Інформація про новину
  • Переглядів: 275
  • Дата: 3-01-2022, 22:28
3-01-2022, 22:28

19—20. Праця неповнолітніх осіб

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  18. Взаємні права й обов’язки батьків і...
Наступна сторінка:   21. Адміністративні правопорушення. Зл...

1. Прийняття на роботу

Сподіваємося, що кожному/кожній із вас вдасться знайти цікаву та прийнятну роботу. Для того щоб вона була офіційною, необхідно укласти трудовий договір.

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженими ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи.

Зверніть увагу: трудовий договір із неповнолітніми особами обов’язково укладають в письмовій формі.

Перед тим як вирушати на пошуки роботи, треба з’ясувати, чи можете ви бути прийнятими на роботу. За загальними нормами прийом на роботу здійснюється з 16 років, однак, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, неповнолітні віком від 14 років у вільний від навчання час можуть бути прийняті на роботу.

При влаштуванні на роботу працівник/працівниця подає певні документи.

• Висловте думку щодо документів, які необхідно, на вашу думку, подати при влаштуванні на роботу.

Кодекс законів про працю — основний нормативний акт, який регулює відносини в цій сфері. При влаштуванні на роботу потрібно подати паспорт та трудову книжку (за наявності). При укладенні трудового договору громадянин/громадянка, якого/яку вперше приймають на роботу, має право подати вимогу про оформлення або паперової, або електронної форми трудової книжки. В окремих випадках від працівни-ка/працівниці можуть вимагати подати документи, що підтверджують його/її кваліфікацію, адже не можна працювати лікарем, не маючи медичної освіти, не можна брати на роботу водієм людину без відповідного посвідчення тощо. Вимагати будь-які інші документи, а також відомості

про національність, партійну належність, походження та реєстрацію за місцем проживання під час влаштування на роботу заборонено.

При влаштуванні на роботу неповнолітня особа обов’язково проходить медичний огляд, у подальшому медогляд проводять щорічно до досягнення працівником 21 року.

• Висловте свою думку щодо питань, які мають бути узгоджені з роботодавцем при влаштуванні на роботу (див. схему 34).

Схема 34

Для прийому на роботу необхідно написати відповідну заяву.

Зразок

2. Порядок припинення трудового договору з неповнолітніми особами

Трудове життя людей складається по-різному. У колективах багатьох підприємств, у школах пишаються ветеранами, які протягом десятків років працюють на одному робочому місці.

Наприклад, коли у 2007 р. колеги проводжали на пенсію вчительку молодших класів школи № 124 м. Києва Валентину Олександрівну Ла-зарчук, у її трудовій книжці був лише один запис — про прийняття на роботу в школу в 1944 р.! Однак іноді життя складається так, що людині з різних причин доводиться змінювати місце роботи. Тоді постає питання про звільнення, припинення трудового договору.

Кодекс законів про працю України передбачає цілий ряд причин припинення трудового договору.

• Ознайомтеся з витягом з Кодексу законів про працю України та визначте, які підстави припинення трудового договору передбачені законом.

Якщо працівник/працівниця сам/сама бажає залишити роботу, він/ вона повинен/повинна написати заяву не менше ніж за два тижні до дати звільнення, не пояснюючи причини свого рішення про звільнення.

Однак якщо для звільнення є важливі підстави (переїзд на нове місце служби чоловіка-військовослужбовця, вступ на навчання, вихід на пенсію, хвороба тощо), доцільно вказати це в заяві, адже в цьому випадку працівник/працівниця має право звільнитися раніше, ніж закінчаться вищезазначені два тижні.

А от власники підприємства, роботодавці мають право звільнити пра-цівника/працівницю лише у випадках, передбачених законом, — законодавство захищає працівника/працівницю від свавілля роботодавців. При цьому в більшості випадків питання про звільнення працівника/ працівниці за ініціативою власника має розглянути та погодити профспілкова організація, якщо вона є на підприємстві.

• За допомогою витягу з Кодексу законів про працю України визначте, у яких випадках працівник може бути звільнений з роботи за ініціативою адміністрації.

Якщо працівник/працівниця був/була прийнятий/прийнята на роботу на певний строк, його/її звільняють після закінчення цього строку. Утім, і в цьому випадку закон захищає права працівника/працівниці. Якщо строк роботи за договором закінчився, але ні працівник/праців-ниця, ні підприємство не вимагають звільнення, він/вона уважається таким/такою, що уклав/уклала договір на невизначений строк.

У день звільнення працівнику/працівниці повинні видати копію наказу (розпорядження) про звільнення, на їхню вимогу внести належні записи про звільнення до трудової книжки й провести грошовий розрахунок.

Для звільнення неповнолітніх осіб установлено певні особливості. Так, при звільненні таких працівників/працівниць з ініціативи влас-ника/власницю або уповноваженого ним/нею органу обов’язкова згода служби в справах дітей. При цьому в разі звільнення у зв’язку зі скороченням штатів чи змінами в організації праці, невідповідністю займаній посаді й у зв’язку з поновленням на роботі працівника/працівниці, який/яка раніше виконував/виконувала цю роботу, обов’язково має бути забезпечене працевлаштування звільненої неповнолітньої особи.

Батьки, усиновлювачі й піклувальники неповнолітньої особи, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітньою особою, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує її здоров’ю або порушує законні інтереси.

• У запропонованих ситуаціях визначте, чи правомірно було звільнено працівників/працівниць, чи не було допущено порушення трудового законодавства.

1. 15-річний Сергій під час канікул працював у фірмі кур’єром. 28 серпня він подав заяву про звільнення з роботи у зв’язку з вступом до Коледжу зв’язку. Директор фірми відповів, що, відповідно до закону, звільнить його 12 вересня — після відпрацювання двох тижнів.

2. 17-річна випускниця школи влаштувалася на роботу в магазин. Через три місяці директор магазину повідомив їй про те, що прийнято рішення про її звільнення у зв’язку з прийомом на роботу більш кваліфікованого співробітника.

3. 16-річний десятикласник у вільний від навчання час улаштувався працювати у фірму. Через пів року керівник повідомив його про звільнення через постійні запізнення на роботу, за що працівнику двічі оголошували догану, а також через низьку якість роботи.

3. Особливості праці неповнолітніх осіб

Законодавство не лише визначає порядок укладання та припинення трудового договору, а й установлює права й обов’язки працівників/ працівниць. Особливо закон захищає права неповнолітніх осіб, які працюють. Кодекс законів про працю визначив низку пільг і переваг, які надають неповнолітнім працівникам/працівницям щодо різних питань їхньої праці та відпочинку.

Коли людина влаштовується на роботу, її, зрозуміло, цікавитиме, скільки часу їй доведеться працювати. Боротьба за зменшення робочого часу тривала протягом кількох століть. Якщо в XVII- XVIII ст. робочий день, як правило, тривав 12-14 годин, то поступово його тривалість за вимогами працівників/працівниць, а також завдяки підвищенню продуктивності праці зменшувалася. Нині в більшості країн світу тривалість робочого дня не перевищує 8 годин на день.

Крім того, у більшості держав визначають не тривалість робочого дня, а граничну тривалість робочого тижня.

Кодекс законів про працю України визначив, що максимальна тривалість робочого тижня для повнолітніх працівників/працівниць становить 40 годин. Однак для неповнолітніх осіб установлено зменшену тривалість робочого тижня. Для неповнолітніх осіб у віці від 14 до 16 років робочий тиждень не може перевищувати 24 годин, а у віці від 16 до 18 років — 36 годин, якщо неповнолітня особа працює в період канікул чи вже не навчається. Якщо ж неповнолітня особа працює в період навчального року у вільний від навчання час, тривалість роботи зменшується вдвічі порівняно з поданими цифрами.

Скорочення робочого часу — не єдина пільга, на яку мають право неповнолітні працівники/працівниці. Кодекс законів про працю встановлює цілу низку норм, які сприяють збереженню здоров’я неповнолітніх осіб.

• Ознайомтеся з витягом із Кодексу законів про працю України. Визначте, які пільги та переваги для молоді він передбачає.

За даними журналу «Сайколоджи тудей», середня тривалість оплачуваної відпустки: у США — 14 днів;

у Японії — 17,5 днів (тривалість робочого тижня — 5,5 днів); в Індії — 1 місяць, але її використовують за бажанням працівника. Якщо відпустку не використовують, працівник додатково до зарплати отримує премію;

у Франції, Італії — близько 1 місяця;

у ФРН — 6-7 тижнів, у тому числі обов’язково 4 тижні влітку; у Швеції — 25 днів, у тому числі 3 тижні гарантовано влітку. Дозволяється використовувати «відстрочену відпустку», залишаючи щороку по 5 днів, через п’ять років отримати відпустку 50 днів; у Голландії — 36 днів.

Улаштовуючись на роботу, кожна людина укладає трудовий договір. У ньому йдеться про місце роботи, про роботу, яку людина виконуватиме, про заробітну плату. Обидві сторони — працівник/працівниця і роботодавець — зобов’язані сумлінно виконувати свої обов’язки. У разі необхідності працівник/працівниця у будь-який час може звільнитися з роботи за власним бажанням. Власник/влас-ниця підприємства чи уповноважена ним/нею особа може звільнити працівника/ працівницю лише з причин, які передбачені Кодексом законів про працю.

Кодекс законів про працю України надає суттєві пільги неповнолітнім особам. Для них установлюють скорочений робочий час, передбачена збільшена тривалість відпустки. Неповнолітніх осіб заборонено залучати до праці вночі й у вихідні дні. Передбачено додаткові гарантії при їхньому звільненні.

Запам’ятайте: трудовий договір, скорочений робочий час.

Запитання та завдання

1. Який порядок прийняття на роботу неповнолітніх осіб установлено Кодексом законів про працю України?

2*. Напишіть заяву про прийняття на роботу.

3. У яких випадках працівник/працівниця може бути звільнений із роботи за ініціативою власника/власниці чи уповноваженої ним/нею особи?

4. Назвіть особливості припинення трудового договору з неповнолітніми особами.

5*. Що, на вашу думку, краще — працювати все життя на одному місці чи постійно змінювати місце роботи в пошуках кращого?

6. Хто укладає трудовий договір, яким повинен бути його зміст?

7. Як повинен діяти працівник/працівниця, якщо він/вона вирішив/вирішила залишити роботу?

8. Визначте, які з наведених умов є обов’язковими в трудовому договорі: час прийняття на роботу; професія; надання скороченого режиму роботи; заробітна плата; надання службової квартири; надання персонального автомобіля.

9. Назвіть пільги та переваги, які надаються неповнолітнім працівникам/праців-ницям.

10. Яку мінімальну тривалість відпустки встановлено для неповнолітніх працівни-ків/працівниць?

11. Яку тривалість робочого часу встановлено для різних категорій працівників/ працівниць?

12. Які додаткові підстави звільнення встановлено для неповнолітніх працівників/ працівниць?

13. Які додаткові гарантії щодо звільнення існують для неповнолітніх працівників/ працівниць?

14*. Висловте свою думку, чи достатньою мірою трудове законодавство України забезпечує захист прав неповнолітніх працівників/працівниць.

15. Визначте, у якому із зазначених випадків порушено законодавство України про працю неповнолітніх осіб.

а) Директор підприємства за згодою 16-річного працівника призначив його нічним черговим у цеху, де він працює;

б) через три місяці після влаштування на роботу 16-річному слюсарю надано щорічну відпустку тривалістю 36 днів;

в) директор фірми видав наказ про звільнення з роботи 15-річної прибиральниці на вимогу її батьків, які надали документ про погіршення її стану здоров’я, незважаючи на бажання дівчини продовжувати трудову діяльність;

г) 17-річному кур’єру нараховано заробітну плату на 10 % меншу, ніж його колегам, у зв’язку з тим, що він працює за скороченим розпорядком дня.

Практичне заняття 7

Працевлаштування неповнолітніх осіб

(Інформацію щодо використання цього матеріалу вам надасть учитель/учителька.)

1. Обговоріть подані ситуації. Запропонуйте їхнє вирішення. Визначте, чи всі дії учасників були правомірними. Для визначення правильної відповіді використайте подані в підручнику витяги з Кодексу законів про працю України. Зімі-туйте подані ситуації.

1. 15-річний дев’ятикласник вирішив улаштуватися на роботу. Порекомендуйте йому, як шукати роботу, на що йому доцільно звернути увагу.

2. 14-річна дівчина вирішила піти працювати у фірму «Світанок». Однак директорка фірми заявила, що для оформлення на роботу їй необхідно подати свідоцтво про народження, довідку про стан здоров’я, довідку про реєстрацію за місцем проживання, а також характеристику зі школи. Дівчина не впевнена в тому, що ці вимоги законні.

3. 16-річний хлопець був прийнятий на роботу токарем на період шкільних канікул. Йому було встановлено восьмигодинний робочий день — п’ять днів на тиждень, вихідні дні — понеділок і вівторок. У вихідний день його терміново викликали на роботу, запропонувавши протягом наступного тижня вийти на нічну зміну.

4. Закінчивши школу, 17-річна дівчина влаштувалася працювати секретаркою у будівельну фірму. Через три місяці вона звернулася до директора з проханням надати їй відпустку терміном на 20 днів. Директор відмовив, мотивуючи тим, що вона працює зовсім недавно. Через рік той самий директор запропонував дівчині пройти медичний огляд і подати документ про можливість її подальшої роботи. Дівчина просить пояснити, чи правомірні дії директора фірми щодо надання відпустки та вимоги щодо медичного огляду.

2. Уявіть, що після закінчення 9 класу під час літніх канікул ви вирішили влаштуватися на роботу. Розподіліть ролі (учень, який влаштовується на роботу, директор підприємства, представник органу в справах дітей, один із батьків) і проведіть переговори щодо укладання трудового договору. Не забудьте про документи, які вам при цьому потрібні, а також про заяву про прийняття на роботу.

3. Уявіть, що влаштовуватися на роботу прийшло кілька осіб. Вони претендують на різні посади. Оберіть необхідні для кожного випадку документи з наданого переліку та подайте їх директору підприємства для перевірки комплектності та можливості вирішення питання про влаштування на роботу. У разі недостатності поданого переліку документів, запропонуйте додаткові.

Перелік документів: паспорт, свідоцтво про народження, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, водійські права, свідоцтво про отримання базової середньої освіти (за 9 класів), диплом про закінчення вищого навчального закладу, дозвіл батьків на працевлаштування, характеристика з місця навчання, характеристика з попереднього місця роботи, довідка про знання державної мови, довідка про відсутність судимості, довідка про місце реєстрації.

Перелік осіб, які влаштовуються на роботу:

а) 15-річний випускник 9 класу на період канікул уперше влаштовується кур’єром;

б) 17-річна випускниця середньої школи вперше влаштовується продавчинею магазину;

в) 22-річний студент інституту влаштовується працювати програмістом;

г) 28-річна жінка — мати трьох дітей — улаштовується на роботу бухгалтеркою;

ґ) 29-річний випускник медичного університету влаштовується на роботу лікарем;

д) 62-річний чоловік влаштовується на роботу водієм інкасаторської машини.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  18. Взаємні права й обов’язки батьків і...
Наступна сторінка:   21. Адміністративні правопорушення. Зл...^