Інформація про новину
  • Переглядів: 590
  • Дата: 25-12-2021, 02:00
25-12-2021, 02:00

46. Основні групи організмів. Макросистема органічного світу

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  45. Основи еволюційної філогенії та сис...
Наступна сторінка:   47. Основні еукаріотичні таксони

Поміркуйте

Які спільні риси є у грибів та тварин?

Згадайте

Які риси є характерними для бактерій?

Яких представників грибів ви знаєте?

Система трьох доменів

1990 року Карл Воуз, спираючись на аналіз послідовності нуклеотидів рРНК та деякі інші молекулярні характеристики, запропонував новий варіант систематики живих організмів. Згідно з ним, організми поділялися на великі систематичні групи — домени. Домен — це таксон найвищого рангу, який охоплює кілька царств живих організмів.

Клітинні форми життя поділили на три домени: Бактерії, Архебактерії та Еукаріоти. Віруси виділили як окремий таксон Vira, який об’єднує неклітинні форми життя й за рангом відповідає домену. Така класифікація найбільш точно відбиває сучасні уявлення про виникнення й еволюцію основних груп живих організмів.

Особливості основних груп живих організмів

Для порівняння основних груп живих організмів використовують такі характеристики, як наявність клітинної будови, особливості організації генетичного матеріалу, наявність ядра й мембранних органел у клітині, наявність і розвиток цитоскелета.

Порівняльна характеристика основних груп живих організмів

Група

Які організми включає

Особливості будови й життєдіяльності

Таксон

Vira

Віруси

Неклітинна форма життя. Можуть розмножуватися лише в клітинах інших організмів. Містять у своєму складі тільки одну нуклеїнову кислоту — або РНК, або ДНК

Домен

Бактерії

Бактерії,

ціанобактерії

Клітинні організми. У клітинах немає ядра й мембранних органел. Відрізняються значною різноманітністю біохімічних процесів у клітинах. Г енетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молекулою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Г ени не містять інтронів

Домен

Археї

Архебактерії

Клітинні організми. Суттєво відрізняються від інших доменів за складом ліпідів та білків. У клітинах немає ядра й мембранних органел. Генетичний матеріал зазвичай представлений

   

великою кільцевою або лінійною молекулою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Частина генів містять інтрони

Домен

Еукаріоти

Рослини, тварини, гриби,

одноклітинні

еукаріотичні

організми

Клітинні організми. У клітинах є ядра та інші мембранні органели й цитоскелет. Г енетичний матеріал міститься у хромосомах і має вигляд лінійних молекул ДНК. У мітохондріях і пластидах присутні невеликі молекули кільцевої ДНК. Г ени містять інтрони

Макросистематика

Макросистематикою називають розділ систематики живих організмів, який працює із систематичними категоріями найвищих рангів — доменами, субдоменами, групами царств, царствами тощо. Останнім часом у цій галузі було зроблено чимало відкриттів. Це пов’язано із застосуванням новітніх методів аналізу, насамперед молекулярно-генетичних. Зараз уже відома послідовність нуклеотидів ДНК для багатьох важливих генів сотень організмів. А геноми кількох представників основних систематичних груп розшифровані повністю. Це дозволяє ефективно порівнювати організми між собою, установлюючи їхні родинні зв’язки. Завдяки таким технологіям було поставлено питання про об’єднання архей та еукаріотів в один домен. Зараз воно активно обговорюється.

Ключова ідея

Згідно із сучасною класифікацією, клітинні форми життя поділяють на три домени: Бактерії, Архебактерії та Еукаріоти. Віруси виділяють як окремий таксон Vira, який об’єднує неклітинні форми життя й за рангом відповідає домену.

Перевірте свої знання

1. Що таке домен? 2. Які домени живих організмів виділяє наукова спільнота? 3.

Які особливості притаманні вірусам? 4. Яке значення в житті людини мають представники бактерій і вірусів? 5. Порівняйте домени Бактерії та Археї. 6*. Використовуючи додаткові матеріали з інтернету та біологічної літератури, підготуйте повідомлення про представників архебактерій.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  45. Основи еволюційної філогенії та сис...
Наступна сторінка:   47. Основні еукаріотичні таксони^