Інформація про новину
  • Переглядів: 783
  • Дата: 18-02-2022, 22:32
18-02-2022, 22:32

2.8. Способи з’єднання провідників

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  2.7. Залежність опору від температури
Наступна сторінка:   2.9. Закони Кірхгофа

У процесі розрахунку електричних кіл доводиться стикатися з різними схемами з'єднань провідників. З'єднання, за якого по всіх ділянках проходить один і той самий струм, називають послідовним. Будь-який замкнутий шлях, який проходить кількома ділянками, - це контур електричного кола. Ділянку кола, уздовж якого проходить один і той самий струм, називають гілкою, а місце з'єднання трьох і більше гілок - вузлом.

Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Провідники в електричному колі з'єднують послідовно або паралельно. За послідовного з'єднання провідників (рис. 2.8) сила струму у всіх провідниках однакова: /1 = /2 = І. За законом Ома, напруги υλ і ІІ2 на провідниках рівні (У, = IRV U2 = IR2.

Загальна напруга U на обох провідниках дорівнює сумі напруги б/1 і ІІ2: U = υλ + U2 = l(R1 + R2) = IR, де R - електричний опір всього кола. Звідси випливає: R = /?■! + R2. За послідовного з'єднання повний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників.

Цей результат правильний для будь-якої кількості послідовно з'єднаних провідників.

Паралельне з'єднання. За паралельного з'єднання (рис. 2.9) напруга υλ і ІІ2 на обох провідниках однакова: υλ - U2 = U.

Сума струмів /^ + І2, що проходять по обох провідниках, дорівнює струму в нерозгалуженому колі: / = А, + /2. Цей результат пов'язаний із тим, що в точках розгалуження струмів (вузли А \ В) у колі постійного струму не можуть накопичуватися заряди. Наприклад, до вузла А за час t приходить заряд / ■ t, а виходить із вузла за той самий час заряд /Ί · t + l2 ■ t. Отже, / = А, + /2.

Записуючи на підставі закону Ома:

За паралельного з'єднання провідників величина, обернена загальному опору кола, дорівнює сумі величин, обернених опорам паралельно включених провідників. Цей результат є правильним для будь-якої кількості паралельно з'єднаних провідників.

Формули для послідовного і паралельного з'єднання провідників дають змогу в багатьох випадках розраховувати опір складного кола, що складається з багатьох резисторів.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  2.7. Залежність опору від температури
Наступна сторінка:   2.9. Закони Кірхгофа^