Інформація про новину
  • Переглядів: 190
  • Дата: 5-06-2022, 18:00
5-06-2022, 18:00

42. Значення та охорона повітря. Земля — унікальна планета

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  41. Вплив погоди на життя, здоров’я та г...
Наступна сторінка:   43. Світ живих організмів (на прикладі п...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

про функції повітря як особливої оболонки; як охороняти повітря від забруднення.

1. Як ви розумієте значення повітря для існування життя?

2. Пригадайте, як відбувається забруднення води.

3. Чи пам’ятаєте ви, з яких оболонок складається атмосфера?

Повітряна оболонка нашої планети унікальна й неповторна. Вона забезпечує киснем у процесі дихання, захищає життя від ультрафіолетових променів, сприяє поновленню запасів прісної води, регулює сезонні й добові коливання температури повітря. Одночасно атмосфера вбирає велику кількість забруднюючих речовин, які утворюються внаслідок спалювання корисних копалин. Процес забруднення повітря вчені часто пов’язують із глобальним потеплінням. Прогнозується незначне підвищення температури повітря — всього на 1,5°С, але наслідки таких змін відчутно змінять багато природних процесів. Виникатимуть ще більші ризики екстремальних явищ погоди і нестачі харчів для мільйонів людей.

Повітря не має кордонів, викиди в одній країні спричиняють негативні наслідки для віддалених територій. Ось чому міжнародні організації, до складу яких входить і Україна, закликають до зменшення обсягів викиду забруднюючих речовин і розробки нових — екологічно чистих методів отримання енергії.

В Україні розроблені закони щодо охорони та використання природних ресурсів. Вони встановлюють правила та обмеження для промислових підприємств та населення під час користування водними,

лісовими, біологічними, земельними ресурсами, атмосферним повітрям та корисними копалинами.

Кожен і кожна з нас може зробити внесок в охорону повітря, якщо дотримуватися таких простих правил.

Економія світла, води та інших ресурсів, адже для їх виготовлення теж потрібна енергія та затрачається пальне для транспортування до наших осель.

Сортування сміття — для виробництва іншої продукції скорочується її промисловий цикл та споживання енергії. Надавати перевагу громадському транспорту, використовувати велосипед чи піші прогулянки.

Унікальні багатства та природні умови Землі формувалися протягом тривалої геологічної історії. Людина навчилася виплавляти метал, видобувати нафту і газ, освоїла космос для передачі інформації та наукових досліджень атмосфери, гідросфери та інших планет. Водночас ці оболонки Землі зазнають значних негативних змін, тому їх охорона та щадне використання сьогодні визначаються як найбільший пріоритет життя і господарської діяльності людини.

Підсумки параграфа

Повітряна оболонка виконує життєво важливі функції: забезпечення киснем, перерозподілу тепла і вологи, захищає життя від ультрафіолетових променів. Викиди газів сягнули критичного рівня, тому уряди багатьох країн вживають заходів щодо охорони атмосфери від забруднення. Кожна людина зобов’язана брати участь у цих заходах.

1. Назвіть функції атмосфери.

2. Який процес призводить до забруднень атмосфери? У чому полягає потреба її охорони?

3. Які дії повинна робити кожна людина для охорони атмосферного повітря?

Робота в парі

Пригадайте і запишіть у зошиті прості приклади економії світла з власного життя. Обміняйтеся міркуваннями з друзями і подругами та використайте їхній досвід у щоденній поведінці.

Контроль знань з розділу «Пізнаємо нашу планету»

1. Який приблизний вік нашої планети?

а) 4 млрд років б) 3 млрд років

в) 2 млрд років г) 1 млрд років

2. Яка з перелічених оболонок Землі одночасно перебуває в рідкому, газоподібному та твердому станах?

а) Літосфера б) Біосфера

в) Гідросфера г) Атмосфера

3. Як називається прилад, що визначає кількість опадів у вигляді дощу?

а) Термометр б) Опадомір

в) Барометр г) Анемометр

4. Серед перелічених укажіть дві характерні риси клімату України.

а) На всій території виражені чотири пори року

б) Характерна дуже велика річна кількість опадів

в) Тривалість холодного зимового періоду значно більша за тривалість теплого літнього

г) Середньорічна температура повітря знижується з півдня на північ

5. Як називають відвали, штучні насипи з порожніх гірських порід, тобто таких, що не містять або містять мало корисних компонентів?

а) Терикони б) Родовища

в) Гірські породи г) Кар’єри

6. Як називають приземний шар атмосфери?

а) Тропосфера б) Стратосфера в) Озоносфера

7. Назвіть три-чотири докази того, що Земля має форму, наближену до кулі.

8. Поясніть, чому видобування корисних копалин супроводжується екологічними проблемами.

9. Що означає словосполучення «читати географічну карту»? За допомогою чого ми її читаємо?

10. Поясніть, як утворюються хмари.

11. Що таке «форма рельєфу»? Назвіть приклади. Які форми рельєфу характерні для України?

12. Чому існують різні види опадів? Які чинники впливають на їх формування?

РОЗДІЛ 4

ПІЗНАЄМО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ

Для повторення матеріалу попереднього розділу перейдіть за QR-кодом та розгадайте кросворд.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  41. Вплив погоди на життя, здоров’я та г...
Наступна сторінка:   43. Світ живих організмів (на прикладі п...^