Інформація про новину
  • Переглядів: 307
  • Дата: 16-06-2022, 23:36
16-06-2022, 23:36

67. Величини, що характеризують рух струму в колі: сила струму, електрична напруга й опір, їхній взаємозв’язок

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  66. Електричний струм. Джерела струму
Наступна сторінка:   68. Дії струму (теплова, світлова, магні...

Поміркуйте

Від чого залежить кількість електричного заряду, який щосекунди тече в електричному колі?

Пригадайте

Для чого потрібні джерела струму?

Що таке електричний струм?

Із яких елементів складається електричне коло?

Сила струму

Коли провідником тече струм, відбувається переміщення зарядів від одних ділянок кола до інших. Для того, щоб з’ясувати, скільки в колі переміщується заряду і з якою швидкістю він рухається, використовують фізичну величину силу струму.

Сила струму — це величина, що показує величину й швидкість руху електричного заряду в провіднику.

Одиниця сили струму — ампер (скорочено А), а прилад для вимірювання сили струму — амперметр.

Для вимірювання сили струму амперметр потрібно вмикати у розрив кола, як це зображено на електричній схемі (мал. 67.1).

Струм у колі є наслідком дії джерела струму. Тому сила струму буде залежати від властивості джерела струму.

Якою ж величиною характеризується ця властивість джерела?

ЕлеКТрИчна напруга

Величину, яка характеризує джерело струму, називають електричною напругою, або просто напругою.

Електрична напруга пов’язана з роботою, яку виконують елементи електричного кола:

• напруга на полюсах джерела струму показує, яку роботу може виконати або виконує джерело для створення струму в колі;

•напруга на споживачах показує, яку роботу виконує струм усередині споживачів.

Одиницею напруги є вольт (скорочено В), а прилад для вимірювання напруги — вольтметр.

На відміну від амперметра, вольтметр приєднують до джерела струму або споживача так, як це показано на електричній схемі (мал. 67.2).

Напругу можна вважати причиною виникнення струму: якщо до будь-якої ділянки кола прикласти напругу, цією ділянкою потече струм. Під час підклю-

напругу, цією ділянкою потече струм. Під час підключення вольтметра до джерела струму або споживача потрібно приєднувати «+» до «+», а «-» до «-».

ЕЛеКТрИчнИЙ опір

Дослід. Зберемо два електричних кола з однакових батарейок, лампочок і вимикачів (мал. 67.3).

Будемо спостерігати за яскравістю світіння лампочок. У першому колі лампочка світить набагато яскравіше, ніж дві лампочки у другому колі. Тьмяне світіння лампочок свідчить, що крізь них тече струм меншої сили, ніж через лампочку в першому колі. Батарейки однакові. Тобто сила струму в колах відрізняється не через батарейки, а через якусь властивість електричного кола з лампочками. Ця властивість отримала назву електричний опір.

Саме електричний опір ділянки кола визначає, якої сили струм буде йти цією ділянкою за певної напруги. Тому тьмяне світіння двох лампочок у другому колі визначається тим, що електричний опір двох послідовно увімкнених лампочок більший, ніж електричний опір однієї лампочки.

Дізнайтеся більше

Американська фізикиня Ізабель Стоун стала першою жінкою, яка отримала докторський ступінь із фізики у США, захистивши дисертацію «Про електричний опір тонких плівок» у Чиказькому університеті 1897 року. Вона вивчала електропровідність тонких металевих плівок й довела, що їхній електричний опір зменшується із часом.

ЗапИтання для повторення й засвоєння

1. Що таке сила струму?

2. Назвіть одиниці сили струму.

3. Що таке напруга?

4. Як називаються одиниці напруги?

5. Що визначає електричний опір?

6*. Лампочку підключено до джерела струму. Що залишиться без змін після вимикання лампочки: сила струму, напруга чи опір?

Ключова ідея -

Сила струму — це фізична величина, що характеризує струм у провіднику. Одиницею сили струму є ампер (А), а прилад для вимірювання сили струму — амперметр.

Електрична напруга характеризує здатність джерела струму створювати струм у колі. Одиницею напруги є вольт (В), а прилад для вимірювання напруги — вольтметр.

Сила струму через ділянку кола за певної напруги визначається електричним опором цієї ділянки.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  66. Електричний струм. Джерела струму
Наступна сторінка:   68. Дії струму (теплова, світлова, магні...^