Інформація про новину
  • Переглядів: 574
  • Дата: 25-12-2021, 02:01
25-12-2021, 02:01

49. Класифікація та номенклатура

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  48. Поняття про вид. Концепції виду
Наступна сторінка:   50. Міжнародні кодекси номенклатур

Поміркуйте

Навіщо потрібно змінювати системи класифікацій організмів?

Згадайте

Що таке біологічна систематика?

Що таке філогенія?

Історія розвитку систем класифікації організмів

Першою спробою класифікувати живі організми можна вважати систему Аристотеля, який виділив групи рослин і тварин. А першою науковою системою класифікації стала система Карла Ліннея (1758 р.), у якій рослини і тварини отримали статус царств. Але вже тоді стала зрозуміла значна відмінність грибів, і вони були виділені в окреме царство Отто фон Мюнхгаузеном (1763 р.). Щоправда він об’єднав їх разом із губками і коралами. Ця помилка була виправлена в системі Ноеля Жозефа де Неккера (1783 р.), в якій царство Гриби було виділено окремо. На жаль, пропозиції Мюнхгаузена й Неккера були надовго забуті.

Система царств живих організмів К. Ліннея

Система царств живих організмів О. Мюнхгаузена

Система царств живих організмів Н. Неккера

Система царств живих організмів Е. Г еккеля

Система царств живих організмів Р. Уайттейкера

Учені XIX ст. вперше усвідомили, що численні мікроскопічні істоти (бактерії, найпростіші, мікроскопічні водорості) важко віднести до тварин або рослин. Наслідком цього було виникнення в системі Ернста Г еккеля (1866 р.) нового царства Протисти, яке об’єднало всі одноклітинні й колоніальні форми.

У першій половині XX ст. внаслідок розвитку методів мікроскопії стала зрозумілою різниця між прокаріотами та еукаріотами. У системі Герберт Копленд (1938 р.) було виділено чотири царства: Монери (дроб’янки), Протоктисти (нижчі еукаріоти), Тварини і Рослини. У 1959-1969 рр. американський дослідник Роберт Уайттейкер удосконалив цю систему, виділивши гриби в окреме царство (у системі Г. Копленда їх відносили до царства Протоктисти). Ця система була найбільш поширеною до 80-90-х років XX століття, поки нові технології в цитології та молекулярній біології не дозволили створити сучасну систему класифікації живих організмів.

Принципи сучасної класифікації організмів

Сучасна наукова класифікація повинна відображати еволюційні зв’язки між живими організмами та вказувати на рівень їхньої спорідненості. Крім того, вона має бути зручною для використання і дозволяти легко включати нові, нещодавно відкриті, види. Як ви вже знаєте, основною систематичною категорією є вид. Видова назва складається з двох латинських слів (бінарна номенклатура), перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом. Споріднені види об’єднуються в більш високі таксономічні категорії — роди, роди — в родини, а ті — в іще вищі категорії.

Штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого

світу

Системи живого світу можуть бути різними. Їх поділяють на дві групи: штучні (формальні) та природні (філогенетичні). Штучними (формальними) називають системи, у яких класифікація видів базується лише на ступені їхньої подібності за вибраними ознаками. При цьому не враховується історична спорідненість організмів, які така система об’єднує у відповідні таксони.

Природними (філогенетичними) називають системи, у яких класифікація організмів будується на ступені їхньої подібності з урахуванням філогенетичної спорідненості. Так, штучна система може зараховувати до риб усіх хребетних, які живуть у воді. Тоді до риб будуть віднесені всі кити. А природна система враховує, що кити походять від наземних предків і є вторинноводними тваринами. Тому в такій системі кити належать до групи ссавці

Ключова ідея

Сучасна наукова класифікація повинна відображати еволюційні зв’язки між живими організмами та вказувати на рівень їхньої спорідненості. Основною систематичною категорією є вид. Видова назва складається з двох латинських слів

(бінарна номенклатура), перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом.

Системи живого світу можуть бути різними. Їх поділяють на дві групи: штучні (формальні) та природні (філогенетичні).

Перевірте свої знання

1. Хто є автором першої наукової системи живих організмів?

2. Яким критеріям повинна відповідати сучасна наукова система?

3. Які системи живого світу є штучними?

4. Які системи живого світу є природними?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  48. Поняття про вид. Концепції виду
Наступна сторінка:   50. Міжнародні кодекси номенклатур^