Інформація про новину
  • Переглядів: 261
  • Дата: 18-02-2022, 23:25
18-02-2022, 23:25

8.3. Приклад умовних позначень деяких комутаційних пристроїв

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  8.2.2. Магнітні пускачі і контактори
Наступна сторінка:   9.1. Електричні вимірювання

Керування різноманітними виконавчими електричними і магнітними елементами або органами, а саме: електромагнітними реле і клапанами, електродвигунами, нагрівачами тощо - чи не найпоширеніша операція в електроавтоматиці.

Використання певних виконавчих пристроїв потребує відповідного схемного рішення їх керуванням. Слід зауважити, що в електротехніці відомо багато електричних схем, які для цього можуть бути використані.

Будь-якому елементу на електричних схемах присвоюється не тільки графічне позначення, а й буквене із зазначенням позиційного номера. Ці позначення регулюються стандартом «Позначення буквено-цифрові в електричних схемах» і є обов'язковими для всіх елементів в електричних схемах.

Так, наприклад, згідно з цим стандартом, автоматичні вимикачі прийнято позначати таким чином: QF1, QF2, QF3 і т. д.

Рубильники (роз'єднувачі) позначаються як QS1, QS2, QS3 і т. д.

Запобіжники на схемах позначаються як FU з відповідним порядковим номером.

Кодування літери Q означає - «вимикач або рубильник у силових ланцюгах». Кодова комбінація QF розшифровується як Q - «вимикач або рубильник у силових ланцюгах», F - «захисний», що цілком може бути застосована для будь-яких автоматичних вимикачів.

Комутаційні пристрої (вимикачі, контактори тощо) можуть замикати, розмикати і перемикати контакти. Контакт, який замикає, у нормальному стані розімкнутий, при переведенні його в робочий стан (увімкнено), ланцюг замикається. Контакт, який розмикає, в нормальному стані знаходиться в замкнутому положенні, коли при певних умовах він спрацьовує, ланцюг розмикається.

Перемикальний контакт буває дво- і трипозиційним. У першому випадку вмикається один із ланцюгів. У другому - присутнє нейтральне положення. На рис. 8.10 представлено умовні зображення деяких видів контактів.

Крім того, контакти можуть виконувати різні функції: контактора, роз'єднувача, вимикача і т. п. Всі вони також мають умовне позначення і наносяться на відповідні контакти.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Поясніть принцип дії і будову електромагнітного реле.

2. Опишіть будову й особливі властивості герконів.

3. Наведіть приклад використання автоматичних вимикачів.

4. Опишіть будову автоматичних вимикачів.

Б. Яку функцію виконує теплове реле?

6. Як діє біметалевий елемент у тепловому реле?

7. Як гаситься дуга в магнітному пускачі?

8. У чому полягає відмінність між контактором і магнітним пускачем?

9. Яке призначення кнопкового посту?

10. У чому полягає перевага використання твердотільних реле?

11. Наведіть приклади умовного позначення контактів.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  8.2.2. Магнітні пускачі і контактори
Наступна сторінка:   9.1. Електричні вимірювання^