Інформація про новину
  • Переглядів: 714
  • Дата: 25-12-2021, 02:26
25-12-2021, 02:26

78. Українські Карпати. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  77. Українські Карпати. Природні компле...
Наступна сторінка:   79. Гірський Крим. Біота

Поміркуйте

Чому у складі біоти Українських Карпат наявна дуже велика кількість рідкісних видів із Червоної книги України?

Згадайте

Які типи рослинних угруповань поширені на території Українських Карпат?

Які з них потребують охорони і чому?

Національні природні парки України

Карпатський національний природний парк (50,3 тис. га) знаходиться у верхів’ях Пруту і Черемошу. Тут зосереджені середньовисотні Горгани, Ворохта-Путильське низькогір’я, у якому значну площу займають ліси, луки і пасовища. У парку багаті рослинність і тваринний світ (близько 60 % усієї флори Українських Карпат). До Червоної книги України занесено 80 видів рослин: рододендрон східнокарпатський, арніка гірська, родіола рожева, сон білий, ліннея північна, баранець звичайний, плаун річковий, сосна кедрова європейська, журавлина дрібноплода, значна кількість видів зозулинцевих, що трапляються на післялісових луках і верхових болотах та інші. До Зеленої книги України занесено 32 рослинні угруповання: 3 лісові, 4 чагарникові, 12 лучних та 9 болотних.

Природа Карпатського національного природного парку

Різноманіття природних комплексів зумовлює і різноманіття фауни. У темнохвойних лісах є снігур і горіхівка (представники тайгових птахів), у холодних гірських водотоках живе струмкова форель. До Червоної книги України занесено 44 види тварин, зокрема карпатський та альпійський

тритони, саламандра плямиста, мідянка, чорний лелека, беркут, польовий лунь, сапсан, глухар, дятел трипалий, борсук, видра, рись тощо.

Національний природний парк Синевир розташований у верхів’ях річок Ріка і Теребля, у верхів’ях якої (989 м) знаходиться відоме озеро Синевир. Район характеризується різким вертикальним розчленуванням, крутосхилими формами рельєфу, кам’янистими осипищами, глибокими річковими долинами, багатими і різноманітними флорою та фауною. Зокрема, до Червоної книги України занесено 45 видів рідкісних рослин, що поширені на території парку (арніка гірська, плаун річний, холодок коротколистий, меч-трава болотна, баранець звичайний, тис ягідний, сосна кедрова європейська, лунарія оживаюча, журавлина дрібнолиста та інші види). До Зеленої книги України занесено 9 рідкісних рослинних угруповань, в основному відкритих та смереково-рідколісних оліготрофних боліт, яворових і сіровільхових лісів та гірськососново-сфагнового криволісся.

Тваринний світ різноманітний, представлений багатьма типовими видами фауни Українських Карпат. До раритетної складової фауни належать рідкісні види птахів: глухар, орел-беркут, лелека чорний, завирушка альпійська, пугач, змієїд. Усього до Червоної книги України занесено 41 вид тварин, що мешкають на території парку.

Карпатський біосферний заповідник (57,9 тис. га) створено на основі Карпатського природного заповідника. До складу заповідника входять п’ять окремих гірських масивів (філіалів), розміщених у різних гірських районах Українських Карпат. На території Угольсько-Широколужанського масиву, що знаходиться в центральній частині Українських Карпат, охороняються найбільші в Європі букові праліси, а також ділянки таких реліктових лісостанів, як ягідний тис, широколиста липа, європейська та біла ялина. Унікальною пам’яткою природи є найвищий в Українських Карпатах Чорногірський масив, на території якого охороняються не лише старі ялинові і ялицеві ліси, а також субальпійські і альпійські природні комплекси.

Ландшафт Карпатського біосферного заповідника Ключова ідея

Одним із завдань створення мережі природно-заповідних територій є не лише збереження центрів концентрації рідкісних видів біоти і рідкісних природних комплексів, але й репрезентативність у її межах типових для регіону біотопів.

Перевірте свої знання

1. Назвіть причини зниження чисельності видів, що призводять до необхідності внесення їх до Червоної книги України. 2. Які види рідкісних видів тварин поширені поза межами Українських Карпат на території інших регіонів України?

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Поміркуйте, в якому рядку подано лише назви червонокнижних тварин Українських Карпат?

Визначте, що вплинуло на їхню адаптацію саме до цієї природної зони. Чому скорочується чисельність популяції цих тварин?

• Довгокрил, тетерук, бізон, дрофа

• Змієїд, тетерук, сова довгохвоста, беркут

• Сова довгохвоста, орел степовий, змієїд, дрофа

2. Проаналізуйте діаграму «Розміщення лісів на території України ». Поміркуйте, яку екологічну роль виконує Карпатський регіон.

3. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Характерні рослини Українських Карпат». Які екологічні умови дозволили цим рослинам опанувати природну зону?

4. Складіть схему ланцюга живлення в зоні Українських Карпат. Порівняйте схеми однокласників.

5. Виготовіть лепбук «Природничі комплекси українських Карпат».

6. Дослідіть, у чому полягає небезпека планового будування гідроелектростанцій у Карпатських горах.

7. Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos) — рідкісний птах, занесений у Червону книгу України. За годину з кори дерев він добуває близько 55 шкідників: личинки, жуки, комахи. Кількість личинок відноситься до кількості жуків, як 5:4, кількість комах становить 50 % від кількості жуків. Скільки

шкідників знищує дятел за 16 годин?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  77. Українські Карпати. Природні компле...
Наступна сторінка:   79. Гірський Крим. Біота^