Інформація про новину
  • Переглядів: 536
  • Дата: 25-12-2021, 02:02
25-12-2021, 02:02

50. Міжнародні кодекси номенклатур

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  49. Класифікація та номенклатура
Наступна сторінка:   51. Міжнародні банки генетичної інформ...

Поміркуйте

У чому перевага єдиної системи назв живих організмів?

Згадайте

Що таке природна система живого світу?

Якими принципами керується сучасна класифікація організмів?

Кодекси біологічної номенклатури

Назву новим відкритим видам живих організмів дають їхні автори — ті науковці та науковиці, які їх відкрили. Аби уникнути непорозумінь і помилок, ці назви даються за певними правилами та рекомендаціями, які зібрано у спеціальних кодексах. Таких кодексів є кілька. Їх поява обумовлена особливостями історії досліджень та біологічними особливостями певних груп організмів.

На сьогодні правила та рекомендації щодо назв таксонів визначають Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури, Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури, Міжнародний кодекс номенклатури прокаріотів та Міжнародний комітет із таксономії вірусів. Загальною рисою всіх кодексів є використання біноміальної системи номенклатури, яку запропонував Карл Лінней.

Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури

Цей кодекс визначає правила і рекомендації для наукових назв зелених рослин, усіх груп еукаріотичних водоростей, грибів, грибоподібних організмів та деяких інших груп (зокрема, для ціанобактерій).

Основні принципи кодексу

К Принцип незалежності номенклатур (ця номенклатура є незалежною від номенклатури тварин та прокаріотів).

S Принцип типіфікації (таксономічні групи називаються за допомогою номенклатурних типів — зразків організмів, за якими їх було описано).

S Принцип пріоритетності (номенклатура групи заснована на пріоритеті в оприлюдненні).

S Принцип унікальності (таксономічна група може мати лише одну назву).

S Принцип універсальності (наукові назви вважаються латинськими незалежно від походження).

S Принцип зворотної сили (сучасні правила номенклатури поширюються на всі попередні постанови).

S Принцип незалежності від таксономії (правила номенклатури не залежать від поглядів окремих учених на класифікацію певної групи).

Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури

Цей кодекс визначає правила і рекомендації для наукових назв тварин. Як і інші кодекси, він має основні засади, яких треба дотримуватися. Основна мета кодексу — забезпечити максимальну універсальність та спадкоємність наукових назв тварин та їх таксонів.

Основні засади кодексу

S Засада біноміальної номенклатури (назва виду повинна складатися з двох назв — родової та видової).

S Засада пріоритету (чинною назвою таксону є найстаріша з наданих).

S Засада невтручання у таксономічні судження (кодекс не визначає, які саме види або систематичні групи включати до складу таксону).

S Засада типіфікації (наявність екземпляру або серії екземплярів, за якими описано вид).

Ключова ідея

Аби уникнути непорозумінь і помилок, назви видів організмів та таксонів іншого рангу подаються за певними правилами та рекомендаціями, які зібрано у спеціальних кодексах. Нині правила та рекомендації щодо назв таксонів визначають Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури, Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури, Міжнародний кодекс номенклатури прокаріотів та Міжнародний комітет із таксономії вірусів.

Перевірте свої знання

1. Які кодекси використовують для надання назв живим організмам?. 2. Якими є основні положення Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури? 3. Якими є основні засади Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  49. Класифікація та номенклатура
Наступна сторінка:   51. Міжнародні банки генетичної інформ...^