Інформація про новину
  • Переглядів: 209
  • Дата: 3-06-2022, 10:48
3-06-2022, 10:48

25. Рухи Землі та їхні наслідки

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  24. Розвиток уявлень людини про Землю, С...
Наступна сторінка:   26. Сонце і Місяць. Вплив Сонця і Місяця ...

1. Обертання Землі навколо осі

ПОМІРКУЙТЕ

Чому ми не відчуваємо руху Землі?

Під час подорожі, наприклад поїздом, нам здається, що перед вікном вагону пробігають дерева, станції, будинки, але насправді рухаємося ми, а не зовнішні об’єкти. Це тому, що ми рухаємося разом із поїздом. Так само людина не відчуває руху Землі, бо рухається разом з нею, як і все, що розташоване на земній поверхні (моря, океани, ліси, гори й усі предмети). Обертається навіть повітря, яке оточує Землю.

ПРИГАДАЙТЕ

Як називають проміжок часу, за який Земля обертається навколо своєї осі?

Обертання навколо своєї осі відбувається із заходу на схід (проти годинникової стрілки). Повний оберт навколо своєї осі наша планета здійснює за 23 год 56 хв 4 с. Цей відрізок часу має назву доба. Обертаючись, Земля освітлюється Сонцем то з одного боку, то з іншого — так настають то день, то ніч (мал 25.1). З їх чергуванням пов’язаний добовий ритм — зміна природних явищ і процесів.

2. Рух Землі навколо Сонця

Траєкторію руху небесних тіл навколо Сонця називають орбітою. Траєкторія руху Землі навколо Сонця нагадує витягнуте коло. Швидкість руху Землі навколо Сонця становить майже 107 218 км/год. Час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, називають роком. Земний рік триває приблизно 365 діб та 6 годин. Проте підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним роком вважають рік, який має 365 діб. А із «зайвих» годин, хвилин і секунд «складають» ще одну

добу, яку додають до лютого раз на 4 роки. Такий рік називають високосним. У ньому 366 діб.

ПОМІРКУЙТЕ

Про яку особливість земної осі хотіла сказати Аліса? І які наслідки має ця особливість?

3. Пори року

ПРИГАДАЙТЕ

• Що таке вісь Землі, та через які точки вона проходить?

Завдяки тому, що вісь не вертикальна, а нахилена під певним кутом (мал.25.2) і Земля обертається навколо неї і навколо Сонця, на планеті виникає регулярна зміна пір року: зима, весна, літо, осінь.

Протягом року бувають дні, коли одна з півкуль, обернувшись до Сонця, освітлюється найбільше, а інша — найменше, і потім навпаки. Це дні сонцестояння. Виділяють дні літнього й зимового сонцестояння. У залежності від року вони припадають на такі числа: зимового — 21 або 22 грудня, а літнього — 20 або21 червня у Північній півкулі. Через три місяці від кожного з цих днів Земля так розташується відносно Сонця, що його промені однаково освітлюватимуть як Північну, так і Південну півкулі. На всій планеті, окрім

полюсів, день дорівнюватиме ночі. Цей день — 22 або 23 вересня — назвали днем осіннього рівнодення, а 20 березня — днем весняного рівнодення.

4. Як змінюється висота Сонця над горизонтом протягом року?

ПОМІРКУЙТЕ

Поясніть останні рядки вірша «Сонячний годинник». Коли тінь найдовша?

Довжина тіні залежить від висоти Сонця над горизонтом. У той час, коли Сонце знаходиться найвище над земною поверхнею, — тінь найменша. Чим нижче Сонце над горизонтом, тим довша тінь.

На малюнку 25.4 видно, що однакова кількість сонячного світла й тепла припадає на різні за розміром ділянки. Чим вище Сонце над горизонтом, тим меншу ділянку воно освітлює та прогріває, і навпаки.

Поміркуйте!

Яка ділянка прогріється краще?

Краще прогріється менша ділянка тому, що на неї сонячні промені приносять таку ж кількість тепла і світла, як і на велику.

Таким чином, чим вище Сонце над горизонтом, тим краще прогрівається земна поверхня — настає літо. Коли ж Сонце низько над горизонтом, земна поверхня прогрівається гірше. Промені ніби ковзають по поверхні, не встигаючи віддати тепло, тому прогрівають поверхню гірше. Настає зима (Мал. 25.5.)

Мал. 25.5. Зміна кута падіння сонячних променів за порами року

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Наслідком обертання Землі навколо своєї осі є зміна дня і ночі. Повний оберт навколо своєї осі Земля здійснює за 23 год 56 хв 4 с. Цей відрізок часу має назву доба.

Унаслідок нахилу земної осі під час руху Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року. Чим більший кут падін-

ня сонячних променів на земну поверхню, тим більше вона освітлюється й нагрівається.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Які рухи здійснює наша планета?

2. Якими є наслідки руху Землі навколо своєї осі?

3. Якими є наслідки нахилу земної осі?

4. Чим відрізняються дні сонцестояння від днів рівнодення?

5. Чому влітку земна поверхня прогрівається краще, ніж узимку?

Практичне завдання «Моделювання рухів Землі, Сонця, Місяця» виконайте за посиланням або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  24. Розвиток уявлень людини про Землю, С...
Наступна сторінка:   26. Сонце і Місяць. Вплив Сонця і Місяця ...^