Інформація про новину
  • Переглядів: 603
  • Дата: 25-12-2021, 02:00
25-12-2021, 02:00

47. Основні еукаріотичні таксони

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  46. Основні групи організмів. Макросист...
Наступна сторінка:   48. Поняття про вид. Концепції виду

Поміркуйте

Чому еукаріотичні організми є такими різноманітними?

Згадайте

Яких представників одноклітинних еукаріотів ви знаєте?

Яких представників багатоклітинних еукаріотів ви знаєте?

Система еукаріотів

Еукаріоти є найбільшим за кількістю видів доменом клітинних організмів. Їхня систематика досі є предметом дискусій. Деякі дослідники й дослідниці пропонують виділяти серед еукаріотів до 20 царств. Наприклад, одні вчені об’єднують усіх найпростіших в одну групу. У цьому випадку амеби, інфузорії та евглени вважаються представниками одного царства Протисти. А інші вчені поділяють найпростіших на кілька груп. У цьому випадку амеби, інфузорії та евглени будуть представниками різних царств. Пов’язано це з особливостями походження еукаріотів.

У процесі еволюції вони неодноразово включали у свої клітини внутрішньоклітинних симбіонтів. Ці симбіонти і стали такими органелами, як мітохондрії та пластиди. А пластидами могли ставати не лише різні ціанобактерії, але й різноманітні еукаріотичні водорості. Тому часто досить важко визначитися із систематичною приналежністю деяких груп еукаріотів.

Поділ еукаріотів на субдомени

Нові технології досліджень, які з’являлися в другій половині XX ст., сприяли виділенню набагато більшого числа царств у межах групи еукаріотів. Така система найточніше відображає еволюційні зв’язки між окремими групами еукаріотів. Найбільший внесок у створення нової системи зробила група науковців під керівництвом Сайни Едла. Згідно з новою системою, домен Еукаріоти поділяється на три частини: субдомени, які, своєю чергою, діляться на кілька груп (надцарств). А вже надцарства поділяють на окремі царства живих організмів. Трьома субдоменами еукаріотів є Екскавати, Діафоретики та Аморфеї. Екскавати є винятково одноклітинними організмами, а серед діафоретиків та аморфеїв трапляються як одноклітинні, так і багатоклітинні форми.

Сучасна класифікація еукаріотів

Екскавати

Екскавати — найдавніша група еукаріотів. До них належать лише одноклітинні організми. Вони можуть бути вільноживучими, вести паразитичний спосіб життя або ставати симбіонтами багатоклітинних організмів. До цієї групи належать збудники захворювань, небезпечних для людини. Це, наприклад, трихомонада (збудник трихомонозу), трипаносома (збудник сонної хвороби) і лейшманія (збудник лейшманіозу). Також до екскаватів належать евглени, типовим представником яких є евглена зелена, і гіпермастигіни (наприклад, трихонімфа) — одноклітинні організми з великою кількістю джгутиків. Гіпермастигіни є симбіонтами, які живуть у кишечниках термітів і тарганів.

Аморфеї

Аморфеї є найбільшою за кількістю видів групою еукаріотів. До складу цього субдомену входить кілька надцарств, найбільш значними з яких є Амебозої та Опістоконти. Амебозої представлено переважно одноклітинними формами. Але є серед них і колоніальні організми. А справжні слизовики здатні утворювати багатоклітинний плазмодій. Представники амебозоїв — різноманітні амеби та справжні слизовики. Опістоконти можуть бути одноклітинними, колоніальними або багатоклітинними організмами. До цієї групи належать царства Справжні гриби та Справжні тварини. Справжніми грибами є представники таких груп,

як Базидіоміцети (зокрема, шапинкові гриби), Аскоміцети (трюфель, пеніцил тощо) та інші.

Царство Справжні тварини об’єднує всіх багатоклітинних тварин (це окреме підцарство), їх безпосередніх предків (хоанофлагелят) та їхніх близьких родичів.

Діафоретики

Діафоретики — дуже різноманітна за складом група еукаріотів. До цього субдомену відносять кілька надцарств, найбільш значними з яких є Архепластиди та SAR. Архепластиди об’єднують фотосинтезуючих еукаріотів, пластиди яких виникли в результаті симбіозу із ціанобактеріями. Серед них є одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми. Найбільш відомими представниками цієї групи є царство Червоні водорості й царство Зелені рослини. До царства Зелені рослини відносять кілька груп, насамперед зелені водорості та всі судинні наземні рослини (як спорові, так і насінні). Назва надцарства SAR утворена за першими літерами назв трьох царств, які входять до його складу (Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria). Серед них є одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми. Багато представників цього надцарства, як і архепластиди, — фотосинтезуючі еукаріоти. Але їхні хлоропласти утворилися завдяки симбіозу з іншими еукаріотами (частіше за все з представниками червоних або зелених водоростей). Найбільш відомими автотрофними представниками SAR є бурі, діатомові та золотисті водорості. Серед представників SAR трапляються і гетеротрофні групи. До таких належать форамініфери, радіолярії, несправжні слизовики, інфузорії, споровики (зокрема збудник малярії) тощо.

Ключова ідея

Еукаріоти є найбільшим за кількістю видів доменом клітинних організмів. У процесі еволюції вони неодноразово включали у свої клітини внутрішньоклітинних симбіонтів. Ці симбіонти і стали такими органелами, як мітохондрії та пластиди.

Перевірте свої знання

1. Хто такі еукаріоти?

2. Які групи еукаріотів ви знаєте?

3. Які особливості притаманні тваринам?

4. Порівняйте між собою гриби й рослини.

5*. Яке значення для людини мають представники домену Еукаріоти?

6*. Чому систематика еукаріотів викликає багато суперечок між ученими?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  46. Основні групи організмів. Макросист...
Наступна сторінка:   48. Поняття про вид. Концепції виду^