Інформація про новину
  • Переглядів: 246
  • Дата: 16-06-2022, 23:34
16-06-2022, 23:34

65. Провідники й діелектрики

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  64. Взаємодія електрично заряджених ті...
Наступна сторінка:   66. Електричний струм. Джерела струму

Поміркуйте

Під час носіння синтетичного одягу ваше тіло електризується і торкнувшись батареї опалення або іншого металевого предмета рукою, ви відчуєте, як щось вас укололо в руку. А якщо торкнетеся дерев'яного стола, відчуття уколу не буде. Як ви вважаєте, чому?

Пригадайте

Що таке електричний заряд?

Як відбувається електризація тіл?

Які існують види зарядів?

ЕКсПерИМеНТИ 3 еЛеКТрИКИ

У наукових і навчальних лабораторіях для проведення експериментів з електрикою використовують електрометр — прилад для демонстрації електричних явищ. Електрометр складається з металевої порожнистої кулі, насадженої на металевий стрижень. До стрижня прикріплено стрілку, яка може обертатися. Коли електрометр незаряджений, стрілка займає вертикальне положення (мал. 65.1).

Якщо доторкнутися кулі електрометра наелектризованим тілом, то частина зарядів із тіла перейде на кулю, стрижень і стрілку електрометра, через відштовхування однойменно заряджених тіл (стрілки та стрижня) стрілка відхиляється в бік. Це свідчить, що електрометр заряджений (мал. 65.2).

Поставимо поряд заряджений і незаряджений електрометри (мал. 65.3а). Металевим стрижнем на пластмасовій ручці з’єднаємо кульки обох електрометрів (мал. 65.36). Заряджений електрометр частково розрядиться, а в попередньо незарядженого електрометра стрілка відхилиться. Тобто заряд з одного електрометра металевим стрижнем перейшов на інший.

Висновок — метал є провідником електрики. ПроВіднИКИ

Речовини, що проводять електричний заряд, називають провідниками.

Провідники проводять електричні заряди, тому що в них є заряджені частинки — носії заряду — які можуть вільно переміщатися. Такі частинки називають вільними зарядами.

У металах вільними зарядами є електрони (мал. 65.4).

Серед металів найкращими провідниками є срібло, мідь, алюміній. Тому саме з міді й алюмінію виготовляють електричні дроти (іноді доводиться використовувати навіть значно дорожче срібло) (мал. 65.5).

Складіть два переліки назв тіл у вашій кімнаті: тіла, виготовлені з провідників, та тіла з діелектриків.

Діелектрики

З’єднаємо кульки електрометрів не металевим стрижнем, а сухою дерев’яною або пластмасовою лінійкою. На відміну від металевого стрижня лінійка не дозволяє зарядам перейти з одного електрометра на інший.

Отже, ми з’ясували, що деревина не може проводити електричні заряди. Такий самий результат буде і з пластмасовою лінійкою.

Речовини, що не проводять електричні заряди, називають діелектриками, або ізоляторами.

Те, що діелектрики не проводять електричні заряди, свідчить про відсутність у них вільних зарядів: у діелектриках усі електрони міцно пов’язані зі своїми атомами (або молекулами).

Твердими діелектриками є багато пластмас і тканин, суха деревина, гума, скло, гас і хімічно чиста (дистильована) вода. Нарешті, діелектриками є майже всі гази, зокрема повітря.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що таке провідники електрики?

2. Наведіть приклади провідників.

3. Чому метали проводять електрику?

4. Що таке діелектрики?

5. Наведіть приклади діелектриків.

6. Чим зумовлено те, що діелектрики не проводять електричні заряди?

7*. Спробуйте наелектризувати об вовняний светр металевий стрижень. За результатами дослідження зробіть висновок.

Ключова ідея

Експерименти з електрометром дозволяють визначити, які речовини є провідниками, а які — діелектриками.

Речовини, що проводять електричний заряд, називають провідниками. Провідниками є всі метали. Провідники проводять електричні заряди тому, що в цих речовинах є заряджені вільні носії заряду. У металах вільними зарядами є електрони.

Речовини, що не проводять електричних зарядів, називають діелектриками. У діелектриках відсутні вільні заряди: усі електрони міцно пов'язані зі своїми атомами (або молекулами). Діелектричні матеріали використовують для виготовлення виробів, що ізолюють від електрики.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  64. Взаємодія електрично заряджених ті...
Наступна сторінка:   66. Електричний струм. Джерела струму^