Інформація про новину
  • Переглядів: 420
  • Дата: 25-12-2021, 02:02
25-12-2021, 02:02

51. Міжнародні банки генетичної інформації. Пошукові системи

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  50. Міжнародні кодекси номенклатур
Наступна сторінка:   52. Різноманітність органічного світу

Поміркуйте

Чи потрібен вільний доступ до генетичної інформації?

Згадайте

Які методи використовують для дослідження геному?

У яких галузях можна використовувати інформацію про гени і геноми організмів?

Генні банки

Важливе завдання збереження біорізноманяття можна виконувати багатьма способами. До традиційних способів належить створення природоохоронних територій, охорона видів, яким загрожує вимирання, штучне розведення організмів. Але в осатнні роки розвиток сучасних технологій дозволяє використовувати й інші способи.

Одним із нещодавно запропонованих способів є створення генних банків. У таких банках зберігається насіння рослин, заморожені культури тканин або статеві клітини різних видів організмів. Зазвичай, для збереження такого матеріалу широко застосовують кріоконсервування. Але використовують й інші методи. Насіння у стані спокою, наприклад, може успішно зберігатися протягом десятків років, а то й більше.

Зараз у світі створено більше 1300 генних банків рослин. З них понад 600 великих. Кожен такий банк зберігає спадковий матеріал від сотень або тисяч видів. Загальна кількість зразків у цих банках перевищує два мільйони.

А кожний із видів культурних рослин у них представлений сотнями й тисячами сортів. Збереження такого матеріалу є дуже важливим з точки зору майбутньої селекції, коли селекціонерам можуть знадобитися якісь специфічні ознаки сорту, який уже давно не використовують у практиці землеробства.

Великою проблемою є зберігання насіння тропічних рослин, яке часто не є придатним для тривалого зберігання. У таких випадках може допомогти кріоконсервування або створення культур тканин.

Насіння, яке зберігається у генному банку

Бази даних генетичної інформації

З розвитком такого розділу сучасної біології, як біоінформатика, були створені спеціалізовані бази даних, у яких зосереджено інформацію про нуклеотидні послідовності ДНК різних організмів. Також такі бази містять іншу інформацію щодо організмів, таких, як їх опис та систематичне положення. Частина цих баз є відкритою до безкоштовного доступу, а частина закрита.

Прикладами баз, які є відкритими, GenBank, DDBJ, ENA (European Nucleotide Archive). Указані бази містять різноманітну інформацію. Але існують і бази, інформація у яких є специфічною. Вони можуть бути присвячені окремому типу генів або білків, певній хромосомі або клітинній органелі.

Пошукові системи наукової інформації

Існують і бази даних наукової літератури, у яких знаходиться велика кількість публікацій із певної тематики.

Сучасна наука розвивається дуже швидко. Кількість публікацій, які виходять кожного року, є велетенською. Тому спеціалістам (а тим більше неспеціалістам) дуже важко знайти потрібну їм нову інформацію. Для вирішення цієї проблеми використовують спеціальні програмні продукти — пошукові системи. Вони є досить різноманітними. Частина з них вельми універсальна, а частина є більш вузько спеціалізованою.

Прикладами пошукових систем є BASE (одна з найбільш популярних систем, шукає наукові документи у вільному доступі), CWM (спеціалізована система для пошуку інформації в галузі хімії), GoogleScholar (універсальна

система, яка здійснює пошук наукової літератури та публікацій за різними галузями та джерелами) тощо.

Ключова ідея

Для збереження інформації про живі організми використовують як фактичне збереження біологічних об’єктів, наприклад, у генетичних банках, так і збереження інформації про них у наукових базах даних. Для пошуку наукової інформації широко використовують спеціальні пошукові системи.

Перевірте свої знання

1. Що таке генний банк? 2. Які пошукові системи можна використовувати для пошуку наукової інформації про живі організми? 3. Як можна використовувати інформацію з наукових баз даних? 4*. З яких причин певні бази наукових даних можуть бути закритими?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  50. Міжнародні кодекси номенклатур
Наступна сторінка:   52. Різноманітність органічного світу^