Інформація про новину
  • Переглядів: 166
  • Дата: 26-05-2022, 20:42
26-05-2022, 20:42

31. Поняття клітини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  30. Тіла живої природи, їхні властивост...
Наступна сторінка:   32. Багатоклітинні організми: тварини, ...

Пригадаймо, поміркуймо Що ви знаєте про клітини?

Чому клітини не можна розгледіти неозброєним оком? Навіщо потрібно вивчати будову мікроорганізмів?

Ви вже, напевно, знаєте, що будь-який організм складається з клітин. Клітина — це основна одиниця будови живого. Як правило, клітини настільки маленькі, що ми не можемо розгледіти їх неозброєним оком. Однак це не означає, що їх не існує. Більшість організмів складається з величезної кількості клітин. Це багатоклітинні організми. Проте є організми, які складаються лише з однієї клітини: амеба протей, інфузорія туфелька, евглена зелена тощо (мал. 31.1). Ми називаємо їх одноклітинними.

Уперше про існування клітин дізналися ще 1665 року завдяки англійському науковцеві Роберту Гуку і його мікроскопу (мал. 31.2). Учений намагався зрозуміти, чому коркове дерево так добре плаває, і помітив на тонких зрізах корку безліч крихітних комірок, які пізніше назвав клітинами. Роберт Гук став перших, хто ввів у термінологію поняття «клітина» й розмістив у друкованому виданні її перше зображення.

Процеси, що відбуваються всередині клітини, можна порівняти з роботою заводу. Кожна її складова, яка називається органелою, відповідає за виконання певної роботи.

Заводи можуть відрізнятися між собою обладнанням та облаштуванням. Так само й клітини рослин, тварин та грибів відрізняються за внутрішньою будовою.

Проте будь-який завод існує самостійно, а кожна його одиниця є важливою.

Розгляньмо, із чого складається клітина (мал. 31.3). І знову ж таки використаємо модель заводу.

Клітинна мембрана — стіни заводу з дверима та вікнами — відокремлює клітину від усіх інших. Через клітинну мембрану надходять корисні речовини та вивільняються продукти життєдіяльності клітини.

Цитоплазма — внутрішній простір заводу. Це в’язка речовина, у якій розташовані органели і яка забезпечує перебіг багатьох процесів, що відбуваються в клітині.

Ядро — це кабінет директора. Ця органела керує процесами в клітині та відповідає за збереження й передачу спадкової інформації, тобто тої інформації, яка надійшла до неї від усіх попередніх поколінь.

Мітохондрія — енергетична станція заводу — виробляє енергію, необхідну для повноцінного функціонування клітини.

Ендоплазматична сітка — це ніби транспортне забезпечення заводу. Вона транспортує речовини до органел клітини.

Рибосома — цех, де виготовляється продукція. Тобто рибосоми утворюють особливі речовини (білки), необхідні для будівництва клітини та її розмноження.

Крім названих вище органел, до складу клітини можуть входити ще й інші важливі частинки: хлоропласти, вакуолі, лізосоми, апарат Ґольджі та ін. Про їхні функції й особливості будови ви дізнаєтесь у старших класах.

Розділ біології, який вивчає клітини, називається цитологією.

Опорні точки. Англійський науковець Роберт Гук був першим, хто побачив у мікроскоп клітини. Складові клітини називаються органелами. Із-поміж них виділяємо ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку та ін.

Запитання для повторення

1. Назвіть приклади одноклітинних організмів.

2. Що таке органела?

3. Які органели ви знаєте? Які роботу вони виконують у клітині?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  30. Тіла живої природи, їхні властивост...
Наступна сторінка:   32. Багатоклітинні організми: тварини, ...^