Інформація про новину
  • Переглядів: 796
  • Дата: 18-02-2022, 23:07
18-02-2022, 23:07

6.2. Трифазний трансформатор

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  6.1.5. Автотрансформатори
Наступна сторінка:   7.1.1. Асинхронні двигуни

Для перетворення електричної енергії трифазного струму можна застосовувати або три однофазних трансформатори, або один трифазний трансформатор (рис. 6.11).

На осерді трифазного трансформатора розташовані первинна і вторинна обмотки окремих фаз. Затискачі обмоток вищої напруги позначаються великими літерами: А, В, С - початки обмоток; X, Y, Z - кінці обмоток. Затискачі обмоток нижчої напруги позначені малими літерами: а, Ь, с - початки обмоток; х, у z - кінці обмоток.

На рис. 6.12 зображено загальний вигляд трифазного трансформатора з оливним охолодженням.

Рис. 6.12. Загальний вигляд трифазного трансформатора з оливним охолодженням

Для трифазних трансформаторів позначають схему та групу з'єднань. Схема з'єднань - спосіб з'єднання обмоток трансформатора. Обмотки трифазного трансформатора можуть бути з'єднані «зіркою» (позначення Y) і «трикутником» (позначення Δ). Можливі схеми з'єднання:

Група з'єднань - цифри, які позначають кут зсуву вторинної лінійної напруги відносно первинної лінійної напруги, що необхідно знати при вмиканні трансформаторів у паралельну роботу.

Групу з'єднань позначають цифрами 12, 11 або 1. Цифра 12 означає кут зсуву 360°, цифра 11 - 330°, цифра 1 - 390°

На рис. 6.13 зображено умовне позначення трифазного трансформатора на електричних схемах.

Маркування трансформаторів здійснюють шляхом нанесення на паспортну табличку певної буквено-цифрової абревіатури.

Перша літера - вид трансформатора: А - автотрансформатор, відсутність літери - трансформатор.

Друга літера - кількість фаз: Т - трифазний трансформатор, О - однофазний трансформатор.

Третя літера - наявність розщепленої обмотки нижчої напруги - літера Р (може не бути).

Четверта літера (група літер) - позначення системи охолодження: С - природне повітряне охолодження та відкрите виконання; СЗ - природне повітряне охолодження та захищене виконання; СГ - природне повітряне охолодження та герметичне виконання; СД - примусове повітряне охолодження; М - природне оливне охолодження; Д - природне оливне охолодження з примусовим повітряним охолодженням; ДЦ - оливне охолодження із примусовою циркуляцією та примусове повітряне охолодження; MB - оливо-водя-не охолодження із природною циркуляцією оливи; Ц - оливо-водяне охолодження із примусовою циркуляцією оливи; Н - природне охолодження негорючим діелектриком; НД - природне охолодження негорючим діелектриком з примусовим повітряним охолодженням.

П'ята літера - кількість обмоток: Т - триобмотковий трансформатор, відсутність літери - двообмотковий трансформатор.

Шоста літера - наявність пристрою регулювання напруги під навантаженням: літера Н (може не бути).

Сьома літера - галузь використання: П - для систем живлення; И (І) - для живлення електрифікованого інструменту; С - для власних потреб.

Через дефіс вказується номінальна потужність трансформатора, вимірювана в кВА, через дріб - номінальна напруга обмотки вищої напруги в кВ.

Наприклад: ТСЗИ-1,6 - трифазний трансформатор із природним повітряним охолодженням у захищеному виконанні для живлення електрифікованого інструменту, потужністю 1,6 кВА.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яке призначення трансформаторів та їх застосування?

2. Схарактеризуйте будову трансформатора.

3. Наведіть формулу трансформаторної електрорушійної сили.

4. Опишіть принцип дії однофазного трансформатора.

5. Що називають коефіцієнтом трансформації?

6. Наведіть класифікацію трансформаторів.

7. Яке призначення трансформаторів струму? Опишіть їхню будову.

8. Яке призначення трансформаторів напруги? Опишіть їхню будову.

9. Опишіть особливості зварювальних трансформаторів.

10. Схарактеризуйте трифазні трансформатори.

11. Опишіть принцип дії автотрансформаторів та їхню будову.

12. Наведіть електричні схеми під'єднання до високовольтної мережі трансформаторів струму та напруги.

13. Поясніть, у чому полягає сутність маркування трансформаторів.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  6.1.5. Автотрансформатори
Наступна сторінка:   7.1.1. Асинхронні двигуни^