Інформація про новину
  • Переглядів: 438
  • Дата: 30-06-2022, 23:24
30-06-2022, 23:24

7. Перші людські спільноти

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  6. Світ. Українці за межами України
Наступна сторінка:   8. Села й міста в минулому і тепер

Що таке родова община (громада)? Що таке сусідська община (громада)? Що таке плем’я?

Обговорення

Поміркуйте, що таке спільнота. Для чого люди об'єднуються у спільноти? Чи стане іншим життя людини, якщо її позбавити спільноти? Які спільноти сучасних людей ви знаєте?

Людина потребує спілкування з іншими людьми та спільнотами, тому її називають соціальною істотою.

Перші люди з’явилися в різних куточках нашої планети близько 40 тисяч років тому - за кам’яного віку. Необхідність вижити спонукала людей об’єднуватися у спільноти. Давніх людей учені називають первісними, а їхні колективи -первісним суспільством.

Що таке родова община (громада)?

Основними заняттями первісних людей були мисливство, рибальство та збиральництво. Це були форми привласнювального господарства. Люди довго не затримувалися на одному місці, постійно пересуваючись у пошуках їжі. Первісні люди об’єднувалися в невеликі об’єднання - родові общини (громади). Це був колектив родичів (30-40 осіб), які походили від спільного предка. Члени общини разом працювали, мали спільне майно, а усе, що зібрали чи вполювали, ділили порівну. Обов’язки розподіляли залежно від віку та статі людини. Усі важливі питання вирішувалися на спільному зібранні. Управляла такою спільнотою рада старійшин, яка обирала вождя.

Життя первісних общин залежало від особливостей територій та природніх умов, у яких вони формувалися. Приміром, терени України близько 40 тис. років тому були вкриті льодовиками. тут мешкали великі тварини, полювати на яких можна було лише гуртом. Жінки переробляли здобич, готували їжу, дбали про житло та доглядали дітей. Чоловіки добували їжу - полювали.

Кам'яний вік -

найдавніший період в історії, коли люди виготовляли знаряддя праці з каменю та/або дерева.

Первісне суспільство -

найдавніша стадія розвитку людських спільнот. Утворилася заради спільного захисту та добування їжі.

Всі його члени мали рівні права та обов'язки.

Привласнювальне господарство - форма господарювання, що ґрунтується на добуванні продуктів харчування, створених самою природою.

У той самий час на півдні Європи (Середземномор’я) встановився помірний клімат, на тих теренах водилися середні та дрібні тварини, яких навіть один мисливець міг уполювати самостійно. Жінки збирали плоди, ягоди, гриби тощо. Впольовану здобич чоловіки ділили порівну між членами колективу, а продукти збиральництва залишалися у жінок, що їх зібрали. Життя такої общини залежало від удачі та хисту мисливця. Це змушувало чоловіків працювати над удосконаленням знарядь праці та полювання. Найвправніші з них здобували лідерство в общині.

Родова община мисливців-збирачів помірних зон. Малюнок-реконструкція

Родова община мисливців прильодовикової зони. Малюнок-реконструкція

1. Роздивіться малюнки-реконструкції. Дайте відповіді на запитання до них.

1. Знайдіть спільні та відмінні риси у способі життя родових общин, зображених на малюнках.

2. Поміркуйте, чи в сучасному світі життя людських спільнот так само залежать від місця їхнього проживання. Наведіть приклади.

Що таке сусідська община (громада)?

Близько 10 тис. років тому клімат змінився - відбулося глобальне потепління. Швидко танули льодовики, на планеті встановилися природні умови, близькі до сучасних.

Кількість населення зростала. Мисливство та збиральництво вже не могли задовольнити потребу в їжі. Тож давні люди опанували нові заняття - землеробство та скотарство. Першими землеробами були мешканці Північної Африки та Передньої Азії. Саме із цих регіонів походить і більшість культур, які вирощують на українських полях сьогодні.

Стародавні землероби вели господарство в посушливих умовах. Вони винайшли спеціальну систему каналів, якими воду для зрошування подавали до полів. Така система називається іригацією. від її правильного використання залежали врожаї, а отже - життя людей.

Іригаційне землеробство Передньої Азії. Малюнок-реконструкція

2. Поміркуйте, як клімат і доступ до природних ресурсів вплинув на спосіб ведення господарства та розвиток суспільних відносин давніх спільнот.

необхідність контролю за використанням системи спонукала спільноти до подальшого об’єднання та вдосконалення управління ними. Так поступово з’явилися найдавніші держави.

На теренах України поява землеробства пов’язана з трипільською культурою. Для життя в помірних природних умовах не потрібні були спеціальні системи зрошування. Отже в стійкому об’єднанні зусиль землеробів-трипільців не було потреби. їхні спільноти не створили власних держав.

Із появою землеробства та скотарства змінилися відносини між людиною та природою, якщо раніше люди лише споживали дари природи, подекуди досить хижацьки, то тепер навчилися відтворювати природні багатства. Людські спільноти перейшли до осілого способу життя, почали створювати великі постійні поселення. Вони спільно обробляли землю для вирощування зернових культур, випасали худобу, займалися промислами та ремеслами. Така форма господарювання називається відтворювальною.

Населення землеробських колективів швидко збільшувалося. Зростали й поселення. Люди освоювали нові землі чи захоплювали сусідні території. Відтак слабші колективи були підкорені сильнішими або відходили на менш родючі землі. Деякі регіони були малопридатниим чи зовсім непридатними до землеробства через спе-котний чи надто холодний клімат. На цих територіях сформувалися общини (громади) кочовиків-скотарів. Населення швидко змішувалося і набувало нових рис. Із часом родова община занепала, її замінила сусідська.

Кочовики - спільноти людей, життя яких ґрунтується на випасанні великих стад худоби. Тому вони постійно переміщуються.

Сусідська община - спільнота людей, яка складалася з окремих сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками.

3. Порівняйте малюнки-реконструкції із зображенням побуту в родовій общині мисливців-збирачів помірних зон (с. 31) і в сусідській общині. Дайте відповіді на запитання.

1. Що спільного і що відмінного помітили в побуті та заняттях зображених людей?

2. Чим життя людей сусідської общини відрізнялося від життя в родовій общині? Поясніть на прикладах.

 

Сусідська община. Малюнок-реконструкція

Що таке плем'я?

Ведення відтворювального господарства й осілого способу життя сприяло появі ремесла. Завдяки опануванню нових навичок люди почали створювати більше продуктів, ніж могли спожити, - утворилися їх надлишки. Поступово з’явилася приватна власність, коли знаряддями праці, предметами побуту, житлом володіє одна людина чи сім’я, а не уся громада. Зерно і худобу зручно було накопичувати чи обмінювати. Не всім це вдавалося однаково добре. З’явилися заможніші та бідніші родини.

Боротьба між людськими колективами за територію чи ресурси породила потребу в армії. З потреби керування життям спільноти та армією постала влада. Виникла нова форма суспільної організації людей - плем’я.

Очільників племені - вождів - найчастіше обирали з найшанованіших родів. Вождь формував із чоловіків племені військо й очолював його. Обов’язком вождя було захищати плем’я, за це населення сплачувало йому данину.

поступово замість первісного постало суспільство, що складалося з неоднакових груп: заможних та бідних, вільних та рабів, впливових та невпливових тощо.

Приватна власність -

законне право особи на конкретне майно (гроші, житло, продукти праці, рухоме майно).

Плем'я - об'єднання людей, які жили на спільній території та мали спільні органи влади.

Плем’я корубо. Амазонія (Південна Америка)

4. Роздивіться сучасні фото

людей із племен, що й досі живуть як первісні спільноти. Поміркуйте, у яких куточках планети мешкають представники первісних племен нині, а в яких первісні племена не мешкають. Що на фото свідчить про контакти зображених на них людей із сучасним світом? Як гадаєте, чому одні племена охоче контактують із зовнішнім світом, а про інші нам взагалі нічого не відомо?

Плем’я мисливців-збирачів рауті. Непал (Азія)

ПІДСУМОВУЄМО

1. Завершіть речення.

Першою формою об'єднання людей була...

Приручення тварин та поява землеробства спонукали людей до...

Сусідська община відрізнялась від родової тим, що...

Характерними ознаками людського племені були...

2. За зразком укладіть у зошиті таблицю і розподіліть у ній наведені слова.

Спільний предок, спільне майно, кровні родичі, мисливство, збиральництво, спільне господарство, сусіди, осілий спосіб життя, землеробство, скотарство, ремесла, влада, вождь, постійні житла, спільна релігія.

Родова община

Сусідська община

Плем'я

     

3. Як клімат та географічне розташування впливали на спосіб життя і господарство давніх людських спільнот? З якими небезпеками щодня стикалися давні люди? З якими стикаємося нині?

4. Виконайте проєкт. Об'єднайтеся у групи. Уявіть, що ваша група - давнє плем'я. Де б ви жили? Чому ви б хотіли жити саме там? Придумайте назву племені та символіку. Оберіть вождя і розподіліть обов'язки. Опишіть один день із життя племені. Використовуючи свої знання, придумайте винахід, який би вам допоміг у господарстві. При цьому врахуйте історичний час, у якому живе ваше плем'я.

5. Виконайте проєкт. Використавши додаткові джерела інформації, знайдіть пам'ятку культури, що належала давнім людям на території України (приміром, залишки первісного житла, предмети побуту - посуд, глиняні статуетки, прикраси тощо). Опишіть її за алгоритом: назва пам'ятки; до якого часу належала; де була знайдена; які функції виконувала; де зберігається нині. Проєкт оформіть у вигляді постера з фото та коротким описом.

 

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  6. Світ. Українці за межами України
Наступна сторінка:   8. Села й міста в минулому і тепер^