:

 

Метод

Призначення

Приклад

Результат

list.insert(i, x)

Вставляє на i-те місце елемент зі значенням x

a.insert(2, 78)

а = [2, 15, 78, 3, -5, 3]

list.remove(x)

Видаляє зі списку перший елемент зі значенням x

a.remove(15)

а = [2, 3, -5, 3]

list.index(x)

Повертає індекс першого елемента зі значенням x

k = a.index(0)

k = 2

Метод

Призначення

Приклад

Результат

list.count(x)

Повертає кількість елементів зі значенням x

k = a.count(3)

k = 2

list.sort()

Упорядковує список за зростанням

a.sort()

a = [-5, 2, 3, 3, 15]

list.reverse()

Перебудовує елементи списку у зворотному порядку

a.reverse()

a = [15, 3, 3, 2, -5]

 

ПРИКЛАД 1. Список results містить суми балів, набрані спортсменами в ході змагань. Визначити результати трьох переможців (див. рисунок):

Методи списків можуть допомогти опрацювати дані інших типів, наприклад рядки. Розглянемо таблицю:

 

Метод

Призначення

Приклад

Результат

s.split(символ)

Розбиття рядка s на список по роздільнику символ

s = ”2 56 12 5” a = s.split()

# За замовчуванням роздільником є пробіл

a = ['2', '56', '12', '5']

list(рядок)

Розбиття рядка на список символів

s = ”2 56 12 5” a = list(s)

a = ['2', ' ', '5', '6', ' ', '1', '2', ' ', '5']

c.join(список)

Об’єднання списку в рядок із роздільником c між символами

a = [’2’, ’56’, ’12’, ’5’] s = ’+’.join(a)

s = "2+56+12+5"

 

ПРИКЛАД 2. Упорядкувати за неспаданням числа, які утворюють рядок s.

# Надруковано '2 5 12 56'

Функції для роботи зі списками

Функції для роботи зі списками використовують список як аргумент: Назва_функції(назва_списку)

Більшість функцій, на відміну від методів, не змінюють сам список, а повертають певне значення. Розглянемо на прикладі списку

деякі корисні функції.

 

Функція

Призначення

Приклад

Результат

len(list)

Повертає довжину списку

k = len(a)

k = 6

max(list)

Повертає значення найбільшого елемента

m = max(a)

m = 31

min(list)

Повертає значення найменшого елемента

m = min(a)

m = -5

sum(list)

Повертає значення суми елементів

s = sum(a)

s = 44

del(list[n])

Видаляє елемент з індексом n

del(a[2])

a = [1, 5, 5, 31, -5]

 

ПРИКЛАД 3. Видалити зі списку а найбільший елемент.

Розглянуті вбудовані функції опрацювання списків допомагають реалізувати такі типи задач, як пошук у списку елемента з конкретним значенням, сортування списку, знаходження суми елементів списку. Але для розв’язування задач, що потребують виконання дій над елементами, значення

яких відповідає заданій умові, слід застосовувати типові алгоритми опрацювання масивів, які ми розглянемо в наступному параграфі.

Питання для самоперевірки

1. У змінній а міститься список [2, 8, 1, 4, 3, -5, 3]. Обчисліть значення виразів:

2. У змінній а міститься список [2, 8, 1, 4, 3, -5, 3]. Якого значення набуває змінна а після виклику методів:

3. Створіть список із чисел, записаних у рядок "25 3 12 44 12 21".

4. Збережіть у списку назви декількох країн. Простежте за тим, щоб елементи в списку не зберігались в алфавітному порядку. Застосуйте до списку функції sort() і reverse(). Виведіть результат у консоль.

5. Заповніть список десятьма випадковими цілими числами в діапазоні [0, 10]. Визначте кількість чисел 5 у створеному списку.

6. У базі даних зберігаються номери співробітників і співробітниць, яким була виписана премія за місяць. Напишіть програму для перевірки, чи не потрапив дехто зі співробітників або співробітниць у цю базу двічі.

Вправа 30

Створити програму опрацювання списку рядкових даних.

1) Відкрийте Python file з назвою Список назв.

2) Змінній а надайте значення найбільшого елемента списку nazva. Виведіть значення а на екран.

3) Замініть найбільший елемент списку рядком ’***’. Виведіть список на екран.

4) Упорядкуйте список nazva за зростанням. Виведіть список на екран.

5) Поміняйте місцями найменший та найбільший елементи списку nazva. Виведіть список на екран.

6) Видаліть зі списку nazva останній елемент. Виведіть список на

екран.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 30 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  29. Поняття одновимірного масиву. Списк...
Наступна сторінка:   31. Опрацювання елементів списку в Python^