Інформація про новину
  • Переглядів: 757
  • Дата: 25-12-2021, 02:21
25-12-2021, 02:21

71. Лісостеп. Природні комплекси

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  70. Лісостеп. Біота
Наступна сторінка:   72. Лісостеп. Охорона біорізноманіття

Поміркуйте

Чому при організації охорони більшості природних комплексів найбільше уваги приділяється саме збереженню автотрофного блоку?

Згадайте

Чим різняться фізико-географічні умови Українського Полісся і Лісостепу?

Яких представників комах можна зустріти у лісостепу?

Різноманіття природних комплексів Лісостепу

У лісостеповій зоні перемежовуються природні комплекси лісових ландшафтів із лучно-степовими (мал. 71.1). Найбільше поширення мають широколисто-лісові природні комплекси, які в минулому займали великі площі на височинах. Переважна більшість лучних і різнотравно-злакових степових комплексів знаходиться під сільськогосподарськими угіддями. Характерною ознакою лісостепової зони є високі праві береги річок, сильно розчленовані ярами, і низькі ліві береги з терасами. Заплави річок і низькі тераси нерідко заболочені, вищі тераси займають поля, населені пункти.

Лісові природні комплекси

Як ви вже знаєте, щосередня лісистість території 12,5 %, але в західній частині вона досягає 15 %. Ліси збереглися в долинах річок і межиріччях. Вони ростуть на сірих лісових ґрунтах та деградованих чорноземах, що раніше були під степами. Лісоутворювальними породами в лісостеповій зоні є дуб, граб, бук, клен, липа. У заплавах річок ростуть берест, вільха, верба. На піщаних берегах Дніпра, Південного Бугу та Сіверського Дінця, куди доходив язик давнього льодовика, поширені соснові ліси. У широких балках формуються байракові ліси, у яких ростуть дуб, граб, клен, липа, ліщина.

Степові природні комплекси

До лісових масивів безпосередньо прилягає степ, проте він не займає великих площ, бо його змінили агроценози. Майже всі ділянки розорані й зайняті різноманітними сільськогосподарськими культурами (пшениця, ячмінь, овес, гречка, цукрові буряки, картопля, овочеві культури та інші). Степова природна рослинність (різнотрав’я) збереглася на схилах балок, берегах річок. Доволі великі площі в лісостепу зайняті луками. Суходільні луки лежать на вододілах річок і їхніх схилах. Там ростуть горицвіт, анемона, конюшина, тонконіг, стоколос, ковила, вероніка колосоподібна, гадючник, звіробій. Це переважно багаторічні рослини, із коренів і стебел яких утворюється дернина. Низовинні луки лежать у зниженнях, де близько до поверхні залягають ґрунтові води. Вони мають багатий трав’яний покрив. На

заплавних луках ростуть осока, рогіз, стрілолист, калюжниця, цикута. На водоймах ростуть глечики жовті, латаття біле, папороть водяна.

Природні комплекси крейдових відслонень

Природні комплекси крейдових відслонень дуже різняться від навколишніх зональних комплексів, типових для лісостепової зони (мал. 71.2). Вони характеризуються своєрідністю складу флори і фауни, наявністю великої кількості рідкісних, реліктових, ендемічних видів. Тут утворюються специфічні життєві форми, що обумовлене відсутністю ґрунтового покриву, більш високими у порівнянні із навколишньою територією температурними показниками.

Ключова ідея

Унаслідок особливостей географічного розташування в лісостеповій зоні перемежовуються природні комплекси лісових ландшафтів із лучно-степовими. Широкомасштабне розорювання природних ділянок лучних і різнотравно-злакових степових комплексів призве до суттєвого зменшення їх території, що негативно впливає на біологічне різноманіття флори і фауни регіону. Найбільшу цінність на загальнодержавному рівні мають ділянки крейдових відслонень, де сконцентровано значну кількість рідкісних і ендемічних видів.

Перевірте свої знання

1. Поясніть, чому рослинність крейдяних відслонень різниться від навколишніх зональних типів рослинності.

2. Висловіть свої міркування з приводу того, чому необхідно охороняти ділянки степів, якщо вони є зональним типом рослинності.

Мал. 71.1. Ландшафтне різноманіття Лісостепу

Цікава інформація

Рослинні угруповання, які формуються на відслоненнях крейди, належать до так званих томілярів. Це рослинні угруповання низькорослих вічнозелених напівчагарників та чагарничків, які пристосувалися до існування в умовах недостатнього зволоження і високих температур у літній період. Дуже часто вони мають опушення на стеблі і листках. Поміж рослинами томілярів є ароматичні, що використовуються як лікарські.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  70. Лісостеп. Біота
Наступна сторінка:   72. Лісостеп. Охорона біорізноманіття^