Інформація про новину
  • Переглядів: 203
  • Дата: 5-06-2022, 18:00
5-06-2022, 18:00

43. Світ живих організмів (на прикладі представників основних груп живої природи. Рівні організації життя)

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  42. Значення та охорона повітря. Земля ...
Наступна сторінка:   44. Будова, різноманітність та функціон...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

ознаки, якими відрізняються живі організми від тіл неживої природи;

основні групи живої природи та їхні особливості; спільні та відмінні ознаки різних груп організмів; рівні організації життя.

На нашій планеті мешкають різноманітні живі істоти. Вони оселяються у прісних водоймах і морях, ґрунтах, на поверхні суходолу, в інших живих істотах.

Місця, у яких живуть організми, називають середовищем їхнього існування. В кожному середовищі для організмів є певні умови життя, до яких вони пристосовуються. Наприклад, риби, які живуть у водному середовищі, мають для переміщення плавці; птахи, які літають у повітрі, — крила, а наземні тварини — різноманітні кінцівки.

У чому полягає відмінність організмів від тіл неживої природи?

Живі організми ростуть і розвиваються. З паростка виростає дерево, з кошеняти — кіт, із дитини — доросла людина. Рослини можуть рости впродовж життя, а тварини і людина — тільки протягом певного часу.

Ріст організмів відбувається завдяки надходженню поживних речовин — живлення.

Ще однією ознакою живих істот є дихання, під час якого вони поглинають кисень та виділяють вуглекислий газ. Кисень використовується для розщеплення поживних речовин. При цьому утворюється вуглекислий газ та вода й вивільняється енергія. Організми використовують її на різноманітні процеси: ріст, розвиток, розмноження тощо. Непотрібні речовини (наприклад вуглекислий газ) виводяться назовні.

Такі явища відбуваються тільки в живій природі і мають назву обмін речовин та енергії.

Усі живі організми здатні відтворювати собі подібних — розмножуватися. Якби живі організми не розмножувалися, життя на нашій планеті через певний час зникло б.

Організми здатні рухатися для того, щоб зайняти в просторі сприятливе положення й уникнути всього небезпечного для їхнього життя.

Організмів дуже багато, вони мають різні розміри, форму, забарвлення тощо. Всю сукупність істот сучасного органічного світу об’єднують в основні групи: бактерїі, гриби, тварини, рослини та віруси.

Хто такі рослини?

Серед рослин є квітучі і ті, що ніколи не утворюють квітів, величезні (наприклад дуб чи сосна) і видимі тільки в мікроскоп (наприклад хлорела у ставку). Більшість рослин має зелене забарвлення, якого їм надає речовина хлорофіл. Завдя-

ки їй, рослинні організми на світлі утворюють органічні речовини, необхідні для їхнього існування. При цьому рослини виділяють кисень, яким дихають організми нашої планети.

Рослини зазвичай ведуть прикріплений спосіб життя, хоча окремі частини їхнього тіла здатні рухатися. Наприклад, рухаються виткі пагони винограду, обвиваючись навколо різних опор, і квітки соняшника за сонцем, і квітки тюльпанів, які відкриваються вранці і закриваються ввечері.

Хто такі тварини?

Тварини різняться за розмірами, зовнішнім виглядом, способом життя, поведінкою. Майже всі вони здатні активно пересуватися. Вовк біжить за зайцем, сова летить за мишею і навіть одноклітинна інфузорія «полює» на дрібніші організми.

Тварини живляться речовинами, з яких складаються інші організми. Рослиноїдні тварини поїдають рослини. Інші — хижі або м’ясоїдні тварини — полюють на здобич. Існують і такі, які поселяються на тілах інших організмів і харчуються ними. Їх називають паразитами. Є тварини, які живляться різною їжею, наприклад мертвими рештками інших організмів. Це всеїдні тварини.

Які ознаки притаманні грибам?

Зазвичай, почувши слово «гриби», ми уявляємо собі міц-ненькі боровики, підосичники, лисички чи опеньки. Цвіль, яка з’являється на овочах чи хлібі, — також гриб. У будові гриба розрізняють плодові тіла, які в повсякденному житті ми називаємо грибами. Живляться гриби тими ж речовинами, що і тварини, але всмоктують їх своїм тілом, як рослини.

Бактерії

Бактерії є дуже дрібними організмами. Вони здатні швидко поглинати речовини всією поверхнею, швидко розмножуватись і поширюватися, легко проникати в тіла інших організмів.

Розрізняють бактерії і за їхнім значенням. Корисні для нас бактерії живуть на поверхні шкіри, у товстому кишечнику.

Вони захищають нас від інфекційних хвороб, які спричиняють хвороботворні бактерії.

Віруси

Віруси — особливі організми, які живуть в інших організмах. Поза тілом хазяїна вони не проявляють ніяких ознак живого.

Складіть таблицю про спільні та відмінні ознаки різних груп живих організмів.

Рівні організації живого

Жива природа землі — це складно організована цілісна біологічна система. Кожен живий організм є біологічною системою, побудованою з менш складних.

Більшість організмів складаються з клітин, а в клітинах містяться різноманітні речовини, найменшою частинкою яких є молекули, що утворюють молекулярний рівень живого. Клітинний рівень є об’єднанням молекул та структурних елементів клітини. В багатоклітинному організмі клітини утворюють тканини, з яких побудовані органи, що об’єднуються в організм (організмовий рівень). Різні групи організмів, які співіснують між собою та умовами середовища існування, утворюють екосистему, тобто екосистемний рівень живого. Сукупність усіх живих істот утворює біосферу. А біо-сферний рівень об’єднує всі екосистеми планети Земля. Про ці рівні організації живого ви більш докладно дізнаєтесь у наступних класах.

Назвіть елементи системи «рослина» та вкажіть закономірні зв’язки між ними.

Підсумки параграфа

На нашій планеті мешкають різноманітні живі організми, що населяють різні середовища життя. Живі організми відріз-

няються від тіл неживої природи здатністю здійснювати обмін речовин і енергії, живитися, дихати, розмножуватися, рухатися тощо.

Усю різноманітність організмів об’єднують у групи: рослини, тварини, гриби, бактерії та віруси. Основними рівнями організації живої природи є молекулярний, клітинний, орга-нізмовий, екосистемний та біосферний.

1. Які ознаки відрізняють живі організми від тіл неживої природи?

2. Які основні групи організмів ви знаєте?

3. Яку спільну ознаку мають рослини?

4. Які є групи тварин за способом живлення?

5. Що таке гриби?

6. Які організми належать до бактерій?

7. Які є рівні організації системи живої природи?

Робота у групі

Доберіть інформацію з ін-тернет-джерел і виготовте леп-бук «Рослиноїдні, хижі та всеїдні тварини».

Робота в парі

Створіть схеми про рівні організації рослинного і тваринного організмів.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  42. Значення та охорона повітря. Земля ...
Наступна сторінка:   44. Будова, різноманітність та функціон...^