Інформація про новину
  • Переглядів: 745
  • Дата: 25-12-2021, 02:20
25-12-2021, 02:20

70. Лісостеп. Біота

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  69. Українське Полісся. Охорона біорізн...
Наступна сторінка:   71. Лісостеп. Природні комплекси

Тема 11. Біорізноманітність лісостепу

Поміркуйте

До якої природної зони належить територія українського лісостепу?

Згадайте

Що таке фауна?

Які тварини живуть на території Полісся?

Особливості українського лісостепу

Український лісостеп — ділянка європейської частини природної зони лісостепу в межах України. Широка смуга лісостепу простягається з південного заходу від кордону з Молдовою на північний схід до кордону з Росією через центральну частину країни (33 % території). Виразних меж зона немає, адже степові ділянки вклинюються островами в лісову зону, а ліси окремими масивами заходять у зону степів. Північна межа лісостепу збігається з південною межею зони мішаних лісів, а південна проходить уздовж лінії Подільськ — Кропивницький — Кременчук — Красноград — Вовчанськ.

Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний, його континентальність збільшується в східному напрямку. Тепле літо й помірно холодна зима. Середня температура січня становить на заході -4 ° C, на сході -8 ° C, а липня, відповідно, +16 і +22 °C. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних лісів, але більше, ніж у степах. Кількість опадів змінюється в східному напрямку від 600 до 500 мм, але майже стільки ж води випаровується; зволоження достатнє. В окремі роки в лісостеповій зоні, особливо в її південній частині, бувають посухи.

У рельєфі переважають височини, що із заходу на схід змінюють одна одну Розточчя, Подільська, Волинська, Придніпровська та Середньоруська височини. Платоподібні поверхні височин чергуються з горбогір’ями, окраїни височин сильно почленовані ярами і балками. Низовини займають невеликі території на Лівобережжі (Придніпровська низовина). Висоти поверхні коливаються від 100 м до 471 м (гора Камула).

Ґрунти лісостепової зони

Поширеними ґрунтами в Лісостепу є чорноземи (мало- і середньогумусні типові, опідзолені), які сформувались на вододільних поверхнях Придніпровської височини. Сірі і світло-сірі лісові ґрунти розвинуті на Волинській і Подільській височинах, вершинних поверхнях Придніпровської височини. На терасах Дніпра і Сіверського Дінця в незначній

кількості трапляються солонцюваті ґрунти, солонці та солончаки. На давніх терасах, у широких зниженнях сформувались лучно-чорноземні ґрунти, у заплавах річок — лучні, дернові та болотні ґрунти. Однак загальна заболоченість зони незначна — 1,6 %.

Фауна лісостепу

Тваринний світ лісостепів є доволі різноманітним. Він містить як степові, так і лісові види. З птахів тут можна зустріти рибалочку блакитного, водяну курочку, ластівку берегову, змієїда, орла-могильника, сову вухату тощо. Ссавці представлені такими видами, як борсук, видра річкова, нічниця ставкова. Представниками інших груп хребетних є мідянка, ропуха зелена, гадюка степова, щука, окунь. На цій території проживає і велика кількість безхребетних тварин, зокрема такі членистоногі, як скарабей священний, жук-олень, бражник мертва голова, рак вузькопалий, водяний ослик, павук-хрестовик, тарантул тощо. А молюски представлені котушками, ставковиками, слимаками та іншими видами. З інших груп безхребетних можна зустріти п’явку медичну, гідру, губку бодягу та інші види.

Флора лісостепу

Як і фауна, флора лісостепової зони утворюється за рахунок видів як лісової, так і степової зон. У цьому регіоні можна зустріти такі деревні породи, як дуб, клен, липа, ясен, в’яз, верба. Лісистість цієї території у середньому складає 12,5 %. У західній частині вона зростає до 15 %.

Площі природних степових і лучних ділянок є невеликими, бо більша частина земель знаходиться в сільськогосподарському обігу. Але можна натрапити на такі види, як конюшина, тонконіг, ковила, стоколос. На заплавних луках ростуть осока, рогіз, калюжниця, а у водоймах — латаття біле, глечики жовті, водяна папороть.

Ключова ідея

Біоту лісостепу формують як лісові, так і степові види рослин. Лісистість невелика і у середньому складає 12,5 %. Значна частина земель знаходиться в сільськогосподарському обігу.

Перевірте свої знання

1. Які кліматичні особливості характерні для Лісостепу?

2. Яких тварин можна зустріти на території лісостепу?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  69. Українське Полісся. Охорона біорізн...
Наступна сторінка:   71. Лісостеп. Природні комплекси^