Інформація про новину
  • Переглядів: 877
  • Дата: 25-12-2021, 02:28
25-12-2021, 02:28

82. Моря України. Біота

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  81. Гірський Крим. Охорона біорізномані...
Наступна сторінка:   83. Моря України. Природні комплекси

Тема 15. Біорізноманітність Чорного та Азовського морів

Поміркуйте

Яке морські ресурси споживають жителі України?

Згадайте

Які групи водоростей вам відомі?

Представники яких груп хребетних живуть у морях?

Особливості біоти морів України

Особливості видового різноманіття Чорного та Азовського морів пов’язані з їх геологічною історією. Велике значення для біоти цих морів мало утворення Боспорської протоки, яка з’єднала ці моря із Середземним морем приблизно 6-8 тисяч років тому. Наслідком цієї події стало надходження значно солоніших вод Середземного моря і масова загибель організмів, пристосованих до життя у водоймі з меншою солоністю. Звичайно, нові види з Середземноморського басейну також проникли. Але для них солоність нового басейну в багатьох випадках була замалою.

Основна частина видів організмів у Чорному морі зосереджена зосереджена на мілинах та в приповерхневому шарі, бо глибше 150-200 метрів знаходиться зона сірководню де мешкають прокаріотичні організми. Азовське море є мілким і заселене великою кількість організмів по всій глибині.

Загалом морська біота налічує більше 170 видів грибів, понад 470 планктонних водоростей і понад 1000 планктонних безхребетних. Бентос також представлений значною кількістю видів водоростей (більше 300), вищих водних рослин (понад 150) та безхребетних (понад 1300 видів). Хребетні у складі морської біоти представлені більш ніж 150 видами (у тому числі 4 види ссавців).

Флора

Флора представлена великою кількістю видів фітопланктону та різноманітними макроскопічними водоростями. Зустрічаються представники червоних водоростей (філофора), зелених водоростей (ульваґ), бурих водоростей (цистозіра). З вищої водної рослинності зустрічається представник класу Однодольні зостера.

Безхребетні тварини

Фауна безхребетних представлена переважно ракоподібними і молюсками. Молюсків більше200 видів, а ракоподібних більше 650 видів.

Молюски представлені двостулковими (мідіями) та черевоногими (рапана). Типовими жителями морів є креветки, раки-самітники і краби.

Рапана потрапила в Чорне море відносно недавно, у ХХ столітті (з 1947 року). Цього молюска завезли з тихоокеанського регіону. Він виявився доволі агресивним інвазивним видом і суттєво пошкодив популяціям двостулкових молюсків.

Також нещодавнім інтродуцентом є мнеміопсис (представник реброплавів). Він проник у моря регіону в 1982 році і завдав значної шкоди рибному господарству, бо є споживачем зоопланктону (основного корму для багатьох промислових видів) і мальків риб.

Типовими представниками морської фауни є представники жалких — коренерот і аурелія. Ці медузи інколи можуть масово розмножуватися, що створює проблеми для курортної галузі.

Хребетні тварини

Хребетні тварини у фауні морів представлені рибами (більше 150 видів), серед яких є як хрящові (акула катран, скат морській кіт), так і кісткові (камбала, кефаль, скумбрія, оселедець, шпрот тощо).

З водних ссавців зустрічаються тюлень монах та три види дельфінів. На узбережжі морів живе велика кількість птахів, зокрема пелікани, чайки, баклани.

Ключова ідея

Чорне і Азовське моря є місцем проживання великої кількості організмів. Там зустрічаються представники одноклітинних, ракоподібних, молюсків, жалких, реброплавів, риб, ссавців, птахів.

Перевірте свої знання

1. Які медузи масово зустрічаються в Чорному морі? 2. Які водорості можна зустріти в морських водах України? 3. Які інвазивні види тварин нещодавно проникли в Чорне й Азовське моря? 4. Які фактори впливають на різноманіття організмів у морях України?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  81. Гірський Крим. Охорона біорізномані...
Наступна сторінка:   83. Моря України. Природні комплекси^