Інформація про новину
  • Переглядів: 462
  • Дата: 25-12-2021, 02:03
25-12-2021, 02:03

52. Різноманітність органічного світу

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  51. Міжнародні банки генетичної інформ...
Наступна сторінка:   53. Екосистема. Різноманітність екосис...

Поміркуйте

Чи пов’язано біорізноманіття екосистеми з її стійкістю до дії різних факторів?

Згадайте

Які групи живих організмів вам відомі?

Які фактори можуть діяти на живі організми?

Рівні й типи біологічного різноманіття

Термін «біорізноманіття» почали застосовувати нещодавно. Поняття «біологічне різноманіття» ввів Томас Лавджой 1980 року, а скорочений варіант — «біорізноманіття» — запропонував Едвард Осборн Вілсон 1986 року.

Зараз застосовують кілька різних варіантів значення терміна «біорізноманіття». Одним із найбільш поширених є такий: біорізноманіття — це сукупність генів, видів та екосистем у регіоні. Визначення, прийняте на саміті ООН у Ріо-де-Жанейро (1992) в рамках «Конвенції про біологічне різноманіття», говорить, що біорізноманіття — це мінливості серед живих організмів із будь-яких ареалів, включаючи, зокрема, суходольні, морські та інші водні, та серед екологічних комплексів, частинами яких вони є, що включає мінливість усередині видів, між видами та між екосистемами. Відповідно, за рівнями можна розглядати біологічне різноманіття на рівні популяції, виду, екосистеми тощо.

Розрізняють три основні типи біорізноманіття: альфа-, бета- та гамма-різноманіття. Альфа-різноманіття оцінює різноманіття всередині

угруповання, бета-різноманіття — між угрупованнями, а гамма-різноманіття — на рівні ландшафтної зони, яка містить цілу низку угруповань.

Значення біорізноманіття у природі й житті людини Біорізноманіття відіграє надзвичайно важливу роль в існуванні біосфери. Протягом еволюції біорізноманіття постійно зростало, що добре видно на прикладі збільшення кількості родин живих організмів із часом.

Екосистеми можуть існувати лише за умови, що до їхнього складу входять продуценти, консументи і редуценти, бо органічні речовини слід постійно утворювати й постійно руйнувати, щоб забезпечити обмін речовин. Тобто без мінімального біологічного різноманіття екосистема існувати просто не зможе.

Теоретично мінімальною умовою існування екосистеми є наявність хоча б двох компонентів: продуцента і редуцента. Можливим є й існування екосистем, у яких продуценти відсутні або представлені в незначній кількості. Але такі екосистеми можуть існувати лише за умови постійного надходження до них органічної речовини з інших екосистем (як, наприклад, бентосні екосистеми на дні світового океану). Більший рівень різноманіття робить екосистеми стійкішими до зовнішніх упливів.

Високе генетичне різноманіття збільшує шанси популяції на виживання в умовах зміни середовища існування, бо в такому випадку хоч хтось із нащадків може виявитися достатньо пристосованим до нових умов.

Велике значення має біорізноманіття і для людини. Людина також є складовою екосистем. Тому високий рівень біорізноманіття збільшує шанс виживання екосистем узагалі й людини зокрема.

Велика кількість різних видів тварин і рослин може бути джерелом природних сполук і матеріалів, які можуть використовуватися людиною. Крім того, високе різноманіття надає людині переваги і в її господарській діяльності. Так, перші цивілізації на планеті зароджувалися у схожих умовах. Але євразійські цивілізації мали можливість для одомашнення набагато більшої кількості видів тварин, ніж, наприклад, американські. Одомашнення коней зробило більш ефективним як сільське господарство, так і транспорт, що стало причиною вищої ефективності економіки і швидшого розвитку цивілізації в Євразії.

Ключова ідея

Біорізноманіття — це мінливості серед живих організмів із будь-яких ареалів, зокрема суходольні, морські та інші водні, та серед екологічних комплексів, частинами яких вони є, що включає мінливість усередині видів, між видами та між екосистемами. Розрізняють три основні типи біорізноманіття: альфа-, бета- та гамма-різноманіття. Альфа-різноманіття оцінює різноманіття всередині угруповання, бета-різноманіття — між угрупованнями, а гамма-різноманіття — на рівні ландшафтної зони, яка містить цілу низку угруповань.

Перевірте свої знання

1. Що таке біорізноманіття? 2. Які існують типи біорізноманіття? 3. Чи згодні ви з твердженням, що популяція з високим рівнем біорізноманіття має більші шанси на виживання у випадку дії на неї несприятливого фактора? Обґрунтуйте свою точку зору.

4*. За яких умов зможе існувати екосистема, до складу якої входить лише один вид живих організмів? Яким чином у ній можна створити мінімально необхідне для функціонування біорізноманіття?

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ

1. Поділіться на групи. Складіть характеристику виду за видовими критеріями.

2. Назва цієї квітки походить від турецького слова «тюрбан, чалма». До Голландії ця рослина потрапила в 1558 році. Тоді лише за одну цибулину цієї квітки виплачували 5 т пшениці, 10 т рису, 4 бики, 8 свиней, 12 овець, кілька діжок вина. Укажіть назву рослини. З’ясуйте її систематику.

3. На початку XVIII століття французький ботанік Себастьян Вайян мовив: «Гриби — це диявольський витвір, що порушує гармонію природи. Це прокляте покоління створене тільки для того, щоб бентежити найталановитіших дослідників і доводити до відчаю молодих ботаніків...». Що мав на увазі науковець? До якого типу живлення відносять гриби? Чи є гриби обов’язковими складниками біогеоценозу?

4. Створіть мікропрепарат цвілевого гриба мукора. Для цього заздалегідь залишіть шматочок хліба у вологому середовищі на тривалий час. Препарувальною голкою відсуньте частину цвілі в сторону. Зверніть увагу на стан харчового продукту в ділянці гриба. Що спостерігаєте?

Обережно візьміть препарувальною голкою цвілевий гриб і покладіть його на предметне скло. Піпеткою наберіть невелику кількість води, капніть посередині мікропрепарату. Накрийте гриб покривним скельцем. Розгляньте під мікроскопом особливості будови. З’ясуйте, до якого підцарства грибів належить мукор? Поясніть, чому.

Біологічні задачі

На сьогодні в межиріччі Дністра та Дунаю мешкає щонайменше 70 особин видр річкових. Що відбудеться з цією популяцією, якщо частина дорослих самиць та самців мігрує?

Що відбудеться з популяцією рисів, якщо збільшиться чисельність дорослих самиць? Наразі в Карпатах їх налічується близько 400 особин. На території Полісся — до 90 особин. З чим пов’язана така суттєва різниця?

Зверніть увагу на зображення тварин. З’ясуйте, за якою ознакою їх об’єднано .

Прочитайте рядок представників біологічного різноманіття. Установіть правильно наголос у словах, використавши словник наголосів. До яких груп організмів можна віднести ці слова?

Камбала, кропива, олень, павич, осетер, стерлядь, осока,чорнослив,щавель.

Назвіть тварин Австралії. З’ясуйте, які кліматичні умови спричинили такі дивовижні пристосування у представників фауни материка та чи можна зустріти схожі пристосування у тварин на інших континентах.

Прочитайте прислів’я про рослини. Поясніть їх значення. Установіть, до яких груп рослин можна їх віднести. У яких природних умовах можна зустріти цих рослин?

Де срібліє вербиця - там здорова водиця.

Не розкусивши горіх, зерна не з’їси.

Де у дворі калина - там порядна родина Яка пшениця, така й паляниця.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  51. Міжнародні банки генетичної інформ...
Наступна сторінка:   53. Екосистема. Різноманітність екосис...^