Інформація про новину
  • Переглядів: 805
  • Дата: 25-12-2021, 02:25
25-12-2021, 02:25

75. Український степ. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  74. Український степ. Природні комплекс...
Наступна сторінка:   76. Українські Карпати. Біота

Поміркуйте

Які заходи можуть сприяти відтворенню типових і унікальних природно-ландшафтних комплексів Українського степу?

Згадайте

Що обумовлює різноманітність фауністичних комплексів?

Представники раритетної частини біоти Українського степу охороняються на території декількох національних парків і заповідників.

Український степовий природний заповідник створено з метою збереження в природному стані ксерофітного варіанту різнотравно-типчаково-ковилових степів, петрофільних степів на гранітах, лучних степів, кретофільної флори, байрачних лісів та крейдяно-соснових борів. Особлива гордість заповідника — ковила, якої тут налічується 14 видів. За цим показником він не має собі рівних у світі.

Крім ковил, до Червоної книги занесені такі рослини, як волошки несправжньоблідолускова і Талієва, шафран сітчастий, півонія тонколиста та багато інших. Червонокнижними представниками фауни є тхір степовий, їжак вухатий, гадюка степова, полоз жовточеревий, мідянка, джмелі глинистий і пахучий, дибка степова, коник-товстун степовий та інші. Значна кількість рідкісних птахів трапляється лише взимку або при перельотах навесні та восени (сорокопуд сірий, дрофа, підорлик великий, орел степовий, орел-карлик, лунь польовий, кроншнеп великий, змієїд, журавель степовий).

Національний природний парк «Великий Луг» створений із метою збереження, відтворення типових і унікальних природно-ландшафтних комплексів степової зони, зокрема різнотравно-типчаково-ковилових степів і їх петрофітних і псамофітних різновидів, лучних і чагарникових степів. З-поміж видів, що занесені до Червоної книги України, — цимбохазма дніпровська, астрагал шерстистоквітковий, тамарикс стрункий, тюльпани дібровний, гранітний Шренка, брандушка різнокольорова, рястка Буше, волошка короткоголова тощо. Ландшафтне і біотопічне різноманіття

зумовлює і різноманітність фауністичних комплексів, зокрема, рідкісної степової фауни. Так, із «червонокнижних» видів птахів тут зустрічаються канюк степовий, лунь польовий і степовий, балобан, сапсан, боривітер степовий, дрофа та інші.

Сапсан

Боривітер степовий

Природний заповідник «Єланецький степ» призначений для збереження та відтворення степових природних комплексів і є першим (і поки що єдиним) степовим заповідником Правобережної України. Тут охороняється найбільша в Північно-Західному Причорномор’ї ділянка цілинного степу.

Чорноморський біосферний заповідник практично став головним центром, де охороняються найбільш багаті та повночленні природні комплекси рослинного світу крайнього півдня, зокрема, пустельно-степовий.

На території зустрічається близько 60 видів ендемічних рослин, з яких вузьколокальними ендемами є такі представники: ковила дніпровська, жовтозілля дніпровське, козельці дніпровські, чебрець дніпровський, астрагал дніпровський тощо. Багатою є також і фауна заповідника. Зокрема, фауна плазунів — одна з найрізноманітніших серед заповідників України.

Біосферний заповідник «Асканія Нова» займає особливе місце з-поміж заповідних об’єктів України. Історія заповідання цієї території нараховує близько 110 років. Особливо велике значення має територія заповідника для збереження мігруючих видів птахів (сірих журавлів, крижнів та інших видів). Заповідник забезпечує збереження рослинності, у складі якої представлені, зокрема, справжні, лучні і чагарникові степи, з яких до Зеленої книги України занесено одну чагарникову і три степових рослинних угруповання.

Г рупа бізонів в Асканія-Нова

Загалом на території Українського степу наявна низка рослинних угруповань, що входять до Зеленої книги України: мигдалю низького, осоки низької, півонії тонколистої, пирію ковилолистого, а також ковил (волосистої, вузьколистої, пірчастої, найкрасивішої, пухнастолистої, дніпровської, Лессінга, Залеського).

Ключова ідея

На території природно-заповідного фонду Українського степу одним із приорітетних об’єктів охорони є ділянки, на яких представлені види степової флори. Хоча панівним типом рослинності степової зони є саме рослинні угруповання степів, наразі їх площа зменшується внаслідок значного розорювання територій.

Перевірте свої знання

1. Які типи природних комплексів охороняються на території заповідників і національних природних парків, що розташовані у межах Українського степу?

2. Для декількох представників раритетної фіто- і зообіоти, що є об’єктами охорони і занесені до Червоної книги України, знайдіть інформацію про те, що призвело до зниження їхньої чисельності.

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Характерні рослини степу». Які екологічні умови дозволили цим рослинам опанувати природну зону?

2. Складіть схему ланцюга живлення в степу. Порівняйте схеми однокласників.

3. Виготовіть лепбук «Природничі комплекси степу».

4. Знайдіть помилки в тексті. Обгрунтуйте свій вибір.

Рослини пристосувалися до життя в умовах степу. У більшості рослин наявне соковите стебло та великі листки. Завдяки цьому зменшується випаровування води. Рослини степу мають довге коріння для всмоктування води з глибини. Серед тваринного світу тут поширені дикі кабани, вогняний полоз, лисиця-корсак і сліпаки.

5. Розгляньте типових представників українського степу: бабак степовий, лисиця-корсак, борсук. Створіть їхню таксономічну ієрархію. Поясність, як тварини пристосувалися до посушливих кліматичних умов степу.

6. Розгляньте зображення трьох тварин у хаотичному розташуванні.

Усно розташуйте тварин згідно з умовою: перша з них раніше жила у відкритих просторах степу, а нині мешкає в заповіднику Асканія-Нова, друга тварина належить до групи роду антилоп, а третя належить до над родини стрибкуваті.

7. Використовуючи мережу Інтернет та за допомогою технології SWOT-аналізу, промоніторте сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку степової природної зони України.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  74. Український степ. Природні комплекс...
Наступна сторінка:   76. Українські Карпати. Біота^