Інформація про новину
  • Переглядів: 235
  • Дата: 16-06-2022, 23:35
16-06-2022, 23:35

66. Електричний струм. Джерела струму

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  65. Провідники й діелектрики
Наступна сторінка:   67. Величини, що характеризують рух стр...

Поміркуйте

Чи можете ви обійтися без електричних приладів? Поясніть чому

Пригадайте

Що таке електричне поле?

Що таке провідники електрики?

Чим діелектрики відрізняються від провідників?

Електричний струм

У провідниках є вільні заряджені частинки. Якщо подіяти на ці частинки електричним полем, то вони почнуть рухатися в напрямку дії поля.

Такий напрямлений рух зарядів називають електричним струмом.

Електричний струм — це напрямлений рух заряджених частинок.

Для існування електричного струму потрібно, щоб виконувалися дві умови: наявність вільних зарядів та електричного поля. Електричне поле в провідниках створюють джерела струму, наприклад, звичайні батарейки.

ЕЛеКТрИчНе Коло

Дослід. З’єднаємо звичайну батарейку (джерело струму) за допомогою металевих дротів із лампочкою. Як ми й очікували, лампочка починає світитися.

Для того, щоб вмикати та вимикати лампочку, використовують вимикач (мал. 66.1). Вимикач розриває електричне коло, рух заряджених частинок припиняється і лампочка погасне.

Будь-яке електричне коло складається із джерела струму, споживачів електрики, вимикача та з’єднувальних проводів.

Споживачами електрики є будь-які електричні пристрої, у яких електрична енергія перетворюється на механічну, теплову, світлову та інші.

Для зображення електричних кіл на креслениках використовують умовні позначення елементів електричного кола (мал. 66.2).

Використання цих позначень дозволяє зображувати на креслениках електричні кола у вигляді електричних схем (мал. 66.3).

У більш складних колах можуть бути кілька споживачів електрики, вимикачів, джерел струму.

У будь-яких електричних приладах струм тече електричними колами різної складності.

Накресліть схему електричного кола з джерела струму, двох лампочок і двох вимикачів. Кожний вимикач має вимикати лише «свою» лампочку.

Дізнайтеся більше

Електрик — чоловіча професія? Першою це заперечила Герда Айр-тон.

Її чоловік очолював електричну лабораторію Кембриджського університету. 1891 року лаборанти випадково зіпсували «щоденник лабораторії» — журнал, де описували результати дослідів, а потім передавали для контролю фінансування. Напередодні перевірки у лаборантів зовсім не було часу займатися відновленням журналу. Але із цим завданням блискуче впоралася Герда Айртон. Згодом вона розпочала власні дослідження електрики, а 1899 року представила доповідь про вольтову дугу. Ця доповідь справила враження на наукову спільноту Англії. Після Герда Айртон працювала в інституті інженерів-електриків, де стала першою жінкою в цій професії.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що являє собою електричний струм?

2. Які умови існування струму?

3. Для чого потрібні джерела струму?

4. Які основні елементи електричного кола?

5. Що таке електрична схема?

6. Як позначають на схемах джерело струму, лампу, вимикач?

7*. Яку мінімальну та максимальну кількість основних елементів може містити електричне коло?

Ключова ідея

Електричний струм — це напрямлений рух заряджених частинок. Електричний струм у металах являє собою напрямлений рух вільних електронів.

Умови існування електричного струму: 1) наявність вільних зарядів; 2) наявність у провіднику електричного поля, що створює джерело струму.

Джерело струму — це пристрій, у якому різні види енергії перетворюються на електричну енергію. Завдяки джерелам струму стало можливим широке застосування електрики.

Електричне коло складається із джерела струму, споживачів електрики, вимикача та з'єднувальних проводів. Для зображення електричних кіл на креслениках у вигляді електричних схем використовують умовні позначення елементів електричного кола.

У складних колах можуть бути декілька споживачів електрики, ключів, джерел струму.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  65. Провідники й діелектрики
Наступна сторінка:   67. Величини, що характеризують рух стр...^