Інформація про новину
  • Переглядів: 191
  • Дата: 3-06-2022, 11:03
3-06-2022, 11:03

32. Процеси життєдіяльності тварин і рослин: живлення, дихання, виділення

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  31. Поживні речовини, вода, повітря, сві...
Наступна сторінка:   33. Опора та рух у тварин і рослин

• Яке значення для живих організмів має живлення і дихання?

• Які вам відомі варіанти живлення організмів?

Поміркуйте!

Які дива дійсно відкрилися б людині, коли б вона змогла розгледіти процеси, які складають основу життя?

1. Для чого організми живляться?

Ви вже знаєте, що живлення — це процес находження і засвоєння організмами речовин і енергії. Поживні речовини (білки, жири, вуглеводи), потрапляючи до організму, перетворюються на інші, простіші речовини. У результаті таких перетворень (хімічних реакцій) виділяється енергія. Цю енергію організм використовує для процесів життєдіяльності, тобто таких, що забезпечують життя. Це рух, ріст, розвиток, розмноження. Отже, їжа є основним джерелом енергії, без якої згасають всі життєві процеси організмів.

2. Які типи живлення є в природі?

За типами живлення всі організми поділяють на автотрофів і гетеротрофів.

Автотрофи — це організми, які самостійно утворюють складні органічні речовини: вуглеводи, білки, жири. До автотрофів належать усі зелені рослини.

Головний спосіб автотрофного живлення — фотосинтез, тобто утворення поживних речовин за допомогою світла.

Гетеротрофи — це організми, які споживають з їжею готові поживні речовини. Гетеротрофами є тварини, гриби і ми, люди.

Пригадайте!

Що вам відомо про особливості живлення рослин?

3. Як живляться рослини?

Рослини живуть переважно за рахунок живлення повітряного — фотосинтезу.

Для повітряного живлення використовується вуглекислий газ із повітря Незамінний компонент у цій природній лабораторії — сонячне світло. Сонячні промені в листках рослин пробуджують надзвичайні хімічні реакції. Як же це відбувається?

У листках рослин є дивовижна речовина зеленого кольору — хлорофіл, молекули якого знаходяться в хлоропластах клітин (мал. 32.1 б). Хлорофіл вловлює сонячну енергію, яка сприяє взаємодії вуглекислого газу і води з утворенням органічних речовин. При цьому рослини виділяють в атмосферу кисень! Тож можна сказати, що кожний зелений листок рослини — це маленька фабрика або хімічна лабораторія, яка виготовляє поживні речовини та виділяє такий необхідний для тварин і людей кисень (мал. 32.1 а).

І все ж без речовин, що поступають через корені, рослини не змогли би жити. Коренями вони поглинають з ґрунту воду та мінеральні солі, що поповнюють необхідний запас речовин, здійснюючи ґрунтове, або мінеральне, живлення.

Якщо бракуватиме хоча б одного з необхідних хімічних елементів, рослина загине. А якщо буде їх нестача — захворіє (мал. 32.2).

4. Як живляться тварини?

Більшість тварин живиться рослинами чи їхніми частинами. Таких тварин називають рослиноїдними. До них належить багато видів комах, риб, птахів, ссавців (мал. 32.3).

Рослиноїдні комахи, наприклад, не залишають поза увагою жодної частини рослини, живлячись соком, нектаром та іншими рідкими виділеннями бруньки, квітки, листка, стебла, кореня, плоду та насіння. Засвоюючи рослинну їжу, рослиноїдні організми одержують необхідні органічні речовини. В організмі тварин у процесі травлення ці речовини розкладаються до простіших, з яких утворюються необхідні даному організму білки, вуглеводи та жири.

Чимало тварин живиться іншими тваринами, наприклад, хижаки. Хижаки є серед усіх груп тварин: комах, павуків, риб, плазунів, птахів, ссавців та ін. (мал. 32.4).

Як відомо, серед тварин є всеїдні види та паразити. Ви вже знаєте, що для отримання енергії з їжі для життєвих процесів необхідне дихання.

5. Як організми дихають?

Все живе дихає. Якщо припиняється дихання, припиняється і життя. Організм може існувати якийсь час без їжі і навіть без води, але без дихання загине майже миттєво. І це не дивно: життя — це безперервний обмін речовин і вимагає постійних енергетичних витрат. Для більшості організмів для дихання потрібен кисень, який надходить із повітря, за допомогою якого з поживних речовин їжі вивільняється енергія, необхідна для життєдіяльності. Водночас утворюється надлишок вуглекислого газу. Він виводиться з організму назовні. Тому завдяки диханню кисень із повітрям постійно надходить в організми, а вуглекислий газ видаляється з нього в атмосферу. Тобто між живим організмом і повітрям атмосфери відбувається газообмін.

Знайдіть інформацію

Використовуючи джерела інтернету, дізнайтесь, які організми не використовують кисень для дихання. З чим це пов’язано? Якщо вас зацікавило це питання, опрацюйте цю інформацію вдома більш детально за допомогою інших довідкових джерел і підготуйте повідомлення.

У рослин немає спеціальних органів дихання. Кисень з повітря потрапляє до їхнього тіла через листок, корінь та стебло. Найбільше кисню потрапляє в рослину через листки. На нижньому боці листка є величезна кількість продихів.

Кожен продих — це мікроскопічний отвір між двома клітинами, формою подібних до квасолин (мал. 32.5). Змінюючи свою форму, вони можуть збільшувати або зменшувати отвір. Саме через продихи в листок надходить кисень, видаляється вуглекислий газ, і випаровується вода.

У тварин є спеціальні органи дихання. У жаб, ящірок, змій, птахів, ссавців — це легені (мал. 32.6а), у риб, раків — зябра (мал. 32.6б), у комах — трахеї (мал. 32.6в).

У цих органах і відбувається безперервний газообмін кисню і вуглекислого газу.

А є і такі, які поглинають кисень із води або вологого ґрунту всією поверхнею тіла. Це деякі черви, медузи (мал. 32.6г).

Запам’ятайте!

Живлення — це надходження в організм і засвоєння ним речовин, необхідних для забезпечення енергетичних витрат, будови і відновлення тіла. Все живе на Землі зобов’язане своїм існуванням фотосинтезу. Дихання забезпечує організми енергією. Процеси живлення і дихання супроводжуються виділенням певних речовин.

Перевірте свої знання

1. Чим відрізняється живлення рослин і тварин?

2. Чому фотосинтез вважається головним способом отримання поживних речовин на

Землі?

3. Які речовини беруть участь у диханні організмів?

Застосуйте свої знання

Розгляньте зображених представників живої природи на малюнку 32.7. Дайте відповіді на запитання.

1. Хто із зображених представників живої природи відрізняється за способом живлення?

2. На які дві групи можна розділити за характером живлення об’єкти а, б і в?

3. Що є спільного в живленні цих об’єктів?

Домашня лабораторія

Проведіть експеримент «Доказ дихання органів рослин» за посиланням або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  31. Поживні речовини, вода, повітря, сві...
Наступна сторінка:   33. Опора та рух у тварин і рослин^