Інформація про новину
  • Переглядів: 392
  • Дата: 5-07-2022, 18:22
5-07-2022, 18:22

8. Час в уявленнях людини протягом історії

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  7. Урок узагальнення «Науки, що вивчают...
Наступна сторінка:   9. Розвиток систем літочислення

Розгадайте ребус і розкажіть, що ви знаєте про закодоване слово.

1. що таке історичний час

Історію прийнято вимірювати часом.

Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій і фактів, визначення часу, коли вони відбулися. Тому в науці використовують поняття історичний час.

Поміркуймо/

Поміркуйте над визначенням понять «час» і «історія» — спробуйте пояснити, що таке історичний час. Коли розпочався історичний час?

, Варто запам'ятати/

Історичний час — це час розвитку людства, який триває від виникнення людини і спрямований у майбутнє.

2. ЯКИМИ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮЮТЬ ЧАС

Як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії — це минуле, а вістря — майбутнє. Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле, сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювалися, але його властивість «рухатися» в майбутнє, перетворюючи події в минуле, залишилася незмінною.

Діємо: практичні забЗання

Позначте на лінії часу події свого життя: з минулого, і що, на вашу думку, відбудеться в майбутньому (працюйте в зошитах).

Ви щойно заповнили схему, і ця подія вже стала минулим. Так само будь-яка діяльність людей у теперішньому завжди стає минулим, а минуле вивчає наука історія. Отже, вивчаючи історію людства, вчені оперують інформацією про історичні події, що відбулися в минулому.

Давні люди були надзвичайно спостережливими. Вони помітили, що день і ніч змінювали одне одного через однакові проміжки часу. Так само Сонце і зірки рухалися по небосхилу за певними закономірностями. З часом ці спостереження привели до встановлення одиниць вимірювання часу.

Діємо: практичні забЗання

З деякими одиницями вимірювання часу ви вже знайомі, а з деякими вам ще потрібно познайомитися. За допомогою раніше здобутих знань, вчителя/вчительки або додаткових джерел інформації (довідники, Інтернет) упорядкуйте лото «Одиниці виміру часу» — уявно з’єднайте картки із назвами одиниць вимірювання часу. Визначте, яка текстова картка є зайвою. Поясніть чому.

3. ГОДИННИК — УНІКАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

Читаємо й розуміємо

Прочитайте текст і виконайте завдання:

1. Визначте, про які види годинників, що створювали люди протягом Історії, розповідається у тексті.

2. Назвіть види годинників, зображені у «Годинниковому лото».

3. Розташуйте усно зображення годинників у послідовності від найдавнішого пристрою до найбільш сучасного.

Першими годинниками в історії були сонячні пристрої — гномони. Вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій «шкалі», вказувала на приблизний час.

Пізніше почали використовувати водяні (клепсидри) й піскові годинники. Згодом винайшли механічні годинники, для роботи яких використовувався маятник. Механічні годинники вже мали звичний нам вигляд циферблату зі стрілками.

З розвитком технологій постали електронні годинники. Найточнішими у світі є атомні годинники. Вони зовсім безпечні, просто час вимірюють за допомогою найменших частинок — атомів.

4. ІСТОРИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ЧАС

Поміркуймо/

Розгадайте ребус. Що ви знаєте про закодоване в ребусі поняття? Де ви з ним зустрічалися в житті? Навіщо ця річ потрібна людині? Ви-словіть припущення, яку роль відіграє закодована річ у вивченні історії.

Історичний час не слід плутати з календарним часом.

Календар — це система відліку часу, яка ґрунтується на астрономічних явищах: зміні пір року, обертанні Землі навколо Сонця та зміні фаз Місяця.

Також календарем називають спеціальне видання або ін-тернет-додаток, який містить список дат, тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік.

За календарем можна визначити точну дату будь-якої історичної події. Наприклад: 24 серпня 1991 року — ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України.

Факт чи фейк?

У пошуках історичної правди

Наші предки були надзвичайно мудрими і працелюбними. Прагнення до пізнання світу дозволило їм зробити важливі відкриття, якими ми користуємось і понині. Серед них — відкриття одиниць вимірювання часу. Які ж відкриття було зроблено? Для того, щоб дізнатися достовірну інформацію про історію відкриттів в обчисленні часу, маємо зруйнувати фейки — неправдиву інформацію.

Дійте за інструкцією:

1. Уважно прочитайте інформаційне повідомлення.

2. Перевірте за допомогою додаткових джерел інформації (довідники, інтернет) достовірність наданої інформації.

3. Підкресліть у повідомленні неправдиві факти.

4. Запропонуйте правильний варіант інформаційного повідомлення.

Підказка! Для того, щоб швидко і якісно виконати завдання, зверніть увагу на заголовок повідомлення.

Хто відкрив секунду?

Сенсаційне відкриття! Учені дослідили, що першими секунду відкрили давні єгиптяни. Вони користувалися шіст-десятковою системою числення, за якої коло (а перші годинники були у формі квадрата) ділилося на 360 частин. У годині, як знаємо, 720 секунд. Найдрібнішу частину вони називали геш. Але виміряти геш єгиптяни не могли, тому своїм відкриттям — найменшою одиницею виміру часу — вони не користувалися.

Уперше годинник із секундною стрілкою з’явився з винайденням електронних годинників у XIV ст.

Поміркуймо/

Філософський діалог

Розгадайте хмаринку слів — складіть і запишіть закодоване в ній народне прислів’я.

Поспілкуйтеся в класі щодо питань:

1. Про що ця народна мудрість?

2. Розкрийте зміст прислів’я.

3. Поміркуйте, як зміст прислів’я пов’язаний з історичною наукою.

Запитання і завдання

і.

Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Час в уявленнях людини протягом історії» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху.

II.

Обговоріть у групі

1. Поміркуйте, чим історичний час відрізняється від календарного. Результати свого дослідження запишіть у зошиті до порівняльної схеми.

2. Виготовте із однокласниками/однокласницями або членами родини найпростіший сонячний годинник — гномон. Спробуйте визначити час за його допомогою. Звірте з показами сучасного годинника. Поясніть, чому виміряти час гномоном не завжди вдається.

III.

Мислю творчо

Творча майстерня «календар знаменних дат». Щороку в Україні видають календар знаменних і пам’ятних дат. У ньому зазначено, які свята, річниці визначних історичних подій, історичних діячів відзначатимуть у державі протягом року. Разом із дорослими доберіть десять визначних подій в історії України й укладіть календар знаменних дат нашої держави на рік. Проілюструйте свій календар відповідними малюнками.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  7. Урок узагальнення «Науки, що вивчают...
Наступна сторінка:   9. Розвиток систем літочислення^