Інформація про новину
  • Переглядів: 476
  • Дата: 18-02-2022, 23:04
18-02-2022, 23:04

6.1.3. Вимірювальні трансформатори

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  6.1.2. Класифікація трансформаторів
Наступна сторінка:   6.1.4. Зварювальні трансформатори

Вимірювальні трансформатори поділяють на трансформатори струму і трансформатори напруги.

Трансформатори струму (ТС). Типове застосування: для зниження первинного струму до величини, що використовується в колах захисту, вимірювань, керування та сигналізації. Стандартні номінальні значення первинних струмів від 5 до 15 000 А, вторинних струмів - 1 А, 5 А. Первинну обмотку ТС, яка має один чи кілька витків Nv вмикають послідовно (у розрив) у коло, в якому потрібно виміряти струм, а до вторинної обмотки з великою кількістю витків Л/2 послідовно вмикають вимірювальні пристрої струмового типу: амперметри, струмові кола ватметрів, фазометрів і лічильників, струмові реле (рис. 6.5, а).

Опір цих приладів дуже малий і, незважаючи на їхнє послідовне увімкнення з вторинною обмоткою трансформатора, сумарний опір вторинного кола становить менше ніж 1-2 Ом. Це означає, що ТС працює в режимі, близькому до короткого замикання. Один із виводів вторинної обмотки і кожух трансформатора обов'язково заземляють.

В електричних схемах виводи первинної обмотки позначають літерами Л·, та Л2, а виводи вторинної - літерами В, та В2 (рис. 6.5, б).

Трансформатори напруги (ΤΗ). Типове застосування: для зниження первинної напруги до величини, що використовується в колах захисту, вимірювань, керування та сигналізації. Стандартна номінальна напруга на вторинній обмотці становить 100 В. ТН використовують як знижувальний трансформатор, первинна обмотка якого має велику кількість витків Л/, і вмикається паралельно у високовольтну мережу. До вторинної обмотки ТН, яка має невелику кількість витків Л/2, паралельно вмикають вольтметри, частотоміри, кола напруг ватметрів, фазометрів, лічильників, реле напруги, сигнальних ламп та інших приладів (рис. 6.6).

Опір цих приладів - сотні і тисячі Ом і, незважаючи на їхнє паралельне увімкнення до вторинної обмотки трансформатора, сумарний опір вторинного кола дуже великий. Це означає, що ТН працює в режимі, близькому до неробочого ходу.

На рис. 6.7 зображено схему увімкнення ватметра [W) до високовольтної мережі через вимірювальні трансформатори напруги і струму.

 

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  6.1.2. Класифікація трансформаторів
Наступна сторінка:   6.1.4. Зварювальні трансформатори^