Інформація про новину
  • Переглядів: 249
  • Дата: 3-01-2022, 22:26
3-01-2022, 22:26

13—14. Органи державної влади в Україні

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  12. Звернення громадян/громадянок
Наступна сторінка:   15. Неповнолітні особи в цивільних прав...

1. Поділ державної влади в Україні

Обов’язковою ознакою будь-якої держави є наявність державного апарату, органів, які забезпечують виконання державою її функцій. В Україні діє чимало різних державних органів.

• Як ви вважаєте, з якою метою здійснюється поділ державної влади?

Система поділу державної влади, створена в Україні, забезпечує врівноваження та противаги в діяльності органів державної влади. Ця система допомагає запобігти зосередженню всієї влади в одній гілці влади, вимагає від кожної з них урахування позиції іншої (див. табл. 2 і схему 27).

Таблиця 2

Гілка влади

Законодавча

Виконавча

Судова

Органи державної влади, які належать до цієї гілки влади

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, районні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Конституційний Суд України, Верховний Суд, інші суди

Схема 27

2. Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України

У системі поділу влади обов’язковою складовою є законодавча влада. Саме законодавчий орган із дотриманням спеціальної процедури приймає найважливіші юридичні акти, що мають найвищу юридичну силу, — закони (звідси й назва законодавча влада). Загальна традиційна назва таких органів — парламент.

• Пригадайте, які органи виконували ці функції в різні періоди історії в різних країнах (Стародавніх Греції, Римі та Русі-Україні тощо). Де вперше з’явився парламент?

У різних країнах використовують різні назви парламенту.

У Сполучених Штатах Америки й у більшості латиноамериканських країн парламент має назву конгрес, в Іспанії — кортеси, у Нідерландах — генеральні штати, у Великій Британії, Канаді, інших країнах Британської співдружності — парламент, у Польщі й Литві — сейм, в Ізраїлі — кнесет, у деяких країнах Сходу — меджліс.

У радянській Україні законодавчі органи мали назву Верховна Рада. Під час обговорення Конституції України 1996 р. було запропоновано назвати законодавчий орган України Народною Радою, але пропозицію відхилили.

Найбільша чисельність парламентарів є в КНР — 2978 депутатів, у Франції — 898 (з них 570 — у нижній палаті), в Італії — 955 (630 — у нижній палаті), у ФРН — 740 (642 — у нижній палаті), у Японії — 752 депутатів (500 — у нижній палаті).

Нині в Україні один депутат на 100 тис. громадян, в Ірландії — на 20 тис., Швейцарії — на 35 тис., у Великій Британії, ФРН, Франції, Італії, Польщі — майже на 100 тис. громадян.

Відповідно до Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Верховна Рада України має право вносити зміни до Конституції України, призначати Всеукраїнський референдум із питань про зміну території України. Найважливішим завданням Верховної Ради України є прийняття законів нашої держави. Крім законодавчих, Верховна Рада виконує й інші важливі функції, зокрема визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики України, призначає в передбачені Конституцією України строки вибори Президента, затверджує Державний бюджет України, чисельність і структуру Збройних сил України, дає згоду на обов’язковість для України міжнародних угод — ратифікує чи анулює — денонсує їх.

Верховна Рада України розглядає, схвалює чи відхиляє програму нового уряду, призначає за поданням Президента України (за пропозицією коаліції депутатських фракцій, що становлять більшість парламенту), прем’єр-міністра, міністрів оборони та закордонних справ, голів Анти-монопольного комітету, Фонду державного майна, Голову Національного банку України та Голову Служби безпеки України та звільняє їх із посад, за поданням прем’єр-міністра — інших членів Кабінету Міністрів України, дає згоду на призначення Генерального прокурора України. Верховна Рада призначає Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини, Голову та членів Рахункової палати, призначає третину суддів Конституційного Суду України.

Засідання Верховної Ради України

Конституційний склад Верховної Ради України — 450 народних депутатів. Кандидат/кандидатка у народні депутати України повинен/ повинна бути громадянином/громадянкою України, не молодшими/не молодшою 21 року, і проживати в Україні протягом останніх 5 років. Строк повноважень народних депутатів — 5 років. Зі складу народних депутатів обирають Голову Верховної Ради України та його заступників. Вони підзвітні Верховній Раді України й можуть бути нею відкликані (зняті з посад). Голова веде засідання Верховної Ради України, представляє її в Україні та за її межами, підписує акти, прийняті Верховною Радою, організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради. Іноді його називають спікером, тобто «той, хто говорить».

3. Правовий статус і повноваження Президента України

У 1991 р., напередодні проголошення Україною незалежності, у нашій державі було запроваджено посаду Президента України. Відповідно до Конституції України, Президент є главою держави, гарантом суверенітету, територіальної цілісності, дотримання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. Президент України не входить до складу жодної з гілок влади, він має особливі повноваження в державі завдяки системі противаг і стримувальних механізмів.

Правовий статус президента в різних країнах світу неоднаковий. У Сполучених Штатах Америки виконавча влада належить президенту, він є головнокомандувачем збройних сил, самостійно веде переговори з іноземними державами, призначає міністрів та очолює кабінет міністрів США, має й інші важливі повноваження. Главами виконавчої влади за конституціями є президенти Фінляндії та Індії.

Сильною є влада президента у Франції. Він, зокрема, має право розпуску парламенту, але виконавчу владу очолює прем’єр-міністр. Кабінет міністрів формується з представників партії, що перемогла на парламентських виборах.

Інша ситуація у ФРН та Ізраїлі. Тут президент хоч і є главою держави, але влада його обмежена. Він здебільшого має представницькі функції — приймає послів, здійснює нагородження, підписує міжнародні угоди.

Нині не можна напевно визначити, яка із цих систем найкраща. У кожної з них є переваги й недоліки, кожна країна обирає найпридатнішу саме для неї систему.

• Висловте свою думку, як треба призначати чи обирати Президента України, щоб це відповідало демократичним засадам народовладдя.

Президент відіграє значну роль у житті держави. Він повинен представляти інтереси народу. Через це Конституцією України передбачено, що Президента обирають громадяни України на основі загального, рівного й прямого виборчого права таємним голосуванням.

Кандидату на посаду Президента України має виповнитися не менше 35 років, він має проживати в Україні протягом останніх 10 років, володіти державною мовою, бути громадянином України. Одна й та ж особа може бути обрана Президентом не більше двох разів підряд. Президент не має права займатися будь-якою іншою діяльністю, бути депутатом. Строк повноважень Президента України — 5 років. Новообраний Президент України на засіданні Верховної Ради України приносить присягу на вірність народу України й вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після оголошення результатів виборів. Президент України на час своїх повноважень користується правом недоторканності, його честь і гідність охороняються законом.

Звання Президента України зберігається за ним довічно.

Повноваження Президента України визначені Конституцією України. Він представляє нашу державу в міжнародних відносинах, укладає договори, призначає представників України в інших державах і приймає представників іноземних держав в Україні.

Офіс Президента України. м. Київ

Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, призначає вище командування військових формувань України, очолює Раду національної безпеки й оборони України, приймає рішення про мобілізацію та запровадження воєнного стану, має право нагороджувати державними нагородами, присвоювати вищі військові звання,

чини, дипломатичні ранги, здійснювати помилування засуджених. Президент України підписує закони, має право повернути їх до Верховної Ради України зі своїми зауваженнями (накласти на них вето), на основі Конституції України й законів України видає укази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання на території України. Президент України має право в окремих випадках достроково припинити повноваження Верховної Ради, він вносить подання про призначення Прем’єр-міністра України (за пропозицією коаліції депутатських фракцій), міністра оборони та міністра закордонних справ, призначає та звільняє з посади за згодою Верховної Ради Генерального прокурора, за поданням Вищої ради правосуддя призначає суддів звичайних судів, а також призначає 6 суддів Конституційного Суду України.

Президент України не має права передавати свої повноваження іншим особам чи органам.

4. Виконавча влада в Україні

Головне завдання виконавчої влади — організація державного управління, забезпечення реалізації законів та інших нормативних актів держави, її функцій у господарській, соціально-культурній та інших галузях.

Виконавча влада організовує діяльність державних підприємств, транспорту, установ освіти, охорони здоров’я, органів правопорядку. До складу виконавчої влади входять: уряд — Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні служби, агентства, комітети, комісії, а також центральні органи виконавчої влади за спеціальним статусом), місцеві органи виконавчої влади — обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Органи виконавчої влади будують свою діяльність на принципах законності (на основі Конституції та законів України), демократизму (формуються за участю представницьких органів і звітують перед ними), гласності (інформують населення й органи, що їх сформували, про свою діяльність). Важливе значення мають також принципи, що забезпечують права громадян, зокрема пріоритет прав людини й рівноправність усіх, незалежно від національності та соціального стану тощо.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади України є уряд — Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Очолює уряд прем’єр-міністр, який керує його роботою.

Кабінет Міністрів України. м. Київ

Кабінет Міністрів України координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади. Кожний із них здійснює керівництво певною сферою державного життя, несе відповідальність за її розвиток. Серед міністерств України є такі, що безпосередньо займаються економічними питаннями, зокрема фінансами, розвитком громад і територій, інфраструктурою тощо, соціальним розвитком — освітою та наукою, охороною здоров’я, культурою та ін. Є силові міністерства — міністерства оборони та внутрішніх справ, а також міністерства закордонних справ, юстиції тощо. Крім міністерств, існують інші центральні органи виконавчої влади — Державна податкова служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство, Державна екологічна інспекція тощо.

Для забезпечення виконавчих функцій на місцях створюють органи державної виконавчої влади. Органами державної виконавчої влади на місцях є обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Їхні повноваження визначає Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Голів місцевих державних адміністрацій призначає Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

Виконавча влада на місцях забезпечує виконання Конституції і законів України, законність і правопорядок, відповідає за здійснення програм соціально-економічного й культурного розвитку свого регіону, складає відповідні місцеві бюджети та звітує про їх виконання.

5. Суди в Україні

Головне завдання судової влади — здійснення правосуддя, тобто застосування державним органом — судом — норм права до конкретних подій, випадків, розв’язання суперечок, що виникають. Судова влада повинна забезпечити захист суспільного ладу, прав і свобод громадян, інтересів держави, підприємств, організацій та установ. Діяльність органів судової влади регулюється Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» тощо.

Крім Конституційного Суду, про який ви вже знаєте, в Україні діють суди загальної юрисдикції,. Вони розглядають справи, що виникають у будь-яких правовідносинах, крім тих, котрі розглядає Конституційний Суд.

• Пригадайте, які справи розглядає Конституційний Суд України.

В Україні діють загальні суди й спеціалізовані суди. Найбільше справ із різних питань розглядають загальні суди. Вони вирішують різноманітні справи: кримінальні, цивільні, справи з трудових, сімейних, майнових питань і багато інших. Спеціалізовані суди розглядають справи відповідно до своєї спеціалізації.

Господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин (як правило, між юридичними особами, наприклад невиконання або порушення договорів), справи, пов’язані з банкрутством тощо. До відання адміністративних судів належать справи, пов’язані з діяльністю державних органів та їхніх посадових осіб. Саме до такого суду вам необхідно звернутися для захисту своїх соціальних або політичних прав, розв’язання суперечок, пов’язаних із податками, зборами, іншими обов’язковими платежами, виборами, референдумами тощо.

Як правило, спочатку, як кажуть юристи, «за першою інстанцією», розглядають справи місцеві суди, які створено в одному або кількох районах чи районах у містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах). Якщо людина не згодна з прийнятим судовим рішенням, вона має право подати апеляцію до апеляційного суду.

Для розгляду окремих категорій справ створено Вищий антико-рупційний суд, а також передбачено створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Найвищим судом у системі судоустрою України є Верховний Суд. У його складі діють Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд.

6. Місцеве самоврядування в Україні

Конституція України гарантує право територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — на місцеве самоврядування, тобто право самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Представницькими органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські, районні й обласні ради.

Місцеві ради є представницькими органами, тому до їхнього складу належать повноважні представники населення відповідної території — села, міста, селища, депутати відповідної ради, строк повноважень яких 5 років.

Крім депутатів, населення села, селища чи міста прямим голосуванням строком на 5 років обирає сільського, селищного або міського голову. Він є головною посадовою особою відповідної територіальної

громади. На відміну від голів громад, голову районної та обласної ради обирають депутати на своєму засіданні.

Львівська міська рада

На відміну від народних депутатів України, депутати органів місцевого самоврядування працюють на непрофесійній основі — вони залишаються інженерами, учителями, лікарями, підприємцями — тими, ким були до обрання. Час від часу збираються на сесії ради, вирішуючи питання життя територіальної громади. Постійно працюють лише голови рад та їхні заступники. Місцеві ради можуть створювати свої виконавчі органи, які здійснюють повсякденну роботу, або передавати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям.

Органи місцевого самоврядування від імені територіальної громади розпоряджаються майном, що є її власністю, мають право встановлювати місцеві податки, призначають у разі потреби місцевий референдум, можуть створювати або ліквідовувати комунальні підприємства, контролюють їхню діяльність. Сільські, селищні, районні, міські й обласні ради затверджують бюджети відповідних територій чи населених пунктів, програми соціально-економічного та культурного розвитку, контролюють їхнє виконання.

Протягом кількох років в Україні проходила реформа адміністративно-територіального устрою, унаслідок якої замість 490 районів створено 136, замість 11 000 місцевих рад утворено 1469 спроможних територіальних громад. Метою реформи та, зокрема, створення територіальних громад є насамперед підвищення дієздатності органів місцевого самоврядування, укріплення їхньої матеріальної та фінансової бази, економія коштів.

Органи місцевого самоврядування співпрацюють із місцевими державними адміністраціями. Конституція України передбачає можливість передання органам місцевого самоврядування окремих повноважень державної виконавчої влади. Щодо виконання цих, як прийнято говорити, делегованих повноважень органи місцевого самоврядування підпорядковуються органам виконавчої влади. Також передбачено, що обласна чи районна рада може делегувати окремі свої повноваження відповідній державній адміністрації. Іноді громадяни/громадянки пропонують створити органи самоорганізації населення — комітети чи ради будинків, вулиць, мікрорайонів тощо. Вони вже діють у багатьох містах нашої країни. Конституція України передбачила можливість їхнього функціонування, а також передання їм частини повноважень, коштів і майна радами вищого рівня.

Конституція України надає великого значення органам місцевого самоврядування, гарантуючи судовий захист їхніх прав.

Діяльність органів державної влади в Україні здійснюється за принципом поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. До складу виконавчої влади в Україні належать: Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади та місцеві органи виконавчої влади — державні адміністрації. Президент України є главою держави, але не належить до жодної з гілок влади.

Судову владу в Україні становлять Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції.

В Україні діють органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські, районні й обласні ради.

Запам’ятайте: влада законодавча, виконавча, судова; суд конституційної юрисдикції, суди загальної юрисдикції, територіальні громади.

Запитання та завдання

1. Який склад і структура Верховної Ради України?

2. Охарактеризуйте повноваження Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України.

3. Хто нині є Президентом України, Головою Верховної Ради України, прем’єр-міністром України?

4. Порівняйте вимоги до кандидатів у Президенти України й народних депутатів України. У чому різниця? Чим, на вашу думку, вона пояснюється?

5. Які завдання виконують органи виконавчої влади?

6. Як формується Кабінет Міністрів України?

7. Які завдання виконують в Україні органи місцевого самоврядування?

8. Складіть схему «Органи виконавчої влади в Україні».

9. Які органи місцевого самоврядування існують в Україні?

10. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування?

11. З’ясуйте, які органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування діють у вашому селі, районі, місті, територіальній громаді.

12*. У засобах масової інформації знайдіть повідомлення про роботу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

13*. Використовуючи додаткову літературу й знання з історії та інших предметів, порівняйте статус Президента України й президентів інших країн.

14*. Запитайте в батьків, які проблеми їм доводилося вирішувати в органах місцевого самоврядування чи місцевих органах державної виконавчої влади. Чи отримали вони належну допомогу або відповідь?

15*. Визначте, які органи входять до судової системи України та які завдання вони

виконують.

16. Визначте, до юрисдикції якого суду належать подані справи.

а) Скоєно пограбування магазину, поліція змогла встановити та затримати особу, яку вважає винною в пограбуванні;

б) Президент України видав Указ, який, на думку народних депутатів України, не відповідає Конституції України;

в) залізниця вчасно не виконала умови договору з доставлення вантажів для фірми, унаслідок чого вона зазнала значних збитків;

г) громадянці своєчасно не виплатили заробітну плату, а потім, як вона вважає, звільнили з роботи з порушенням вимог законодавства.

Перевірте себе

1. Назвіть і поясніть особливості юридичного статусу Конституції України як

Основного Закону.

2. Визначте, яку форму має сучасна держава Україна.

3*. Поясніть систему противаг і стримувань гілок влади в Україні.

4. Названі права людини розподіліть по відповідних рядках і стовпчиках таблиці.

1. Право на життя.

2. Право на свободу.

3. Право на працю.

4. Право на користування досягненнями культури.

5. Право на охорону здоров’я.

6. Право на житло.

7. Право на освіту.

8. Право на участь в управлінні державою.

9. Право на об’єднання в політичні партії та громадські організації.

10. Право на створення сім’ї.

11. Право на ім’я.

12. Право на громадянство.

13. Право на свободу пересування.

14. Право на свободу віросповідання.

5. Визначте, які підстави набуття українського громадянства передбачено законодавством України.

Тестові завдання

1. Визначте, хто із цих осіб має право на отримання українського громадянства А хлопчик, батьками якого є громадяни Туреччини, народився на території України, куди його батьки приїхали на лікування Б 21-річна дівчина народилася та до 19 років постійно жила в Празі, потім переїхала в Україну, де живе й працює нині, вивчила українську мову, історію та Конституцію України

В 36-річна жінка п’ять років тому одружилася з українцем, переїхала до Полтави, але не відмовляється від польського громадянства

Г хлопчик, мати якого — особа без громадянства, батько — невідомий, народився у Львові

Д усі зазначені особи мають право на отримання українського громадянства

2. Визначте конституційний статус Верховної Ради України А вищий орган законодавчої влади України

Б вищий орган представницької влади в Україні В вищий орган у системі органів виконавчої влади України Г єдиний орган представницької влади України Д єдиний орган законодавчої влади України

3. Визначте, яку з поданих справ має розглядати Конституційний Суд України

А справу щодо конституційності чинного договору між Україною та Францією за поданням Кабінету Міністрів України Б справу щодо незаконного звільнення з роботи колишнього народного депутата С. за поданням 68-ми народних депутатів України В справу про конституційність рішення Одеської обласної ради щодо заборони проведення демонстрації на трасі Київ-Одеса за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Г справу про конституційність Закону України за поданням Кабінету Міністрів України

4. Визначте, який із зазначених органів належить до органів державної виконавчої влади

А Вищий господарський суд України

Б виконавчий комітет Тернопільської міської ради депутатів В Броварська районна державна адміністрація Г Рада національної безпеки та оборони України

5. Визначте, до якої групи прав людини належить право на життя

А економічні Г політичні

Б культурні Д соціальні

В особисті

6. Визначте, яка умова НЕ є обов’язковою для отримання іноземцем українського громадянства

А відмова від іноземного громадянства Б володіння українською мовою В знання історії України Г наявність законних джерел існування Д проживання на території України протягом п’яти років

7. Визначте, який із зазначених органів НЕ є органом виконавчої влади України А Президент України

Б Кабінет Міністрів України В Міністерство освіти і науки України Г Одеська обласна державна адміністрація

8. Визначте, у якому із зазначених випадків за громадянином П. зберігатиметься громадянство України

А громадянин України П. виїхав на постійне місце проживання до Угорщини й проживає там 9 років, не реєструючись у консульстві чи посольстві України

Б дитина — громадянин України П. віком 3 роки виїхала з батьками в Молдову на постійне місце проживання, при цьому обоє батьків вийшли з українського громадянства

В громадянин України П. на запрошення міністерства оборони Литви вступив на службу в генеральний штаб цієї країни, не погодивши це з органами Української держави

Г громадянин України П., переїхавши жити до Німеччини, подав заяву та отримав німецьке громадянство

Д громадянин України П. вступив на службу до французького поліцейського підрозділу

9. Особа без громадянства П. подала заяву про прийняття його до громадянства України. Визначте, у якому із зазначених випадків є підстави для відмови заявнику в проханні

А П. раніше служив у збройних силах однієї з країн Африки Б П. за вбивство засуджений до 15 років позбавлення волі та відбуває покарання в Україні В П. не має родичів в Україні Г в усіх зазначених випадках П. буде відмовлено Д підстав для відмови немає в жодному з випадків

10. Згідно з діючим законодавством громадянин України в окремих випадках має право на альтернативну службу замість військової. Це право є реалізацією права громадян на

А на повагу до його гідності Б на свободу слова та переконань В на свободу світогляду та віросповідання Г на вільний розвиток Д на волю та особисту недоторканність

11. Визначте, у якому із зазначених випадків Верховна Рада України перевищила свої повноваження

А Верховна Рада України надала згоду на призначення Генерального прокурора України

Б за поданням Президента України Верховна Рада України призначила Голову Національного банку України

В Верховна Рада України затвердила поданий Кабінетом Міністрів України бюджет України

Г Верховна Рада України прийняла рішення про помилування Д Верховна Рада України прийняла рішення про усунення з поста Президента України в порядку імпічменту

12. Визначте конституційний статус Президента України А є главою держави

Б є главою держави та главою виконавчої влади В є главою виконавчої влади Г є главою законодавчої влади Д є главою держави та законодавчої влади

13. Визначте, коли було прийнято нині діючу Конституцію України

А 16. 07. 1990 р. Г 28. 06. 1996 р.

Б 24. 08. 1991 р. Д 28. 03. 2014 р.

В 01. 12. 1991 р.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  12. Звернення громадян/громадянок
Наступна сторінка:   15. Неповнолітні особи в цивільних прав...^