Інформація про новину
  • Переглядів: 1045
  • Дата: 25-12-2021, 02:19
25-12-2021, 02:19

68. Українське Полісся. Природні комплекси

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  67. Українське Полісся. Біота
Наступна сторінка:   69. Українське Полісся. Охорона біорізн...

Поміркуйте

Яке значення для поліського регіону мають болота?

Згадайте

Які тварини живуть у поліському регіоні?

Які дерева зростають у змішаних лісах Полісся?

Лісові біоценози

Основу рослинного покриву Українського Полісся складають ліси, які тут є зональними угрупованнями. Значне поширення піщаних відкладів, що пов’язане із впливом льодовика, зумовлює наявність великих площ соснових лісів. На багатших різновидах дерново-підзолистих ґрунтів формуються

дубово-соснові ліси. Кліматичні умови регіону сприяють розвитку широколистяних лісів. Разом із тим, поширення листяних порід (насамперед, дуба і граба) обмежено, бо вони потребують більш багатших ґрунтів. Збільшення вологості ґрунту у плескатих зниженнях сприяє тому, що в таких умовах дубові ліси змінюються вільховими.

Болота

Значне поширення в межах Українського Полісся мають також болота, зокрема евтрофні лісові, трав’яні, трав’яно-мохові. У складі трав’яних боліт переважають саме осокові болота, рослинний покрив яких формують як купинні осоки — омська, зближена, так і кореневищні — гостра, загострена тощо. В обводнених міжкупинних зниженнях зустрічаються типові представники гідрофільної флори боліт: бобівник трилистий, вовче тіло болотне, калюжниця болотна. У комплексі з осоковими болотами зустрічаються високотравні: очеретяні, рогозові, комишеві (мал. 68.1).

Трав’яно-мохові болота, переважно осоково-гіпнові угруповання, є типовими на території України саме для Полісся (за площею вони поступаються лише осоковим). У таких біотопах наявний шар торфу, а в рослинному покриві переважають звичайні види болотного різнотрав’я (мал. 68.2).

Поширені в регіоні мезотроні та оліготрофні болота (очеретяно-сфагнові, молінієво-сфагнові тощо). Саме збільшення шару сфагнового торфу призводить до заміни мезотрофних боліт оліготрофними (мал. 68.3). . Загалом кількість сфагнових боліт у складі болотної рослинності зменшується із заходу на схід. Поширенню болотної рослинності сприяє, по-перше, низовинний характер місцевості, по-друге, високий рівень ґрунтових вод. Заболоченість Українського Полісся знижується в напрямку із півночі на південь. До проведення осушувальної меліорації заболоченість становила 6,3 %. Наразі понад половини боліт осушено і використовуються в сільському господарстві здебільшого як сіножаті і пасовища (мал. 68.4).

Сфагнові болота Українського Полісся знаходяться на південній межі свого поширення. Їх можна вважати південним форпостом низки більш північніших бореальних видів.

Луки

Луки займають приблизно 10 % території Українського Полісся і зосереджені переважно в заплавах великих річок (заплави малих річок здебільше заболочені). З-поміж лісових масивів фрагментарно зустрічаються суходільні луки. Поширена в межах регіону водна і прибережно-водна

рослинність. Угруповання цього типу доволі різноманітні, але значних площ не займають.

Мал. 68.1. Значне поширення в межах Українського Полісся мають болота

Мал. 68.3. Сфагнові мохи

Мал. 68.4. Сіножаті і пасовища на місці осушених боліт

Ключова ідея

Різноманітність фізико-географічних умов Українського Полісся, насамперед гідрологічних, мозаїчність рельєфу і ґрунтового покриву, обумовлює значну строкатість рослинного покриву. Зональними угрупованнями Українського Полісся є ліси. Разом із тим, особливістю даного регіону є відсутність значних площ однорідної рослинності, її комплексність та мозаїчність, особливо це характерно для заплав річок.

Перевірте свої знання

1. Які особливості притаманні лісовим біоценозам Полісся? 2. Яку площу займають луки на території Полісся? 3. Які види боліт поширені на території Полісся? 4*. Які антропогенні фактори можуть впливати на поліські болота?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  67. Українське Полісся. Біота
Наступна сторінка:   69. Українське Полісся. Охорона біорізн...^