Інформація про новину
  • Переглядів: 286
  • Дата: 18-02-2022, 23:04
18-02-2022, 23:04

6.1.2. Класифікація трансформаторів

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  6.1.1. Будова та дія трансформатора. Одно...
Наступна сторінка:   6.1.3. Вимірювальні трансформатори

За кількістю фаз трансформатори поділяють на однофазні та трифазні.

За кількістю обмоток трансформатори поділяють на двообмоткові, три-обмоткові та багатообмоткові.

За призначенням трансформатори поділяють на силові та спеціальні.

Силовий трансформатор - прилад, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює одну величину змінної напруги та струму в іншу величину змінної напруги та струму без зміни частоти.

Спеціальні трансформатори - трансформатори спеціального призначення: вимірювальні, зварювальні, інструментальні, автотрансформатори тощо.

Вимірювальний трансформатор - трансформатор, який застосовують у ланцюгах змінного струму для розширення меж вимірювальних приладів.

Зварювальний трансформатор - трансформатор, який застосовують для електричного зварювання.

Інструментальний трансформатор - трансформатор, який застосовують для живлення електроінструменту.

Автотрансформатор - трансформатор, дві або більше обмоток якого мають спільну частину. Обмотки автотрансформатора сполучені безпосередньо, і передача енергії з первинного кола у вторинне відбувається як за допомогою магнітного поля, так і електричним шляхом.

Трансформатор, до складу якого входить одна первинна і одна вторинна обмотки, називають двообмотковим, а трансформатор, що має дві і більше вторинних обмоток, - багатообмотковим.

Розрізняють трансформатори стрижневого (рис. 6.4, а) і броньового (рис. 6.4, б) типів. Останній добре захищає обмотки котушок від механічних пошкоджень. Верхню частину трансформатора, що має назву ярмо, закріплюють після насадки на стрижень котушок (обмоток).

Рис. 6.4. Конструкція однофазного малопотужного трансформатора стрижневого (а) та броньового (б) типів

Обмотки трансформаторів виготовляють із мідного дроту і розміщують на одному або на різних стрижнях поруч або одна під одною. В останньому випадку безпосередньо до стрижня примикає обмотка нижчої напруги, а над нею розміщують обмотку вищої напруги.

На осерді може бути розміщено декілька вторинних обмоток з різною кількістю витків, що дає змогу отримати різні за значенням вторинні напруги.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  6.1.1. Будова та дія трансформатора. Одно...
Наступна сторінка:   6.1.3. Вимірювальні трансформатори^