Інформація про новину
  • Переглядів: 699
  • Дата: 25-12-2021, 02:00
25-12-2021, 02:00

48. Поняття про вид. Концепції виду

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  47. Основні еукаріотичні таксони
Наступна сторінка:   49. Класифікація та номенклатура

Поміркуйте

Чи може вид бути незмінним мільйони років?

Згадайте

Що таке природний добір?

Які існують фактори еволюції?

Поняття про вид

Еволюційні процеси, які відбуваються на рівні популяцій і зумовлюють утворення нового виду, називають мікроеволюцією.

Кінцевим результатом процесів мікроеволюції є формування нового виду. Вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою у природі.

Концепції виду

Базовим таксоном сучасна систематика вважає вид. Складність поділу живих істот на види полягає ще й у тому, що саме визначення поняття «вид» є доволі складним. І залежить воно від того, яка з концепцій виду використовується в певному випадку.

Деякі поширені концепції виду

Назва концепції

Визначення виду

Особливості концепції

Типологічна

Це група особин, які є ідентичними до особини-еталону за певними ознаками

Усі особини виду порівнюються з еталонним зразком. Ця концепція дуже незручна для видів, особини яких можуть суттєво відрізнятися за зовнішніми ознаками, наприклад, собака домашній, турухтани

Номіналістична

Це група особин, яка визнається формальною класифікацією і становить певний етап розвитку окремої еволюційної лінії

Ця концепція розглядає вид як суто теоретичне поняття, бо живі організми в природі постійно змінюються. В її межах важко пояснити дуже тривале існування гінкго або щитнів

Біологічна

Це група особин, що здатна схрещуватися і давати плідне потомство

Концепція добре підходить для опису багатоклітинних організмів зі статевим розмноженням. Але зазнає труднощів під час опису організмів, які не мають статевого розмноження

Філогенетична

Це найменша монофілетична група, яка заслуговує на

Ця концепція визначає вид, виходячи з його монофілетичного походження (від однієї популяції

 

формальне визнання

або навіть окремої особини). Не є вдалою для визначення видів, які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу

Критерії виду

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою за зовнішньою будовою. Такі види було виявлено серед комах, риб, птахів, ссавців, рептилій, амфібій тощо. В Україні види-двійники знайшли в зелених ропух, полівок, мишаків. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Критерії виду

Критерій

Характеристика критерію

Морфологічний

Схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду та її відмінність у різних видів

Генетичний

Кількість і структура хромосом виду, тобто його каріотип (кожен вид має чітко визначений набір хромосом)

Фізіологічний

Схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Біохімічний

Можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот)

Географічний

Зону поширення виду (ареал). Існують види з розірваним ареалом і види з дуже великим ареалом поширення

Екологічний

Умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами

Ключова ідея

Вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою у природі. Найбільш поширеними концепціями виду є типологічна, номіналістична, біологічна та філогенетична. Різні види організмів розрізняють між собою за допомогою спеціальних критеріїв виду.

Перевірте свої знання

1. Що таке вид? 2. Які існують критерії виду? 3. Що характеризує екологічний критерій виду? 4. Які види називають двійниками? 5. За якими критеріями можна розпізнати види-двійники? 6. Для яких видів буде важко застосувати філогенетичну концепцію виду?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  47. Основні еукаріотичні таксони
Наступна сторінка:   49. Класифікація та номенклатура^