Інформація про новину
  • Переглядів: 688
  • Дата: 5-02-2022, 12:07
5-02-2022, 12:07

1. Класифікація програмного забезпечення

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Інформатик...
Наступна сторінка:   2. Системне програмне забезпечення

Зберігання, передавання та обробка інформації

1.1.

Одна з причин, чому комп’ютерні технології так швидко проникли в усі сфери нашого життя, полягає в тому, що комп’ютер є універсальним пристроєм, тобто він може використовуватися для виконання широкого кола завдань, пов’язаних із обробкою, зберіганням та передаванням інформації. Забезпечується ця універсальність завдяки такій складовій комп’ютерних систем, як програмне забезпечення. Про те, яким буває програмне забезпечення, ми і дізнаємося далі.

Під програмним забезпеченням (ПЗ) розуміють сукупність комп’ютерних програм і даних, які містять інструкції для комп’ютера стосовно того, що та як він має робити.

Комп’ютер є програмованим пристроєм. Це означає, що він усе робить у відповідності до програми. Відразу після виготовлення комп’ютер не містить жодних програм і фактично не може працювати.

На такий комп’ютер установлюють (інсталюють) певне програмне забезпечення, і воно, а також програми, з якими комп’ютер може працювати через мережу, визначають, які завдання можна буде виконувати з його допомогою.

Установлені програми зберігаються на зовнішніх пристроях комп’ютера та в його постійній пам’яті. Щоб комп’ютер почав працювати

згідно з тією чи іншою програмою, її потрібно запустити на виконання. Це може бути зроблено в автоматичному режимі (наприклад, після увімкнення комп’ютера) або вручну користувачем, який клацає на ярлик програми. Після цього програма і потрібні їй дані зчитуються з диска та завантажуються в оперативну пам’ять. Центральний процесор послідовно зчитує програму з пам’яті та обробляє інструкції, що в ній містяться.

Зазначимо, що користувачеві може бути доступне програмне забезпечення, розміщене не лише на його комп’ютері, а й у мережі (зокрема, в Інтернеті) — звичайно, за умови, що його комп’ютер підключено до цієї мережі.

За час існування комп’ютерної техніки було розроблено дуже багато різноманітного програмного забезпечення. Залежно від призначення його поділяють на системне, прикладне та інструментальне.

Розглянемо ці види програмного забезпечення детальніше.

Системне програмне забезпечення

1.2.

Системне програмне забезпечення керує апаратними засобами комп’ютера, створює платформу для роботи прикладних програм та забезпечує взаємодію з користувачем.

До системного програмного забезпечення належать операційна система, драйвери та утиліти. Більш детально складові системного програмного забезпечення буде розглянуто в наступному параграфі.

1.3.

Прикладне програмне забезпечення

Ще один вид програмного забезпечення — прикладне програмне забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення призначене для виконання певних завдань користувача та зазвичай розраховане на безпосередню взаємодію з ним.

Сьогодні існує велике розмаїття прикладних програм. Серед них є окремі спеціалізовані програми (медіапрогравачі, браузери, віде-оредактори тощо), пакети програм (Microsoft Office — для офісних працівників, Adobe Suite — для дизайнерів), великі системи для керування цілими підприємствами і виробничими процесами (SAP ERP).

Прикладне програмне забезпечення можна умовно розділити на такі категорії, як програми загального призначення, програми спеціального призначення та ігрові програми.

Програми загального призначення

До програм загального призначення можна віднести редактори, що дозволяють обробляти інформацію, яка представлена в текстовій, графічній, звуковій, числовій формах. Наприклад, текстовий процесор MS Word, графічний редактор Paint, текстовий редактор Блокнот.

Сюди також можна віднести мультимедійні програми, що дозволяють працювати з відеофрагментами, звуком, анімаціями, статичними зображеннями та гіпертекстом. Наприклад, програма для

створення презентацій PowerPoint, програма для роботи з відео FastStone Capture.

Комунікаційні програми призначені для підтримки користувацького інтерфейсу при роботі в мережі. Прикладом таких програм є різноманітні браузери.

Програми спеціального призначення

Наступна категорія — це програми спеціального призначення. До них можна віднести системи автоматизованого проєктування, що дозволяють виконувати креслення та конструювання з допомогою комп’ютера (наприклад, програма AutoCad); бухгалтерські та фінансові програми, що призначені для ведення бухгалтерського обліку, фінансового звітування та фінансової аналітики діяльності підприємств (наприклад, 1С:Бухгалтерія), а також системи перекладу текстів та словники (наприклад, Abbyy Lingvo).

1.4.

Інструментальне програмне забезпечення

Ще один вид програмного забезпечення — інструментальне програмне забезпечення. Його використовують на етапах проєктування, розробки і тестування іншого програмного забезпечення. Для кожного з перелічених етапів воно має свою особливість. Зокрема, розробники (програмісти) зазвичай працюють в інтегрованому середовищі розробки, що має зручний графічний інтерфейс та засоби для виконання всіх завдань. Прикладами є такі середовища програмування, як Python, C + + , Java тощо.

Також до інструментального програмного забезпечення належать генератори документації, системи керування проєктами тощо.

Розглянемо основні етапи роботи з інструментальним програмним забезпеченням.

На першому етапі здійснюється планування і проєктування.

Етап 1. Планування і проектування

Визначаються вимоги до системи і коло завдань, які вона має вирішувати. На підставі цього розробляються загальна схема системи, набір її функцій. На цьому етапі також визначаються алгоритми роботи, згідно з якими згодом буде здійснюватися програмування

Документація, що описує будову і функції програмної системи, її інтерфейс, а також витрати часу і коштів на її створення

Другий етап полягає у розробці, тестуванні та створенні документації.

Етап 2. Розробка, тестування та створення документації

Здійснюється написання програм, їхнє тестування, під час якого перевіряється, чи працює система належним чином і чи відповідає вона вимогам; створюється система довідки для користувача та інша документація

Готове програмне забезпечення з документацією

На третьому етапі здійснюється впровадження та підтримка програмного забезпечення.

Етап 3. Впровадження і підтримка

Система надходить до користувача, встановлюється у його середовищі, настроюється і запускається в роботу. У процесі використання системи виконуються завдання з її підтримки (додаткові настроювання, копіювання даних з метою запобігти їхній втраті тощо)

Програмне забезпечення встановлене і працює у користувача

Розглянута класифікація програмного забезпечення за призначенням не є однозначною. Наприклад, браузер Microsoft Edge, який, без сумніву, належить до прикладних програм, є невід’ємною складовою операційної системи Windows, а деякі програми, які загалом уважа-ються утилітами, мають стільки додаткових функцій, що їх можна віднести до прикладних програм.

ВПРАВА 1

Виконати завдання в середовищі Power Point, вказані у примітках файла Вправа_1.pptx.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке програмне забезпечення комп’ютера? Яку роль воно відіграє?

2. Як класифікують програмне забезпечення за призначенням?

3. Перелічіть види прикладного програмного забезпечення. Наведіть приклади.

4. Яке програмне забезпечення вважається системним?

5. Що належить до інструментального програмного забезпечення?

6. Перелічіть етапи роботи з інструментальним програмним забезпеченням.

Питання для роздумів

1*. Чому програму MS Excel можна віднести до прикладного програмного забезпечення?

2*. Наведіть приклади програм, які не можна однозначно віднести до одного із видів програмного забезпечення: системного, прикладного чи інструментального.

Завдання для досліджень

1*. Створіть перелік прикладного програмного забезпечення, необхідного для роботи учня.

2*. Створіть власну класифікацію такого виду прикладного програмного забезпечення, як комп’ютерні ігри.

3*. Визначте, які програми належать до систем автоматизованого проєктування. Які їхні можливості та де використовуються ці програми?

4**. Знайдіть інформацію про різновиди інструментального програмного середовища. Опишіть особливості використання принаймні одного з них.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Інформатик...
Наступна сторінка:   2. Системне програмне забезпечення^