Інформація про новину
  • Переглядів: 924
  • Дата: 25-12-2021, 02:24
25-12-2021, 02:24

72. Лісостеп. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  71. Лісостеп. Природні комплекси
Наступна сторінка:   73. Український степ. Біота

Поміркуйте

Які ландшафти і природні комплекси лісостепової зони є найціннішими і найбільш потребують охорони?

Згадайте

Які спільні функції виконують національні природні парки, заповідники і заказники загальнодержавного значення?

Які природні комплекси існують на території лісостепової зони?

Природоохоронні території лісостепової зони

З метою охорони природних комплексів, ландшафтів і екосистем, що мають високі природоохоронну, рекреаційну, естетичну та інші цінності, у межах лісостепової зони України створено низку природних заповідників, національних природних парків, біосферних резерватів, ландшафтних парків, заказників, заповідних урочищ та пам’яток природи.

Канівський природний заповідник

Канівський природний заповідник — один із найдавніших в Україні, який було створено 1923 року. Він охоплює частину ярів, пагорби на правому березі Дніпра та дніпровські острови. Важливими об’єктами заповідника є геологічні утворення та грабовий ліс (мал. 72.1).

Національні природні парки

Слобожанський національний природний парк об’єднує у собі природні особливості двох зон, Полісся і Лісостепу. Заплава р. Мерла розділяє майже суцільні лісові масиви на дві великі частини (на правому березі — діброва, на лівому — бор). У заплаві часто зустрічаються пониження, на яких утворилися болота. Характерними для парку є реліктові осоко-сфагнові та гіпно-сфагнові болота. Оточені березовими і вільховими заростями, ці острівки Полісся створюють умови, прийнятні для існування не типових для лісостепової зони рослин і тварин.

У межах парку було зафіксовано 567 видів судинних рослин, із яких 17 видів із Червоної книги України. Частина червонокнижних видів має значне поширення по території НІНІ, але для деяких видів виявлено всього 1-2 локалітети. У межах парку мешкають такі представники тваринного світу, як видра річкова, борсук, змієїд, сова сіра, лелека, сірий журавель, мідянка, ящірка живородна та інші. У складі фауни представлено понад 60 раритетних видів, серед яких 20 видів занесено до Червоної книги України.

Г етьманський національний природний парк створено на базі трьох гідрологічних заказників загальнодержавного значення (Бакирівський, Климентівський, Хухрянський), розташованих у заплаві ріки Ворскла, для збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних комплексів Лівобережного лісостепу. Природна рослинність представлена 5 типами: лісова, чагарникова, лучна, болотна та водна. Рослинний і тваринний світ досить різноманітний. У складі флори налічується понад 1013 видів рослин, а у складі фауни 2580 видів тварин. Багато представників біоти занесені до Червоної книги України: тварини — журавель сірий, видра річкова, горностай, мінога українська, джміль моховий, жук-олень, махаон; рослини — косарики тонкі, любка дволиста, пальчатокорінник травневий та інші. Загалом для фауни характерне домінування лісостепових видів. Окрім них, тут мешкають деякі тайгові види, зустрічаються форми південного походження та західноєвропейських видів.

Заказники

На території лісостепу існує велика кількість заказників. Одним із них є ботанічний заказник загальнодержавного значення «Вовчанський» розташований у заплаві річки Вовчої, лівобережної притоки Сіверського Дінця, на крейдяних схилах крутого правого берега. Найбільш цінними на території заказника є крейдяні і степові фітоценози, де в рослинному покриві переважають чебрецеві і чебрецево-ковилові угруповання, а також байрачні ліси. Тут зростають близько 500 видів трав’янистих рослин, 20 видів дерев і чагарників. 50 видів судинних рослин є рідкісними для Північного Сходу

України, 10 видів занесені до Червоної книги України. Серед них унікальна реліктова рослина вовчі ягоди Софії, яка зустрічається в Україні лише в заказнику «Вовчанський». Охороняється тут і рідкісний, ендемічний, реліктовий вид басейну річки Дон переломник Козо-Полянського. На території заказника виявлено 63 види лишайників, із яких до Червоної книги України занесені сквамарина щетиниста і лептогій Шредера. Заказник також є місцем поселення корисної ентомофауни.

Мал. 72.1. Канівський природний заповідник

Мал. 72.2. Типовий представник фауни видра річкова Ключова ідея

Важливу роль у охороні природних ресурсів відіграє створення природно-заповідних територій. На території Лісостепу розташовані Канівський природний заповідник, кілька національних природних парків (такі як Слобожанський та Г етьманський) та велика кількість заказників (наприклад, ботанічний заказник загальнодержавного значення «Вовчанський»).

Перевірте свої знання

1. Які ендемічні і реліктові види охороняються в межах природоохоронних територій лісостепової зони?

2. Чому на території Слобожанського національного природного парку об’єктами значну цінність мають осоко-сфагнові та гіпно-сфагнові болота?

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Характерні рослини лісостепу». Які екологічні умови дозволили цим рослинам опанувати природну зону?

2. Складіть схему ланцюга живлення в зоні лісостепу. Порівняйте схеми однокласників.

3. Виготовіть лепбук «Природничі комплекси лісостепу».

4. Розгляньте світлини. З’ясуйте, які тварини не мешкають у лісостеповій зоні. Поясніть, чому.

5. Ознайомтеся з таблицею представників рослин лісостепу.

Порівняйте рослини за їх біологічною класифікацією. Визначіть спільні та відмінні риси. Які критерії виду притаманні даним рослинам?

Таксон

Горицвіт

Конюшина

Вид

Горицвіт весняний

Конюшина повзуча

Рід

Горицвіт

Конюшина

Родина

Жовтецеві

Бобові

Порядок

Жовтецевоцвіті

Бобовоцвіті

Клас

Дводольні

Дводольні

Відділ

Квіткові

Квіткові

Субдомен

Еукаріоти

Еукаріоти

6. За допомогою методу Fishbone поясніть найпоширеніші проблеми лісостепової природньої зони. Обговоріть результати роботи.

 

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  71. Лісостеп. Природні комплекси
Наступна сторінка:   73. Український степ. Біота^