Інформація про новину
  • Переглядів: 274
  • Дата: 1-07-2022, 20:35
1-07-2022, 20:35

13. Аудіовізуальні джерела інформації

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  12. Речові джерела інформації Як завдя...
Наступна сторінка:   14. Етнографічні джерела інформації

Які кінофільми та мультфільми ти дивився/дивилась останніми днями?

Навіщо ти створюєш фото та відеозаписи на телефон?

1. Аудіовізуальні джерела інформації

Найбільше інформації людина отримує з візуальних (лат. visualis — зоровий) джерел, які сприймає очима. Візуальні джерела інформації супроводжують людину від початку її існування — навколишній світ, знаряддя праці, споруди, зброя, малюнки на стінах тощо. Одні з них створені природою, інші — людьми.

Людина сприймає світ також через дотик, смак, нюх і слух.

Сприйняття записаних природних звуків, мови, музики тощо через спеціальні пристрої називають Аудіо (лат. «чую»).

Які факти можна встановити за допомогою поданого наскель-ного живопису?

Аудіовізуальну інформацію, яка поєднує звук і зображення, людина запам’ятовує значно краще.

Аудіовізуальне джерело інформації — матеріальний носій, що містить зображувальну та звукову інформацію, яку відтворюють за допомогою спеціального обладнання.

Аудіовізуальну інформацію зберігають спеціальні плівки, цифрові носії (комп’ютери, компакт-диски, флешки). Аудіо-візуальні джерела виконують також роль медіа — інформаційних посередників (лат. medium — посередник), завдяки яким інформація стає доступною для людей. Крім них, систему медіа утворюють преса, радіо, телебачення, книжкова продукція, а також «нові медіа», які ґрунтуються на цифрових технологіях, — інформаційні портали, блоги, соціальні мережі, різноманітні (фото, відео, радіо) сервіси, комп’ютерні ігри тощо.

Будь-яке повідомлення, поширене за допомогою медіа (телевізійну програму, твір у форматі книжки, плакат, пісню, кінофільм, статтю, інтернет-сторінку та ін.), називають медіакон-тентом, а якщо воно є тільки в текстовому форматі — медіа-текстом.

1. Які підписи ти поставив/поставила б під зображеннями?

2. Що спільне та відмінне в поданих зображеннях?

3. Чи доповнюють ці зображення одне одного?

2. Види Аудіовізуальних джерел інформації

До візуальних джерел належать фотографії, до звукових — звукозаписи, до Аудіовізуальних — Аудіозаписи, відеодокумен-ти, записи телепередач, кінофільми (документальні і художні), особисті відеозаписи за допомогою відеокамер чи смартфонів.

Першу фотографію було виготовлено у 1826 р. На тогочасних фото були переважно індивідуальні та сімейні портрети, згодом — і різноманітні події. Для дослідників фотографія є джерелом інформації про побут, діяльність людей та їхні стосунки, про історичні події та їх учасників.

Фотографії бувають репортажними — фіксують те, що відбувається, і постановними — виконані за попереднім задумом фотографа чи інших осіб.

1. Яке з поданих фото постановне, а яке репортажне? Чому історикам це важливо знати?

2. Яку інформацію можна дізнатися із цих фото?

3. Які запитання варто поставити особам на фото?

Динамічним зображенням, яке постійно змінюється, є кіно (кінофільм, кінострічка). Грецькою мовою це слово означає «рух». Перший фільм створено в 1895 р. Він, як і багато наступних, тривав кілька хвилин, був беззвучним, плин кадрів перебивали текстові вставки. Перегляди беззвучних фільмів супроводжувала гра піаніста. Уперше голоси героїв фільму зазвучали в 1927 р. 1

1. Переглянь візуальне джерело «Вихід робітників з фабрики Люм’єр» за QR-кодом (

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:La_Sortie_de_l%27Usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_

Lyon_(le_Premier_Film)_(1895).webm). Порівняй кадр фільму як фотоджерело і відеоджерело. Яке із джерел подає більше інформації?

2. Які факти можна встановити за допомогою цього відео?

3. Які б запитання ти поставив/поставила авторам фільму?

4. Чи містить фільм вичерпну інформацію для відповіді на твої запитання?

Кадр із фільму «Вихід робітників з фабрики Люм'єр у Ліоні» (1895 р.)

На підставі того, на якій інформації побудований фільм, його вважають або документальним, або науково-популярним чи ігровим (художнім).

Документальне кіно зображує реальні події та реальних людей. Інформація в ньому не завжди вичерпна, бо у візуальному документі є лише те, що зафіксував автор.

Як ти розумієш твердження, що документальне кіно покликане розповісти про світ, у якому живемо?

Науково-популярне кіно в доступній для глядачів формі інформує про досягнення науки. У ньому можуть бути документи, факти, коментарі вчених.

Основою художніх фільмів є гра акторів, тому їх ще називають ігровими. Такі фільми висвітлюють історичні події, життя відомих людей, людські взаємини. Інформація в них не копіює факти, а відображає їх через почуття, переживання і вчинки людей. Життєвий факт і вимисел доповнюють одне одного. Головне в художньому фільмі — людина і все, що її стосується. 1 2

1. За афішами визнач вид фільму: документальний, науково-популярний, художній. Поясни свій вибір.

2. Переглянь анонси фільмів за QR-кодами (

https://usfa.gov

. ua/movie-catalog/pekelna-khorugva-abo-rizdvo-kozacke-i8664;

https://armyinform.com.ua/2020/07/19/93-bij-za-ukrayinu-

vijskovo-dokumentalna-strichka-mandruye-regionamy/;

https://ua.kinorium.com/586438/

). Чи вдалося здійснити правильну класифікацію?

3. Чи доцільно використати ці фільми під час вивчення історії та громадянської освіти?

Окремим видом кіномистецтва є анімація (мультиплікація), коли рухоме зображення постає на екрані як послідовна зміна намальованих об’єктів. Такі фільми також можуть бути джерелами інформації.

1. Знайди в інтернеті й подивися 9 серію мультсеріалу «Кни-га-мандрівка. Україна». Чи є там нова інформація для тебе?

2. Чи можна цей мультфільм вважати першоджерелом? Чому?

3. Аналіз Аудіовізуальних джерел

Усі джерела історичної інформації необхідно критично аналізувати. Для аналізу фотографій можлива така послідовність дій:

1. Опиши, що ти бачиш: об’єкти та їх розташування (на передньому та задньому планах), осіб та їхні дії. Припусти, що відбувається на фото.

2. Визнач за зовнішніми ознаками, коли і де було зроблено знімок.

3. Чому саме тоді й у тому місці побував фотограф?

4. Це репортажне чи постановне фото?

5. Чи супроводжують фотографію додатковий або пояснювальний тексти?

6. Якщо є змога, порівняй фото, знайди спільні та відмінні ознаки.

1. Прочитай повідомлення та проаналізуй фотографії, враховуючи подані вище рекомендації.

Живий ланцюг 1990 р.

Символічна акція в неділю 21 січня 1990 року, під час якої кілька мільйонів людей від Івано-Франківська (через Львів) до Києва, узявшись за руки, відзначили 71-річчя Злу-ки (об’єднання) Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей живий ланцюг був одним із найбільших у світовій історії за кількістю учасників і став значним кроком до здобуття незалежності України. 2 3

2. Охарактеризуй настрій людей на фото. Що тебе найбільше вразило?

3. Чи виправдано план аналізу фотографій застосувати для аналізу відеофільму?Відповідь обґрунтуй.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

РОЗУМІЮ

1. Чому відеозапис спогадів літньої людини можна вважати одночасно ав-діовізуальним джерелом і медіатекстом?

2. Які Аудіовізуальні джерела траплялися тобі впродовж минулого дня і сьогодні?

3. Чи погоджуєшся з тим, що документальний фільм належить до першоджерел, а науково-популярний — до вторинних джерел? Свою думку обґрунтуй.

РОБЛЮ

1. За згодою дорослих членів родини відбери особисте чи родинне фото або будь-яке інше зображення: міст, вулиць, історичних подій тощо. Проаналізуй його за алгоритмом аналізу фотоджерел.

2. За допомогою пошукових систем знайди в інтернеті назви перших фільмів братів Люм'єр, які вони продемонстрували в 1895—1896 рр.

3. Разом з однокласниками та однокласницями створіть критерії визначення переможця кінопремії «Кращий документальний фільм на тему захисту прав дитини».

ДУМАЮ

1. Переглянь за посиланням (

http://help.4uth.gov.ua/howto-resist-violence/stop-buling/animaciieprokiberbuMng

) відеоро-лик «Кібербулінг. Як я перестала бути жертвою» та визнач його ідеї.

2. Новини мають давати відповіді на запитання: хто зробив, що зробив, де зробив (місце), коли зробив (час), як і чому зробив? Чи завжди треба дотримуватися цих запитань, аналізуючи Аудіовізу-альні джерела? Чому так думаєш?

3. Чи достатньо досліджувати життя людей та історичне минуле лише за Аудіовізуальними джерелами? Поясни свою відповідь.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Мокрогуз

 
Попередня сторінка:  12. Речові джерела інформації Як завдя...
Наступна сторінка:   14. Етнографічні джерела інформації^