Інформація про новину
  • Переглядів: 745
  • Дата: 25-12-2021, 02:25
25-12-2021, 02:25

76. Українські Карпати. Біота

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  75. Український степ. Охорона біорізном...
Наступна сторінка:   77. Українські Карпати. Природні компле...

Тема 13. Біорізноманітність Українських Карпат

Поміркуйте

Які кліматичні умови характерні для високогір’я? Яка їх специфіка порівняно із кліматом низовин?

Згадайте

Що означають такі поняття, як «реліктовий вид», «ендемічний вид»? Наведіть приклади таких видів.

Які пристосування мають живі істоти до життя в умовах високогіря (морфологічні, фізіологічні, поведінкові)?

Особливості Українських Карпат

Українські Карпати розташовані в Південно-Західній частині України. Найбільшої висоти ця гірська система сягає в Чорногорії — Говерла 2061 м, Петрос 2022 м. Гірський рельєф представляє суміш глибоких річкових долин, стрімких схилів урвищ і виступів гірських порід. Хребти асиметричні: північно-східні схили круті, а південно-західні — пологі. Середня висота хребтів — від 700 до 1500 м. Тут поширені льодовикові форми рельєфу: цирки (чашоподібні заглиблення з крутими скелястими стінами і полого увігнутим днищем) і кари (напівзамкнені кріслоподібні заглиблення). У долинах збереглися морени з грубоуламкового матеріалу.

Карпатські гори. Озеро Синевир

Географічне положення Українських Карпат зумовлює їх помірно континентальний клімат, який характеризується вологістю повітря та

інтенсивною діяльністю вітрів південно-західних румбів. Характер атмосферної циркуляції повітря залежить від положення регіону відносно панівного західного переносу повітряних мас у середній частині тропосфери. Вологі західні полярно-морські повітряні маси іноді поступаються сухим полярно-континентальним сибірським, які взимку обумовлюють наявність більш холодного повітря, а влітку — більш сухого.

Орографічний фактор (особливості рельєфу) дуже сильно впливає на формування клімату не території Українських Карпат. Так, на висоті 600 м середньорічна температура становить 6 °С, а на двічі більшій висоті вже 3,2 °С; кількість опадів відповідно коливається від 1100 до 1300 мм. Взагалі вітроударні південно-західні схили вологіші за північно-східні.

В Українських Карпатах чітко можна виділити такі вертикальні пояси рослинності: передгірний, нижній і верхній гірський лісовий, субальпійський і альпійський. Клімату останніх двох поясів притаманні високогірні риси. Важливими рисами, які відрізняють клімат високогір’я Українських Карпат від клімату долин, є відмінності в температурному режимі і зволоженні, а також посилена вітрова діяльність за участю схилових течій. Із підйомом угору температура повітря і ґрунту знижується. Дослідження показали, що з висот понад 1000 м над рівнем моря температура повітря знижується на 0,60,8 °С. Разом із тим, у межах згаданих вище поясів клімат також неоднорідний і залежить від характеру мезорельєфу, умов зволоженості земної поверхні, особливостей рослинного покриву. Так клімат гребенів і верхніх частин гірських хребтів характеризується суворістю, клімат середньої частини схилів менш холодний, із незначною кількістю літніх заморозків на поверхні ґрунту. Кліматичні особливості карів, їхня гумідність (вологість повітря) обумовлені тим, що взимку тут залягають потужні снігові маси, які влітку в окремих місцях залишаються тривалий час.

На ділянках, де гірські породи покриті осадовими, сформувалися дерново-підзолисті, буроземно-підзолисті, дерново-буроземні ґрунти. На різноманітних геологічних породах формуються численні бурі лісові й альпійські торф’янисті ґрунти. Оскільки зі зміною висоти над рівнем моря змінюється клімат і ґрунтовий покрив, це, своєю чергою, упливає на формування рослинного покриву і диференціацію тваринного населення.

Флора і фауна Українських Карпат

Специфічною ознакою як флори, так і фауни Українських Карпат є наявність у їхньому складі значної кількості реліктових і ендемічних видів. Представниками загальнокарпатських ендемів є вечірниця біла, грушанка карпатська, молочай карпатський, а ендемами південнокарпатського регіону є

аконіт низький, волошка карпатська, фіалка відхилена. Поміж ендемічними рослинами зустрічаються також дріада восьмипелюсткова, волошка східнокарпатська, ліннея північна, бартсія альпійська, айстра альпійська тощо. Представниками ендемічних видів тварин є тритон карпатський, саламандра плямиста, пігмаропалітес карпатський, пічкур карпатський, дуваліус закарпатський, простеномфалія карпатська та інші.

Дріада восьмипелюсткова

У передгір’ях і горах Українських Карпат можна зустріти кілька видів тритонів (гребінчастий, альпійський і карпатський), гостроморду і трав’яну жаб. Із плазунів найбільш поширеними видами є веретільниця, вуж звичайний, мідянка, гадюка звичайна, прудка і живородна ящірки; із дрібних ссавців — мідиці мала, звичайна та альпійська, мала та велика рясоніжки, хатня і жовтогорла миші, темна, Шермана і снігова полівки; з гризунів — вивірка лісова з чорно-коричневим аж до чорного забарвленням хутра, три види вовчків (сірий, ліщиновий і соня лісова). Зрідка трапляються олень благородний, ведмідь бурий, рись, кіт лісовий. Також зустрічаються сарна європейська і свиня дика.

Мідянка звичайна

Взагалі, у складі біоти Українських Карпат збереглися види різних геологічних періодів і різних регіонів: третинні релікти, до яких належить багато карпатських ендеміків; альпійські види, поширені переважно в горах Середньої Європи (у Карпатах проходить північно-східна межа їхнього ареалу); льодовикові релікти з диз’юнктивними ареалами; мігранти різних геологічних періодів, що проникли в Карпати завдяки діяльності людини.

Ключова ідея

Особливості клімату Українських Карпат зумовлені їх географічним положенням (помірно континентальний гумідний клімат). Орографічний фактор дуже сильно впливає на диференціацію клімату в межах регіону. Найбільш чітко це відбивається в наявності висотної поясності. У складі біоти Українських Карпат збереглися види різних геологічних періодів і різних регіонів. Для флори і фауни Українських Карпат характерний дуже високий ступінь ендемізму.

Перевірте свої знання

1. Висловіть свої міркування стосовно того, чому для біоти Українських Карпат притаманний високий ступень ендемізму. 2. Поясніть, чому стрімкість схилів і висота над рівнем моря значною мірою впливають на формування рослинного покриву. Наведіть приклади.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  75. Український степ. Охорона біорізном...
Наступна сторінка:   77. Українські Карпати. Природні компле...^