Інформація про новину
  • Переглядів: 185
  • Дата: 2-06-2022, 22:57
2-06-2022, 22:57

20. Форми рельєфу та чинники його формування

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  19. Літосфера. Земна поверхня: склад, бу...
Наступна сторінка:   21. Способи зображення земної поверхні....

Відомо, що літосфера утворює рельєф земної поверхні. Рельєф — це сукупність усіх нерівностей земної поверхні, що чергуються між собою.

Найбільші форми рельєфу Землі — западини океанів і морів, заповнені водою, і материки — великі ділянки суходолу (мал. 20.1). На суходолі основними формами рельєфу є рівнини та гори.

1. Які форми рельєфу називають рівнинами?

Рівнини — це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з незначним коливанням висот. Залежно від висоти

над рівнем моря рівнини поділяють на низовини, височини та плоскогір’я.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте малюнок 20.2 і встановіть висоту над рівнем моря цих форм рельєфу.

Яким кольором їх позначено на картах?

Низовини мають висоту над рівнем моря, що не перевищує 200 м, височини — від 200 м до 500 м, а плоскогір’я досягають 500 м і більше. На картах рівнини позначено відповідно зеленим, жовтим і світло-коричневим кольорами.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Знайдіть на фізичній карті України височини та низовини, що простягаються в межах території України.

У межах території України простягаються Придніпровська, Подільська, Волинська й Приазовська височини та Поліська, Придніпровська, Причорноморська й Закарпатська низовини.

Найбільшою на Землі рівниною є Амазонська низовина в Південній Америці, площа якої становить понад 5 млн км2.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте рівнини (мал. 20.3) і визначте, чим вони різняться між собою.

За зовнішнім виглядом рівнини бувають плоскі — з рівною поверхнею, без помітних підйомів і спусків (Причорноморська низовина), і горбисті — на яких підвищення чергуються зі зниженнями (Придніпровська низовина).

2. Які форми рельєфу називають горами?

Гори — це великі ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнем моря, які характеризуються різким коливанням висот.

ПРИГАДАЙТЕ

Які гори є на території України?

За висотою над рівнем моря гори бувають низькі, середні й високі.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте малюнок 20.4 і встановіть, які гори вважають низькими, середніми та високими. Якими кольорами їх позначено на карті?

Низькими вважають гори, висота яких не перевищує 1000 м. На фізичній карті їх позначено світло-коричневим кольором. Висота середніх гір — 1000-2000 м над рівнем моря, а високих — понад 2000 м.

На фізичній карті середні гори забарвлені коричневим кольором, а високі — темно-коричневим. Чим вищі гори, тим темніше забарвлення. Найвищі вершини позначено крапками і вказано їх висоту у метрах.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте фізичну карту України і встановіть, до якої групи за висотою над рівнем моря належать Українські Карпати та Кримські гори.

Найвищою вершиною Українських Карпат є гора Говерла (2061 м), а Кримських гір — гора Роман-Кош, із абсолютною (максимальною) позначкою висоти — 1545 м.

Найвищою гірською системою планети є Гімалаї на півдні Азії. Висота її 12 вершин становить понад 8000 м, серед них і найвища точка на Землі — гора Джомолунгма, або Еверест. Її висота сягає 8848 м.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте фізичну карту світу й визначте, яка форма рельєфу — рівнини чи гори — переважає на Землі.

Гори займають близько 40 % суходолу нашої планети, а рівнини — близько 60 %. Територія України має переважно рівнинну поверхню: 70 % її займають низовини, 25 % — височини, і лише 5 % площі країни зайнято горами.

ПОМІРКУЙТЕ

Чому земна поверхня нерівна?

Під впливом процесів, що відбуваються глибоко в надрах Землі, тверда земна кора рухається. У тих місцях, де відбуваються сильні стиснення і підняття її, утворюються гори, де менші підняття — височини, а там, де

відбуваються розсування й опускання земної кори, утворюються низовини, западини морів. Гори утворюються також унаслідок виверження вулканів. Розтікаючись, вулканічна лава формує підняття у вигляді куполів або конусів.

Отже, основні форми рельєфу утворюються переважно під дією внутрішніх чинників — рухів земної кори.

3. Які форми рельєфу називають дрібними?

На північному сході України розташована Придніпровська низовина, на території якої є горби, яри та балки. Ці форми рельєфу називають дрібними.

Горб — це невелике підвищення над земною поверхнею, висота якого не перевищує 200 м (мал. 20.5 А). Скориставшись малюнком 20.5 Б, пригадаймо частини горба.

Підніжжям горба називають місце, де починається підйом (1), а вершиною — його найвищу точку (4). Частина горба між підніжжям і вершиною — це його схил. Схили горбів бувають положисті (3) і круті (2).

Крім горбів на рівнинах трапляються яри та балки.

Яр — це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами (мал. 20.6а).

ПОМІРКУЙТЕ

Під дією яких чинників утворюються яри?

Під час танення снігу або сильних дощів численні струмки зливаються в бурхливі потоки, які течуть у низькі місця, розмиваючи землю й утворюючи вимоїни. Не скріпле-

на корінням рослин вимоїна легко розмивається водою, поглиблюється і розширюється — так утворюється яр. Згодом схили яру вкриваються рослинністю, і він перетворюється на балку (мал. 20.6 Б). Балка — це заглибина з положистими схилами, вкритими рослинністю.

Отже, дрібні форми рельєфу утворюються переважно під впливом зовнішніх чинників, що діють на земну поверхню. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Рельєф — це сукупність усіх нерівностей земної поверхні, що чергуються між собою. Основні форми рельєфу суходолу: рівнини і гори.

• Рівнини — це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот.

• Гори — це великі ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнем моря, які характеризуються різким коливанням висот.

ПЕРЕВІРТЕ свої ЗНАННЯ

1. Що таке рельєф? Назвіть найбільші форми рельєфу Землі.

2. Що називають горами? Як розрізняють гори за висотою? Наведіть приклади.

3. Що таке рівнини? Яку поверхню можуть мати рівнини?

4. Чим різняться низовини, височини й плоскогір’я?

5. Які форми рельєфу найпоширеніші в Україні?

6. Назвіть чинники, які впливають на формування рельєфу.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

За допомогою фізичної карти України встановіть, у межах якої основної форми рельєфу розташована ваша область. Опишіть її поверхню.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  19. Літосфера. Земна поверхня: склад, бу...
Наступна сторінка:   21. Способи зображення земної поверхні....^