Інформація про новину
  • Переглядів: 507
  • Дата: 25-12-2021, 02:29
25-12-2021, 02:29

84. Моря України. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  83. Моря України. Природні комплекси
Наступна сторінка:   85. Одомашнення рослин та тварин

Поміркуйте

Які причини могли вплинути на суттєві зміни екосистем Чорного та Азовського морів у ХХ столітті

Згадайте

Що таке заповідник?

З якою метою створюють заказники?

Фактори, які впливають на біорізноманіття морів

На біорізноманіття Чорного та Азовського морів впливають як природні, так і антропогенні фактори. Уплив антропогенних факторів постійно зростав, особливо протягом останніх ста років, і продовжує зростати.

З природних факторів слід відмітити особливості циркуляції водних мас в обох морях, значний потік прісної води з кількох великих річок (Дунай, Дніпро, Південний Буг, Дон) та зміни клімату. Останній фактор можна вважати також антропогенним, бо клімат змінюється значною мірою під упливом людської діяльності.

Антропогенними факторами є значне забруднення побутовими та промисловими відходами по всьому узбережжю. Також великий вплив має промисловий вилов риби та завезення інвазійних видів. Надзвичайно велику проблему становлять води великих річок, які виносять у моря велику кількість забруднень, що потрапили до них з усієї території стоку.

Можливі шляхи збереження морського біорізноманіття

Збереження біорізноманіття морів можливе лише за спільної дії всіх країн регіону. Але в межах України також слід докладати максимум зусиль для досягнення цієї мети. Варто проводити перехід на нові технології

виробництва з мінімальним забруднення середовища, а також удосконалювати системи очищення промислових та побутових відходів.

Обов’язковим є формування системи природоохоронних територій, яка буде забезпечувати збереження як окремих видів організмів, так і цілих природних комплексів.

Природоохоронні території морів України

Найбільшими природоохоронними територіями, які забезпечують охорону біорізноманіття узбережжя та акваторії морів України, є національні парки, природні та біосферні заповідники.

Національні парки

Заповідники

Заповідник

Місце

розташування

Інформація

Казантипський

природний

заповідник

АР Крим

Створений у 1998 році. Площа 450 га. Охороняє типові та унікальні степові природні комплекси узбережжя Азовського моря та прилеглу морську акваторію

Карадазький

природний

заповідник

АР Крим

Створений у 1979 році. Площа 2 800 га. Аквально-скельний комплекс Карадагу занесений до Рамсарського переліку водно-болотних угідь міжнародного значення

Мис Мартьян

АР Крим

Створений у 1973 році. Площа 240 га. Охороняє територію Нікітського ботанічного саду та прилеглу акваторію Чорного моря

Опуцький

природний

заповідник

АР Крим

Створений у 1998 році. Площа 1 500 га. Охороняє степові ландшафти та аквакомплекси Чорного моря

Дунайський

біосферний

заповідник

Одеська область

Створений у 1998 році. Площа 50 тис. га. Охороняє цінні біоценози дельти Дунаю. Включений до світової мережі біосферних резерватів

Чорноморський

біосферний

заповідник

Херсонська та Миколаївська області

Створений у 1927 році. Площа 109 тис. га. Включає морську акваторію та дрібні острови у Тендрівській і Ягорлицькій затоках. Місце масового гніздування та міграцій птахів

Ключова ідея

На біорізноманіття Чорного та Азовського морів упливають як природня, так і антропогенні фактори. Найбільшими природоохоронними територіями, які забезпечують охорону біорізноманіття узбережжя та акваторії морів України, є національні парки, природні та біосферні заповідники.

Перевірте свої знання

1. Які антропогенні фактори можуть вливати на морське біорізноманіття? 2. Які національні парки України забезпечують охорону морських екосистем? 3. Які заповідники України забезпечують охорону морських екосистем? 4*. Які заходи можна запропонувати для збереження біорізноманіття морських екосистем України?

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте уривок з оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Сердешна Оксана». З’ясуйте, який тип тварин описано в уривку. Чому цих організмів називають дорогоцінним каменем моря?Які види ви знаєте? Підготуйте презентацію.

Оксана раділа подарунку. Не кожна красуня в селі може похизуватися такими красивими червоними коралами. Їх привіз їй тато із Криму, куди їздив із чумаками по сіль. Цей подарунок обійшовся татові у 10 дукатів. Оксані було цікаво, де добувають такі красиві камені. Якими ж було її здивування, коли вона дізналася, що корали - дарунок моря.

2. Ернест Хемінгуей, американський письменник і журналіст, лауреат Нобелівської премії з літератури, свого часу мовив: «Людина в морі ніколи не буває самотньою». Що мав на увазі Хемінгуей? Чи поділяєте його думку?

3. Складіть схему ланцюга живлення, що склався в Чорному та Азовському морі. Порівняйте схеми однокласників.

4. Ще донедавна в Азовському морі виловлювали риби в 35 разів більше, ніж в Чорному, й у 12 разів більше, ніж у Балтійському. У морі водилося понад 114 видів риби. Чому ж сьогодні води Азова знаходиться на межі екологічної катастрофи? Чим зумовлений цей кризовий стан? Чи можливе відновлення екосистеми моря?

5. За допомогою методу Fishbone поясніть головні причини екологічної кризи Азова. Обговоріть результати роботи.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  83. Моря України. Природні комплекси
Наступна сторінка:   85. Одомашнення рослин та тварин^