Інформація про новину
  • Переглядів: 68
  • Дата: 20-07-2022, 18:10
20-07-2022, 18:10

3. Як ведеться підрахунок часу в історії

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  2. Що таке історія
Наступна сторінка:   4. Досліджуємо основні періоди історії...

Обговоріть у класі!

Висловіть припущення, навіщо люди вимірюють час.

1. Як люди вимірюють час?

Потреба вимірювати час виникла в людини багато тисяч років тому. Спочатку люди навчились вимірювати час за кількістю днів. Вони могли сказати: «Два дні тому була велика злива». Проте вимірювати великі проміжки часу кількістю днів незручно.

Люди звернули увагу на те, що Місяць на нічному небі постійно змінює зовнішній вигляд: спочатку він як тонкий серп, але з кожним днем збільшується і стає круглим, а потім знову зменшується. Вони обрахували кількість днів, за яку Місяць змінює свій вигляд і повертається в попередній стан (приблизно 29-30 днів). Так виник відлік часу за місяцями.

Доба - одиниця виміру часу, що дорівнює періоду, протягом якого Земля робить один оберт навколо своєї осі. Місяць - проміжок часу, протягом якого Місяць як небесне тіло обертається навколо Землі (від 28 до 31 доби).

Ще в давнину люди планували свою діяльність відповідно до пір року. Адже від сезону залежала кількість тварин і ягід у лісі. Давні хлібороби знали, що через рівні проміжки часу настає пора посіву (весна), згодом збору врожаю (літо та осінь), а також холодна пора (зима). Ці проміжки часу разом дорівнювали року.

Рік - одиниця літочислення, проміжок часу, близький до періоду одного обертання Землі навколо Сонця; має 12 календарних місяців.

Тому люди стали вести відлік часу за роками («за літами»). Так виникає календар.

Календарним часом прийнято називати певну систему лічби тривалих проміжків часу з поділом їх на окремі, коротші періоди (роки, місяці, тижні, дні).

Обговоріть у загальному колі питання

Що таке хронологічна послідовність і що вона дає історикам?

Історична хронологія - спеціальна історична дисципліна, що вивчає літочислення різних народів і виявляє зв’язок між подіями у часі, встановлює дати історичних подій і джерел, розставляє історичні події у хронологічній послідовності.

2. Що таке історичний час та хронологія?

Сьогодні ми знайомимося з новим складним терміном «історичний час». Що він означає?

Історичний час це час існування людства. Він має три стани минуле, сьогодення і майбутнє. Історичний час безперервний, односпрямований і незворотний — від минулого через сьогодення в майбутнє. Все, що відбувається нині, рано чи пізно теж стане минулим і перетвориться на предмет дослідження для наступних поколінь.

Досліджувати історію людства без дат неможливо. Тому для вче-них-істориків важливо не лише дізнатися про саму історичну подію, а й установити її дату та тривалість.

Послідовність історичних подій в часі називається хронологією (від грецьких слів «хронос» — час, та «логос» — наука). Під час навчання ви будете знайомитися з історичними подіями в тому порядку, в якому вони відбувалися, — спочатку, які відбулися раніше, а потім — ті що відбулися пізніше. Такий порядок висвітлення історичних подій називається хронологічним.

3. Що таке ера?

Для того щоб орієнтуватися в часі (наприклад встановити рік події), потрібна його точка відліку — ера (від латинського — вихідне число). Ерою (літочисленням) називається лічба (відлік) років від певної події.

Щоб вести відлік часу люди домовлялись, який рік вважати першим. Найчастіше народи в давнину вели відлік часу від якоїсь визначної події в їх житті. Так, стародавні єгиптяни розпочинали відлік часу від початку правління кожного правителя. Давні греки вели літочислення від перших Олімпійських ігор, які проводилися раз на чотири роки. Римляни вели відлік часу від заснування міста Рим. Таким чином, у різних народів по-різному вівся відлік часу. А це було незручно.

Близько двох тисяч років тому виникла християнська релігія. Серед багатьох народів поширилась віра в те, що на Землі у вигляді простої людини жив Син Божий — Ісус Христос. Згодом народи, котрі сповідували християнство, стали вести відлік часу від Різдва Христового — моменту,

коли народився Ісус Христос. Так почалася християнська ера, яку стали називати нашою ерою. Нині ця ера прийнята майже у всьому світі не лише християнами, а й у тих країнах, де християнська релігія не набула поширення.

Проте люди жили й творили і до Різдва Христового. Усе, що сталося до моменту народження Ісуса Христа, вважається подіями до нашої ери та записується скорочено — до н. е. або до Р. Х. (до Різдва Христового). Наприклад, «456 р. до н. е.».

4. Що потрібно знати при лічбі років?

Одним з основних вимірників історичного часу є рік. Щоб простіше рахувати великі проміжки часу, кожні сто років вважають одним століттям, або віком. Тисячу років (або десять століть) — це тисячоліття.

При написанні історичної дати використовуються такі скорочення: тисячоліття - тис., століття - ст, рік - р., роки - рр.

Щоб уявити плин історичного часу намалюємо пряму лінію. Позначимо на ній початок нашої ери, і нанесемо часові проміжки роки, століття, тисячоліття. Таку лінію називають шкалою, або стрічкою часу.

Запам’ятайте!

Щоб уникнути плутанини, дати до нашої ери (до народження Христа) вказують з обов’язковим позначенням: «до Р X.» або «до н. е.»

Праворуч від дати народження Ісуса Христа - це події нашої ери, ліворуч - до нашої ери.

Запам’ятайте!

Під час лічби часу потрібно враховувати, що нульового року в історії немає. Це потрібно знати тоді, коли, наприклад, підраховуємо вік людини, що народилася до н. е., а померла після її початку. Складаючи суму років, потрібно віднімати один рік. Перший римський імператор народився у 63 р. до н. е., а помер в 14 р. н. е. Отже, він прожив: (63 + 14) - 1 = 76 років.

Рік напередодні народження Ісуса Христа називають першим роком до н. е., а перед цим були другий, третій... і так далі роки до н. е. Тобто відлік часу до Різдва Христового іде немовби у зворотному порядку. Наприклад, Друга Пунічна війна розпочалася в 218 р. до н. е., а завершилась у 201 р. до н. е.

Якщо потрібно дізнатися, скільки років відбувалась та чи інша подія, яка відбулася до нашої ери, то від початку події віднімаємо рік її завершення. Наприклад, 218 — 201 = 17. Таким чином, друга Пунічна війна тривала 17 років. Для подій нашої ери все навпаки: від року кінця події віднімають рік її початку.

5. Як визначати століття та тисячоліття?

Історія людства охоплює величезний проміжок часу — від моменту виникнення людини до сьогодення.

Тому, вивчаючи історію, вам треба навчитися визначати століття та тисячоліття, коли відбулася подія. У підручниках та історичних працях зазвичай роки позначають арабськими цифрами, а століття та тисячоліття — римськими.

На що варто звернути увагу? Перше століття нашої ери розпочинається 1 січня 1 року й закінчується 31 грудня 100 року.

Друге століття починається відповідно 1 січня 101 року. Отже, початкові роки століть це - 101, 201, 301, ..., 2001, а роки з двома нулями (100, 200, ... 1900, 2000) - останні роки століть.

Покажемо в таблиці приклади визначення початку та кінця різних століть нашої ери.

Тисячоліття - це 1000 років або десять століть. До першого тисячоліття належать століття від першого до десятого (І-Х століття), до другого -ХІХХ століття. ІІІ тисячоліття розпочалося у 2001 р.

Роки

Століття

1-100

І

401-500

V

901-1000

Х

1001-1100

ХІ

1501-1600

XVI

1801-1900

ХІХ

1901-2000

XX

Як бачимо зі стрічки часу, відлік століть та тисячоліть до нашої ери іде у зворотному порядку: спочатку іде десяте тисячоліття до н. е., потім дев’яте... і, нарешті, перше тисячоліття до н. е. Перше тисячоліття до н. е., своєю чергою, розпочинається з десятого століття до н. е., потім іде дев’яте. і завершується першим століттям до н. е.

Отже спробуємо це застосувати на практиці. Визначте століття, тисячоліття:

1750 р. до н. е., 753 р. до н. е., 94 р. до н. е.; 48 р.; 1850 р., 2018 р.

Спробуємо розв’язати кілька задач за допомогою шкали часу.

Розв’язування хронологічних задач

1. Задачі на встановлення віддаленості події від сьогодення

(у таких задачах потрібно визначити, скільки років тому відбулася подія, якщо відома її дата?)

Наприклад: Скільки років минуло від коронування Данила Галицького послами Папи Римського Інокентія IV, яке відбулося 1253 р.?

Розв’язок (від теперішнього року віднімаємо рік події і отримуємо відповідь:

2022 - 1253 = 769 років.

2. Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від сьогодення

(у таких задачах потрібно визначити дату події, якщо відомо скільки років тому відбулася подія?)

Наприклад: У 2014 році Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова виповнилося 180 років від дня заснування. В якому році було засновано цей навчальний заклад?

Розв’язок: 2014 - 180 = 1834 рік

3. Задачі на встановлення віддаленості однієї події від іншої

Наприклад: Скільки років минуло від початку князювання Володимира Великого (980 р.) до запровадження ним християнства як державної релігії Русі-України (988 р.)?

Розв’язок: (від більшої дати віднімаємо меншу за числом)

988- 980=8 років

4. Задачі на встановлення дати події за її віддаленістю від іншої події

(у таких задачах потрібно визначити дату події, якщо відомо, що це сталося після вказаної події за певну кількість років).

Наприклад:

1) У 988 році князь Володимир запровадив християнство як державну релігію Русі-України. Через 120 років онук Ярослава Мудрого Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві. Обчисліть, в якому році відбулася ця подія.

Розв’язок (до дати додаємо відому кількість років):

988+120=1108 рік.

Працюємо в парі

Складіть хронологічну задачу. Запишіть у зошит. Обміняйтеся зошитами із сусідом/ сусідкою по парті. Розв’яжіть його/її задачу.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що таке відлік часу в історії? 2. Що означають такі слова? ера наша ера шкала часу хронологія історичний час

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. Як виникло сучасне літочислення?

2. Чому дати деяких подій в історії вчені вказують приблизно?

3. Поміркуйте, чому відлік років до нашої ери ведеться у зворотному порядку.

Уявімо таку ситуацію. У музей принесли давню золоту монету. На ній була позначена дата випуску - 230 р. до Р Х. І хоча золото виявилося справжнім, працівники музею виявили, що це підробка. Поміркуйте, що дало їм підстави зробити такі висновки.

1. Навіщо люди почали вести відлік часу від певної події? Зробіть припущення, до чого призвела б ситуація, якби люди відмовилися використовувати лічбу часу.

2. Чому в різних народів були різні системи літочислення?

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Запитайте в членів своєї родини чи інших дорослих, в яких випадках знання точних дат з їх життя є важливим. В яких документах наводяться точні дати тих чи інших подій (початок та завершення навчання, роботи тощо)? Яке це має значення?

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  2. Що таке історія
Наступна сторінка:   4. Досліджуємо основні періоди історії...^